Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий Ріг


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙСторінка21/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   147
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Стрімкий соціально-економічний розвиток суспільства, євроінтеграційні процеси української держави, сприяють розвитку перспективних моделей та технологій підготовки вчителя з урахуванням національної самобутності українського народу, який зможе здійснювати технологічну підготовку підростаючої молоді нової генерації й ефективно сприяти розбудові національної системи освіти.

Водночас, реформування шкільної системи освіти викликало необхідність переходу до нового змісту освітньої галузі «Технології», в основі якої лежить проектна, предметно-перетворювальна діяльність людини в матеріальному світі, спрямована на створення навчального середовища, для розкриття й розвитку в учнів здібностей в особистісно-орієнтованій сфері проектування та виготовлення виробів і ознайомлення у процесі роботи з різними матеріалами, інформацією й іншими ресурсами відповідно до потреби творчої ідеї учнів.

Технології як навчальний предмет сьогодні відіграють важливу роль у формуванні особистості учня, розвитку його творчих здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Предмет має на меті забезпечити підготовку учнів до свідомого самостійного і вільного вибору професії та залучити до основних видів проектно-конструкторських і технологічних робіт, сформувати навички розв’язання творчих практичних завдань.

Водночас у практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу виникає проблема реалізації перелічених вимог до вчителя технологій. Вона пов’язана, перш за все, з недостатнім науково-методичним забезпеченням процесу навчання та готовністю майбутнього фахівця освітньої галузі «Технології» до використання сучасних педагогічних технологій, які були б спроможними розвивати творчі сторони особистості учня.

Проблема формування педагогічного професіоналізму висвітлена в різних аспектах: психолого-педагогічному (Ю. Азаров, Н. Гузій, Л. Виготський, І. Зязюн, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.), естетичному (В. Бутенко, Г. Падалко, О. Рудницька), конструкторсько-технологічному й художньо-конструкторському (Л. Давидова, С. Карнаухов, С. Саламатова), художньої й декоративно-прикладної діяльності особистості (Н. Ростовцева, О. Тарасова, В. Титаренко, А. Хворостова). Водночас недостатньо аргументовано зміст професійних якостей майбутніх учителів технологій, серед яких важливим чинником є дизайнерська підготовка як цілісне явище.

Перспективним вирішенням окресленої проблеми, на нашу думку, є проеціювання на освітнє середовище елементів сучасної проектної культури. Такий підхід уможливить підготовку до практичної діяльності майбутніх учителів технологій, які володітимуть інтегруючим, міждисциплінарним мисленням, а головним інтегратором виступатиме дизайн-освіта.

Дослідниця С. Кожуховська визначає проектність як архітепічну рису свідомості, що пронизує всі сфери діяльності фахівця [3]. Інший теоретик у галузі дизайну В. Сидоренко визначає проектність як особливий тип і культуру мислення, що розвивається в освітньому просторі [5].

Саме тому, у системі професійних якостей велике значення відіграє проектно-технологічна підготовка, яка ґрунтується на системі безперервної дизайн-освіти, і має необхідний потенціал для підготовки сучасного педагога, здатного до формування проектно-образного мислення учнів; спроможного здійснювати системну продуктивно-перетворювальну діяльність у моделі «людина – навколишнє середовище»; здатного реалізувати власний творчий і духовний потенціал.

Дизайнерська підготовка майбутніх учителів технологій містить потужний освітній ресурс не лише для інтелектуального розвитку особистості, а й для формування на підсвідомому рівні емоційної психіки особистості. Такий підхід сприяє впевненому переходу студента з пасивного об’єкта в суб’єкт педагогічного процесу, де формуються продуктивні комунікативні, емоційні, когнітивні та інші якості вчителя.

Реалізація дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій здійснюється в аудиторній та позааудиторній роботі факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Зокрема, для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) поряд із дисциплінами академічної та професійної підготовки введені навчальні курси дизайнерського спрямування: Історія дизайну, Основи дизайну, Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство, Комп’ютерна графіка, Дизайн-практикум. Водночас певні елементи дизайнерської освіти розглядають при опануванні навчальним матеріалом дисциплін технологічної підготовки: Виробництво та обробка конструкційних матеріалів, Нарисна геометрія та креслення, Народні промисли України, Технічна естетика та ергономіка, Технологічний практикум тощо.

При виконанні навчальних завдань студентами створюються проекти, що містять основні етапи дизайн-проектування: завдання на проектування, передпроектне дослідження, створення дизайн-концепції, ескізне проектування, художньо-конструкторське проектування, практична реалізація проекту. Майбутні вчителі технологій виконують навчальні проектно-дизайнерські розробки з деревообробки, металообробки, української народної вишивки, лозоплетіння, писанкарства, ландшафтного дизайн-проектування, дизайн-проектування одягу, комп’ютерного моделювання тощо. Такі підходи до організації навчального процесу сприяють створенню відкритого освітнього простору, де у студента з’являється можливість реалізації власного творчого замислу, ідеї та творчої реалізації власного проекту.

Залучення студентів до виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань відбувається не нав’язливо, як необхідність навчальної діяльності в рамках виконання освітньої програми підготовки. Це сприяє виникненню в майбутнього фахівця процесуально-змістової (інтренсивної) мотивації, оскільки до діяльності спрямовує сам процес дизайн-проектування. Такі особливості значно підвищують ефективність і якість фахової підготовки, сприяють диференціації та індивідуалізації процесу навчання.

Отже, дизайнерську підготовку майбутніх учителів технологій слід розглядати як один із пріоритетних напрямків удосконалення фахової підготовки, оскільки вона забезпечує комплексність, повноту, цілісність знань, формування системного мислення майбутнього педагога, сприяє глибокому осмисленню педагогічної діяльності, мобільності і варіативності змісту технологічної освіти.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка