Малокомишуваська загальноосвітня щкола і-ііі ступенів ізюмської районної ради харківської областіДата конвертації15.10.2019
Розмір55 Kb.
  1. МАЛОКОМИШУВАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ЩКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

  2. ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

  3. ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  4. НАКАЗ04.01.2019
7


Про стан ведення класних журналів

за І семестр 2018/2019 н.р.


Згідно з річним планом 02.01.2019 було перевірено:

1. Ведення класних журналів 1—11-х класів.

1.1. Охайність ведення класних журналів.

1.2. Вчасність записів уроків:

• записи змісту проведених уроків відповідно до календарних планів;

• записи дат проведення уроків;

• виправлення оцінок;

• записи тем, які вивчаються (тематичний облік);

• записи домашніх завдань;

• оцінки за ведення зошитів;

 контрольні роботи;

 лабораторні, практичні роботи;

• тематичні оцінки.

2. Ведення обліку відвідування школи учнями, облік пропущених учнями занять.

3. Заповнення сторінки «Зведений облік навчальних досягнень учнів».

4. Заповнення сторінки «Загальні відомості про учнів».

5. Ведення обліку проведення бесід, іструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.


В результаті перевірки встановлено, що класні журнали для І-ІV класів ведуться відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів ЗНЗ, затвердженої наказом МОНУ 08 квітня 2015 року № 412, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за № 472/26917, листа МОНУ від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендацій щодо заповнення Класних журналів 1-4-х класів ЗНЗ» та наказу МОНУ від 07.12.2018 № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи». Класні журнали 5-11-х класів ведуться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, згідно з наказом № 240 від 23.06.2000 року МОН України класними керівниками та вчителями-предметниками, які несуть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів. Усі записи в журналах ведуться державною мовою, пастою синього кольору, чітко й охайно. Здійснено розподіл кількості сторінок для навчальних предметів і курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану. Класні керівники в основному ретельно заповнювали розділи «Облік відвідування (пропусків занять)», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Загальні відомості про учнів» (вносили до цього розділу відповідні записи у зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів) , «Зведена таблиця руху учнів класу» та переносили до розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестру оцінки з відповідних предметних сторінок. Прізвища та імена учнів записано на сторінках відповідних розділів журналів в алфавітному порядку. Проведені уроки записано вчасно, виставлено поточні оцінки, оцінки за контрольні, лабораторні, практичні роботи, за ведення зошитів, тематичні та семестрові оцінки.
Визначено недоліки у веденні журналів:

1. В розділі «Облік відвідування» у класному журналі 1-го класу (класний керівник

Бублик С.С.), 2-го класу (класний керівник Болгарська Г.С.) та 10 класу (класний керівник Долголаптєва Л.В.) виявлено виправлення

2. Класний керівник 1 класу всюди у списках зробила запис «Шевцова Даша» замість «Шевцова Христина», допустила скорочення імен дітей.

3. Класний керівник 1 класу не провела й не записала бесіди з правил безпеки користування газом.

4. Класний керівник 8 класу (Золотарьова О.С.). невчасно і невірно заповнює розділ «Індивідуальні бесіди з відсутніми»: 11.10 відсутнім був тільки Мазуров С., а індивідуальна бесіда записана ще з двома дітьми.

5. Класний керівник 10 класу та класний керівник 1 класу записали додаткові бесіди на сторінці з «Обліку проведення навчальних екскурсій та навчальної практики», не відвели сторінок для обліку проведення навчальних екскурсій, не написали список учнів. Немає списку дітей на цих же сторінках і в класному журналі 8 класу.

6. Класний керівник 10 класу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» заповнила колонки «Алгебра», «Геометрія» замість колонки «Математика», віднесла предмет «Громадянська освіта» до варіативної складової.

7. Учитель біології Долголаптєва Л.В. в класному журналі 10 класу допустила виправлення нумерації уроків

8. Допускали виправлення дат проведених уроків Бублик С.С. (1 клас: навчання грамоти 27.12, 28.12; музичне мистецтво 07.11,14.11; «я досліджую світ» с.97 записано дати 04.12, 10.12, 07.12, 10.12, 12.12; 6 клас: музичне мистецтво записано дату 25.12, а це вихідний день;), Золотарьова О.С. (8 клас: історія України, 02.09 виправлено на 02.10; 10 клас: всесвітня історія, пропущено дату 13.11), Бессарабова Л.Ю. (10 клас: фізика, дати 05.10, 08.10 на сторінці справа записані двічі)

9. Виправлення запису змісту уроку зафіксовано в журналі 1 класу 16.10 на сторінках обліку навчальних досягнень учнів з навчання грамоти (учитель Бублик С.С.)

10. Неуважно ставляться до обліку відвідування та оцінювання навчальних досягнень учнів на предметних сторінках вчителі Соколик І.В. (математика, 3 клас, у Проценко В. 03.10 виправлено «7» на «н»), Рябенька Д.С. (математика, 4 клас, у Панченко Д. 14.12 виправлення оцінки), Колісник О.М. (німецька мова, 2 клас), Стренадко О.В. (трудове навчання: 5 клас, у Кулакова С. 21.09 виправлення «10» на «н», у Яковенко С. 12.10 – «10» на «н»; 6 клас, виставила оцінки Богдан А. та Большакову В. 21.09, а їх не було в школі), Бессарабова Л.Ю. (основи здоров'я, 5 клас, у Яковенко С. Виправлення «9» на «н»; 10 клас, фізика, 26.11 Гайдук позначена відсутньою, а була на уроках), Долголаптєва Л.В. (8 клас, хімія, 02.10 у Солов'я А. виправлення «10» на «н»; біологія 30.11 Богдан В. була відсутня, а стоїть оцінка; 11 клас, хімія, 19.09 у Гончарова М. виправлення «3» на «н», 17.10 у Демченка Є. – «10» на «н», екологія, 17.10 у Демченка Є. – «10» на «н» ), Золотарьова О.С (9 клас, Харківщинознавство, 09.10 Мороз В. позначена як відсутня, насправді ж була в школі; 10 клас, Громадянська освіта, 19.09 у Глазунової К. виправлення «9» на «н»)

11. Учителі Бублик С.С., Рябенька Д.С. виправляли записи у журналах коректором, неохайним заклеюванням, що категорично неприпустимо.

12. Учителі Бублик С.С (4 клас, музичне мистецтво), Золотарьова О.С. (8 клас, Харківщинознавство), Бессарабова Л.Ю. (10 клас, фінансова грамотність; 11 клас, астрономія) не відвели окремий рядок для запису назви теми. Золотарьова О.С. в 11 класі на сторінках обліку навчальних досягнень учнів з історії України та всесвітньої історії не записала назву теми 3.

13. Учитель іноземної мови Колісник О.М. в журналі 1 класу заповнила колонку «І семестр», чого за методичними рекомендаціями щодо заповнення сторінок журналу робити не треба було.

14. Учитель української мови та літератури Нестер Л.Г. не виставила оцінки за твір-роздум з української літератури 03.12 в 11 класі, не заповнила колонки «Усний переказ», «Діалог» з української мови в 10 класі. Учитель географії Ляшко С.В. не виставив оцінки за практичні роботи в 10 класі.

15. Учитель 1 класу Бублик С.С. не відвела колонку «Зошит» за жовтень на сторінках обліку навчальних досягнень учнів з навчання грамоти, математики; вчитель 2 класу Болгарська Г.С. – за грудень з української мови, математики, природознавства, російської мови; вчитель 3 класу Соколик І.В. – за листопад з російської мови, в кінці семестру з природознавства; вчитель 4 класу Рябенька Д.С. – за вересень з української мови, російської мови, математики; за жовтень колонка «Зошит» заповнена оцінками .

16. Не заповнили колонку «Домашнє завдання» вчителі Соколик І.В. (3 клас, літературне читання 14.11, 23.11, 10.12, 12.12; математика – з 14.11 по 22.11, 26.12), Золотарьова О.С. (10 клас, всесвітня історія, 13.11, 20.11), Нестер Л.Г. (11клас, українська мова, з 17.12)

17. Не повною мірою дотримуються методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок журналу Рябенька Д.С.(4 клас, на сторінках обліку навчальних досягнень учнів з української мови зроблено записи «Текст» замість «Письмовий переказ», «Тема1» замість «Тема», немає окремої колонки «Тема»; з трудового навчання не ведеться тематичний облік знань учнів), Бублик С.С. (5 клас, музичне мистецтво, слово «Тема»замість «Тематична» записано вище відповідної клітинки), Соболь Н.М. (5 клас, українська мова, колонки 29.10 та «Зошит» заповнені пастою чорного кольору)

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Усунути вищевикладені недоліки

(До 11.01.2019)

2. Учителям, які допустили виправлення в записах у класних журналах, надати пояснювальні записки директору школи.

(До 11.01.2019)

3. Учителю Рябенькій Д.С., що викладає в 4 класі початкової школи, ретельно вивчити методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початковій школі

4. Учителям-предметникам охайно вести записи в журналах, не допускати виправлення оцінок, дат; ретельно вести облік відвідування учнями занять; вчасно виставляти оцінки за письмові роботи, зошити, вивчення творів напам'ять; вести поточний та тематичний облік знань учнів; дотримуватись відповідності записів уроків календарному плануванню, вчасно записувати проведені уроки, записувати домашнє завдання.

(Протягом ІІ семестру)

5. Класним керівникам відповідально ставитись до заповнення усіх розділів класних журналів.

(Постійно)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Старкову О.О.


Директор школи: _______________ І.І.Тоткал

З наказом ознайомлені : ____________________ О.О.Старкова

____________________ Ю.П.Попова

___________________ Л.Ю.Бессарабова

___________________ Г.С.Болгарська

___________________ С.С.Бублик

___________________ Д.В.Долголаптєва

__________________ О.С.Золотарьова

___________________ О.М.Колісник

___________________ С.В.Ляшко

___________________ Л.Г.Нестер

___________________ С.М.Попов

___________________ Д.С.Рябенька

___________________ І.В.Соколик_____________________ Н.М.Соболь
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка