Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка123/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   147
Список використаних джерел:

  1. Кукалець М. Підготовка учнів до активного засвоєння нових знань / М. Кукалець. // Рідна школа, 1996. – №2. – С. 25-26.

  2. Шелестова Л. Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності учнів / Л.Шелестова // Рідна школа. – 1997. – №9. – С. 48-50.


РЕЗОЛЮЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ»

Українське суспільство сьогодні знаходиться на етапі свого активного розвитку. Відбувається удосконалення економічної системи, модернізуються соціальні відносини, втілюються демократичні ідеї та принципи, інтегруються соціокультурні цінності України у світове та європейське співтовариство. Можна бачити, що важливі сфери соціально-економічного та культурного життя українського суспільства набувають свого оновлення, що висуває перед кожною людиною вимоги щодо освіти, виховання, розвитку певних якостей тощо.

Упровадження ринкових економічних відносин, посилення ролі демократичних принципів суспільного життя, підвищення ролі культурно-освітніх процесів суттєво актуалізують питання підготовки особистості до життєдіяльності в нових умовах, розвитку її фізичних, психічних, соціальних та духовних цінностей. Предметом особливої суспільної уваги стають процеси, пов’язані з формуванням духовного світогляду людини, системи моральних, правових, естетичних цінностей, життєвих орієнтацій, готовності до професійної діяльності та творчої самореалізації.

Перед сучасною освітою в якості пріоритетного завдання постає підготовка особистості, здатної активно взаємодіяти зі світом прекрасного, глибоко сприймати, правильно оцінювати, творчо освоювати та використовувати на практиці художньо-естетичні, мистецькі, дизайнерські цінності, надбання митців, художників, дизайнерів, зберігати та примножувати їх у процесі життєдіяльності та культуротворчості. Естетичне ставлення людини до навколишньої дійсності відзначається важливим показником розвитку сучасної людини, її можливості активно взаємодіяти з проявами прекрасного в природі, побуті, праці, навчанні, творчості.

Посилення суспільної уваги до питань естетичного змісту зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками взаємодії людини зі світом прекрасного, проявами естетичного в природному, предметному, соціальному та художньому середовищі. За таких обставин набуває відчутної гостроти питання формування естетичної культури особистості, збагачення її естетичної свідомості, розвитку естетичної активності, вміння організовувати свою діяльність за законами краси, гармонії, виразності, цілісності тощо.

Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів на сьогодні виступає як пріоритетна галузь сучасної освітньо-виховної практики – на сьогодні в Україні близько п’ятдесяти вищих навчальних закладів та їх філій ведуть підготовку фахівців з дизайну різних ступенів та спеціалізацій, що свідчить про існування широко розгалуженої системи підготовки майбутніх дизайнерів в системі вищих навчальних закладів України, а також попиту на спеціалістів такої кваліфікації на ринку праці.За результатами наукового аналізу стану проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів конференція засвідчила готовність звернення науковців до вирішення цілої низки проблем в галузі дизайн-освіти, і зокрема, визначення провідних напрямів і шляхів удосконалення змісту, форм і методів формування естетичної культури майбутніх фахівців з дизайну на різних ступенях та рівнях підготовки, а також їх актуальність на сьогоднішній день в освітньому просторі нашої держави. Підсумком науково-практичної конференції стали наведені нижче основні положення та рекомендації, а саме:

  1. Коло окреслених конференцією проблем зумовлено об’єктивним та поступальним розвитком широкого спектру напрямків українського суспільства, проникнення засад формування естетичної культури особистості в різні сфери життєдіяльності людини: політику, економіку, культуру, мистецтво та ін. Це стосується не тільки теоретичних засад формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в системі професійної освіти, соціокультурних та мистецтвознавчих аспектів формування естетичної культури майбутніх дизайнерів, психолого-педагогічних умов, інноваційного досвіду та технологій формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у навчальних закладах України, а також шляхів підвищення ефективності дизайн-освіти в системі дошкільної, шкільної, позашкільної та післядипломної освіти, її безперервність, послідовність тощо.

  2. Ціла низка порушених конференцією питань засвідчила, що естетична культура дизайнерів як соціальне явище знаходиться в тісному зв’язку з різними формами суспільної свідомості: мораллю, правом, наукою, мистецтвом, релігією, політикою. Під їх впливом відбувається накопичення соціальних почуттів, знань, уявлень про навколишню дійсність, збагачується досвід естетичного сприймання та осмислення предметів та явищ, створюються передумови для відповідної творчої активності дизайнерів. Водночас, естетична культура дизайнерів спрямовується на те, щоб сприяти формуванню і збагаченню системи соціальних цінностей, освоєння їх змісту та форми з урахуванням естетичного забарвлення, виразних особливостей тощо. Таким чином, суспільні принципи формування естетичної культури майбутніх дизайнерів дозволяють у вищих навчальних закладах зміцнювати зв'язок соціальної практики з естетико-виховним процесом, гармонізувати існуючі відносини, зосереджувати увагу на активному залученні соціального досвіду з метою оптимальної організації вказаного процесу та підвищення його ефективності у вищій школі.

  3. Також важливим є і вплив культуротворчих принципів формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах, які покликані зміцнювати зв'язок освітньо-виховного процесу з досвідом естетичного освоєння дійсності та мистецтва, поширювати серед студентів-дизайнерів, слухачів курсів перепідготовки кадрів та учнів мистецьких навчальних закладів знання з теорії і практики художньо-творчої діяльності, стимулювати інтерес до художніх традицій та інноваційних рішень в галузі мистецтва, розвивати естетичну активність майбутніх дизайнерів та готовність до художньо-конструкторської діяльності.

  4. Важливим аспектом формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах є застосування педагогічних принципів, спрямованих на зміцнення зв’язку цього процесу з сучасною педагогічною теорією і практикою, упровадження ефективного педагогічного забезпечення, урахування психологічних та індивідуальних особливостей студентів, урахування змісту та характеру майбутньої професійної діяльності, пов’язаною з розробкою та впровадженням художньо-конструкторських виробів тощо.

  5. Важливу роль процесі формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах набувають особистісні принципи та їх використання, а саме: особистісна спрямованість процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в системі вищої освіти; зв'язок процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищій школі з їх естетичним ставленням до навколишньої дійсності та мистецтва; урахування естетичних цінностей майбутніх дизайнерів у процесі формування у них естетичної культури; залучення до процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів наявного у них досвіду естетичного сприйняття, оцінки та інтерпретації художньо-естетичних явищ; надання у процесі формування естетичної культури студентів-дизайнерів можливостей для активного використання способів самоорганізації духовно-функціонального утворення особистості; упровадження в освітньо-виховному процесі вищої школи особистісного підходу організації естетичної та художньо-конструкторської діяльності майбутніх дизайнерів; пріоритетне значення естетичного досвіду в процесі формування естетичної культури майбутніх дизайнерів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка