М. Я. Купчак, О. В. ПовстинСкачати 181,82 Kb.
Сторінка4/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір181,82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Keywords:

  didactic  simulation  model  of  the  educational  process,  teaching  methodology, 

teaching strategy, modernization of education, instructional techniques training. Вісник ЛДУ БЖД №

13, 2016 

 

197Вступ. 

Становлення України як суверенної, незалежної, правової держави, формуван-

ня  її, як невід’ємної складової європейської та світової спільноти, національне відродження

 

країни 

неможливе  без  високоосвічених,  конкурентоздатних,  правообізнаних  фахівців,  здат-

них до ефективної професійної діяльності та розвитку. Рівень їх підготовки

 

повинен відпові-дати потребам розвитку національної економіки та сучасним запитам ринку праці. Модерні-

зація і розвиток вищої освіти мають мати випереджувальний та безперервний характер. Під-

вищення  якості  вищої  освіти  необхідне  для  забезпечення  економічного  зростання  держави, 

розв'язання соціальних проблем суспільства, адже якісна вища освіта  є необхідною переду-

мовою забезпечення сталого демократичного та правового розвитку держави. 

 

Аналіз  сучасного  стану  освітніх  процесів,  дав  поштовх  прийняттю  «Національної стратегії  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2021  року»,  яка  визначає  мету,  стратегічні 

напрями


 

та основні завдання державної політики у сфері освіти. Така політика спрямована на 

кодифікацію  та  оновлення  нормативно

-

правової  бази  освітньої  галузі,  побудову  ефективної системи національного виховання і соціалізації молоді, підвищення якості освіти шляхом за-

провадження  освітніх  інноваційних  технологій,  інформатизацію  освіти,  створення  індустрії 

сучасних    засобів    навчання,  вдосконалення  інформаційно

-

ресурсного  забезпечення  освіти,  інтегрування національної системи освіти у міжнародний освітній простір [

2].  


Окреслений процес реформування освітньої галузі повинен базуватися на рекомендаці-

ях Стратегії ЄС «Європа 

2020», які спрямовані на оновлення та вдосконалення системи вищої освіти в  країнах

-

членах  ЄС, шляхом впровадження  інноваційних  підходів,  збільшення  інвес-тицій  у  галузь освіти.  Метою цієї  стратегії  є  формування  кваліфікованого  ринку  праці,  ство-

рення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості серед молоді завдяки новій програмі 

ЄС «Еразмус+», до якої Україна приєдналася у 2014 році в якості країни

-

партнера [9].  

Таким чином, сучасний ринок праці в Україні вимагає від випускників вищих навча-

льних закладів не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно застосовувати 

їх в нестандартних ситуаціях, що сприяє переходу від суспільства знань до суспільства жит-

тєво компетентних громадян [2]. 

 

Тому,  головним  обов’язком  науково-

педагогічних  працівників  вищих  навчальних  за-

кладів (далі ВНЗ) є виховання у молоді правової культури, формування демократичного світо-

гляду, розуміння норм чинного законодавства, вміння застосувати їх в практичній діяльності.  

 Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка