М. Я. Купчак, О. В. ПовстинСкачати 181,82 Kb.
Сторінка9/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір181,82 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


 

методи організації і

 

здійснення навчально-

викладацької діяльності;

  

методи стимулювання і мотивації навчально

-

пізнавальної діяльності;  

методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 

Завдяки  оптимальній  комбінації  методів  забезпечується  єдність  теорії  і  практики  [6]. Через те, що на практиці сформувалась велика різноманітність методів,  їх пропонують кла-

сифікувати за різними критеріями. Певцова Е.А. пропонує виділити такі методи залежно від 

характеру пізнавальної діяльності у процесі правового навчання [16]:

 Вісник ЛДУ БЖД №

13, 2016 

 

201

 

пояснювально

-

ілюстративний.  Викладач  пояснює  курсантам  (студентам)  програ-мний матеріал,  вводить  в  їх  свідомість  нові  елементи  знань,  повідомляє  правову 

інформацію різними способами із використанням сучасних засобів навчання;

  

репродуктивний метод. За допомогою системи логічно взаємопов’язаних  питань 

викладач організовує діяльність курсантів (студентів) так, щоб вони неодноразово 

відтворили раніше пройдений матеріал;

  

метод проблемного викладу. Викладач в процесі організації занять з права моде-

лює  у  середовищі курсантів, студентів та

 

слухачів певну проблемну ситуацію та пропонує її вирішення кількома варіантами і обирає найбільш раціональний;

  

евристичний метод.  Цей метод орієнтує  курсантів  (слухачів)  на  виконання окре-

мих кроків пошуку відповіді на складне, структуроване завдання.

  

дослідницький метод. Цей метод розвиває інтерес до навчання та забезпечує тво-

рче застосування вмінь та знань. 

 

В процесі вивчення правових дисциплін ефективними є також методи взаємодіючого навчання. До таких методів відносяться: обговорення або дискусія;  мозковий штурм; навча-

льні  групи,  які  співпрацюють;  схеми  або  таблиці  досвіду;  дебати;    взаємонавчання;  ін-

терв’ювання; логічне структурування; рольові ігри; консультативна група; усні виступи, по-

відомлення тощо. Але, з метою отримання відповідного педагогічного результату 

– 

високого рівня  знань,  перед  тим  як  курсанти,  студенти  та  слухачі  почнуть  працювати  з  навчальним 

матеріалом, важливо, щоб вони розуміли, чого повинні досягти в окресленому завданні, скі-

льки у них є часу на роботу, якими мають бути конкретні процедури повідомлень, доповідей, 

записів тощо. Використовувати такі методи навчання найкраще у малих групах

 

Методи навчання, як узагальнена педагогічна категорія, незалежно від їх класифікації, використовуються практично як сукупність одномоментних дій педагога 

– 

прийомів. Таким чином, кожний метод являє собою систему методичних прийомів, які становлять сукупність 

навчальних  ситуацій,  що  спрямовані  на  досягнення  визначеної  мети.  Елементи  методів  ма-

ють  бути  об'єднані  логікою  дидактичного  завдання.  Якщо  метод  це  спосіб  діяльності,  то 

прийом 


це окремий крок або дія у реалізації методу. Чим ширший арсенал прийомів вико-

ристовує викладач у структурі методу, тим цей метод ефективніший. 

 

Сучасна  педагогічна  практика  застосовує  різні  методичні  прийоми  навчання,  серед яких найбільш важливими для викладання правової теорії є пояснення, логічне мислення та 

комунікаційні засоби. Юридичні дефініції (держава, форма держави, функції держави, право, 

правотворчість,  нормативно

-

правовий  акт,  права  людини,  обов’язки  людини,  галузь  права, правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність тощо) потрібно розкри-

вати шляхом пояснення. А при вирішення правових завдань, коли необхідно встановити суть 

правового  питання  і  дати  йому  логічне,  обґрунтоване  пояснення  потрібно  використовувати 

прийом  логічного  мислення.  За  допомогою  цього  прийому,  викладач  роз’яснює  окремі  по-

ложення, продумує серію взаємопов’язаних запитань і тим самим підводить слухачів до пев-

них висновків [15]. Крім того, не менш важливим для ефективного правового навчання кур-

сантської та студентської молоді є вміле використання науково

-

педагогічними працівниками прийомів словесної комунікації (табл. 1).

 

Важливе місце в правовій освіті належить наочності, яка пов'язана з візуальним та ауді-овізуальним сприйняттям інформації. Класифікуючи наочність за її юридичним змістом мо-

жна виділити:

  

умовно


-

графічну наочність (схеми, графіки, діаграми тощо);

  

технічні засоби навчання (аудіо записи, кінофільми, соціальні реклами тощо).

 

 

  

 Збірник наукових праць 

 

 

202

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка