Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка23/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   147
Л. О. Савченко, м. Кривий Ріг
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У зв’язку з розвитком процесів глобалізації питання міжкультурної взаємодії й взаєморозуміння народів набувають геополітичного характеру. Проблема загострюється через міграційні процеси, характерні як для розвинених країн об’єднаної Європи, так і для України. Нині відособлене існування народів і культур стає неможливим, тому що інтенсифікація міграційних і демографічних процесів, збільшення числа етнічно змішаних родин, утворення багатонаціональних колективів у соціальних інститутах значно розширюють рамки міжетнічної взаємодії. В умовах міжкультурного обміну народів Азії, Європи, Америки виникають проблеми національної й конфесіональної напруги. Культурні зміни, ведуть до універсалізації, твердження цінностей культурного плюралізму. Полікультурна компетентність проявляється в розумінні феномена культури, її ролі в людській життєдіяльності, зберігання й передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури, у знанні форм і типів культур, умінні оцінювати досягнення культури на основі знання історичного контексту.

В умовах професійної підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України полікультурна освіта становить органічну частину цього процесу, наявність якої забезпечує адаптацію до нового культурного соціуму, сприяє засвоєнню форм і способів продуктивної взаємодії з його представниками. Полікультурна компетентність передбачає знання, розуміння і врахування духовних, передусім ціннісних домінант людської діяльності та спілкування; актуалізується в ситуації культурних перетинів при зіткненні будь-яких, а не тільки етнічних, культурних відмінностей; формується на основі толерантності; є комплексною особистісною якістю, що дає змогу індивіду вирішувати завдання конструктивної, тобто взаємоприйнятої, своєрідної культурної та ефективної взаємодії з представниками іншої культури.

З урахуванням цих характеристик було сформульовано таке визначення: полікультурна компетентність – це інтегральна особистісна якість, що формується на основі толерантності, що припускає наявність духовно-моральних ціннісних уявлень і проявляється у здатності вирішення завдань конструктивної взаємодії з представниками інших культурних груп.

Формування полікультурної компетентності здійснюється в декількох напрямках. Серед них важливе місце займає: формування культури знань, яке має на увазі високий рівень знань про культурне розмаїття цивілізацій як у просторі, так і в часі і дає можливість адекватно здійснювати активну творчу діяльність у полікультурному просторі; розвиток культури поведінки, її видів і форм, відповідних полікультурному середовищу; формування емоційної культури, адекватної полікультурному середовищу; формування культури саморозвитку в полікультурному середовищі. Формування полікультурної компетентності студентів було розроблене на концептуальних ідеях толерантної співпраці і взаємодії з суб’єктами освітнього процесу, що мають різну культурну приналежність, спецкурс. Цей спецкурс був побудований на принципі інтеграції у його змісті знань з культурологічного і вмінь поводження в полікультурному середовищі, єдності теоретичної й практичної підготовки. Головну увагу, на нашу думку, треба приділяти порівнянню норм і принципів моралі певного етносу, їх відтворенню в етикеті і регулюванні відносин у сім’ї, ставленні до людей інших національних культур; прогнозувати й обговорювати наслідки толерантної й інтолерантної поведінки в полікультурному середовищі. Семінарські заняття потрібно проводити у формі дискусії, круглого столу, що забезпечувало б можливість студентам висловлювати й відстоювати різні погляди на обговорювані питання та їх моральну сторону. Потребують реалізації тренінги і вправи, які спрямовані на розвиток у студентів уміння керувати власною поведінкою, емоціями, способами спілкування в різноманітних ситуаціях взаємодії з представниками інших культур.

Отже, полікультурна освіта забезпечує формування в особистості готовності до активної діяльності в сучасному полікультурному середовищі, збереження своєї ідентичності, прагнення до поваги і розуміння інших етнокультурних спільнот, уміння жити в мирі й злагоді з представниками різних расових, етнічних, культурних та релігійних груп.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка