М. Я. Купчак, О. В. ПовстинСкачати 181,82 Kb.
Сторінка8/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір181,82 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Збірник наукових праць 

 

 

200Таким чином, модель навчання повинна бути  спрямована на сам процес здобуття  ін-

формації  тими,  хто  навчається,  відпрацювання  ними  нових  практичних  умінь  та  навичок, 

здійснення пошуку таких параметрів поведінки, які  їм потрібні в повсякденному житті та  у 

професійній діяльності.

 

На  думку  О.В.  Аніщенко,  у  межах  однієї  моделі  можуть  бути  використані  декілька стратегій навчання, що визначають підходи, які можуть обирати і використовувати педагоги 

в процесі навчання. Вони можуть бути згруповані таким чином: прямі; непрямі; взаємодіючі; 

індуктивні (ґрунтуються на досвіді); спрямовані на самостійне навчання [4].

 

Оптимальне поєднання загально дидактичних методів, засобів, прийомів викладання і розкриває зміст терміна «методика викладання». Ці засоби і прийоми застосовуються в таких 

традиційних формах навчання, як лекції, семінарські та практичні заняття, написання та за-

хист рефератів, курсових  і  дипломних робіт, науково

-

дослідна робота, практика. Методика викладання правових дисциплін покликана забезпечити високий теоретичний та практичний 

рівень  викладання,  науковість,  доступність  подачі  навчального  матеріалу  [7].  Важливе  зна-

чення в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців мають не лише практичні навики 

викладача,  які  впливають  на  формування  у  курсантів,  студентів  та  слухачів  зацікавленості, 

професійної мотивації, а також сприяють виробленню критичного професійного мислення, а 

разом з тим і інноваційні підходи у діяльності науково

-

педагогічних працівників. 

Система нашої освіти все ще суттєво відстає від сучасних вимог і тому потребує гли-

бокої модернізації, яка передбачає

 

комплексне, всебічне оновлення всіх ланок освітньої сис-теми й усіх сфер освітньої діяльності відповідно до вимог сучасного життя, при збереженні 

та примноженні кращих традицій вітчизняної освіти [17]. 

 

Модернізація методів та форм навчання включає ділові, 

ситуативні або  імітаційні  іг-

ри,  тренінги,  тести  для  контролю  знань,  творчу  роботу  з  понятійним  апаратом,  вирішення 

тематичних  кросвордів,  проведення  різноманітних  експериментів,  соціологічні  дослідження 

тощо.  Чим  активнішу  роль  виконує  курсант,  студент  та

 

слухач  під  час  вивчення  правових дисциплін,  тим  різнобічніше  розвивається  його  особистість,  навички  майбутнього  фахівця, 

виробляються гнучкість, креативність  і критичність мислення, а також звичка зосереджува-

тися. Слід зауважити, що проявляють зацікавленість навіть найпасивніші слухачі.

 

Особливої  уваги,  зокрема,  заслуговують  інтерактивні  методи  навчання,  які,  передба-чають спільне навчання студента  і викладача.  Процес навчання спрямований на досягнення 

кінцевого результату, тобто на коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу середнім студен-

том. Ще у 80

-

ті роки XX сторіччя Національним тренінговим центром США (штат Меріленд) було проведено дослідження впливу на рівень засвоєння матеріалу виду методики. Результа-

ти  дослідження  показали, що  таке  навчання,  як  практика  через  дію  (навчання  інших)  тобто 

негайне застосування отриманих знань, дає змогу «середньому студенту» засвоїти від 75 до 

90  %  знань,  тоді,  як  під  час  лекції

-

монологу  засвоюється  лише  5  %.  Таким  чином,  можна зробити висновок, що перспективним є надання переваги у навчанні інтерактивним методи-

кам, як таким, що створюють середовище для демонстрації навичок, напрацюванню та про-

явам професіоналізму [23].

 

Методи є способом здобуття нових знань, тому, їх класифікують за такими ознаками: Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка