М. П. Драгоманова гервас ольга Геннадіївна +371. 315 Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5-9 класів у процесі трудового навчанняСкачати 229,5 Kb.
Сторінка1/16
Дата конвертації28.03.2020
Розмір229,5 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. Драгоманова


ГЕРВАС Ольга Геннадіївна

УДК373.62+371.315


ПРОПЕДЕВТИКА ДИЗАЙН-ОСВІТИ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
13.00.02 - теорія і методика трудового навчання

.

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Умань 2006

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Культуровідповідність як основа організації сучасної освіти, передбачає розвиток індивідуально-творчого, естетичного потенціалу особистості школяра. Естетична діяльність людини набуває особливої актуальності в епоху науково-технічного прогресу, високого рівня розвитку техніки і виробництва, які зумовлюють необхідність розв’язання проблеми широкої естетизації всього виробничого середовища, яка не обмежується тільки зовнішнім виглядом, оздобленням окремих предметів, а проникає в зміст, внутрішню будову, конструкцію виробів та машин. Дизайн, з його здатністю інтегрувати наукову, технічну і художню діяльність має надзвичайно великий виховний і розвивальний потенціал у справі формування творчої особистості.

У зв’язку з цим, ставиться завдання щодо впровадження основ дизайну в систему загальної освіти, що означає, крім засвоєння знань, ще й навчання самостійному мисленню, виховання потреби у постійному поповненні своїх знань і формування здатності до різних видів художньо-естетичної діяльності. Такі якості особистості, як самостійність, творчість, активність найповніше формуються у процесі дизайн-діяльності.

Актуальність пропонованого дослідження визначається тим, що сучасний зміст освітньої галузі “Технологія”, конкретизуючись до основної школи, виконує таку важливу функцію, як залучення учнів до проектної, конструкторсько-технологічної, художньо-конструкторської та дослідницької діяльності, які зумовлюють здобуття учнями відповідної системи знань, умінь і навичок з дизайну як невід’ємної частини процесу проектування.

Водночас, вивчення та аналіз змісту урочного, позаурочного і позашкільного навчання учнів основам дизайну дає підстави стверджувати, що у системі загальної освіти дизайн здебільшого сприймається як “естетика”. Відомі нам навчальні програми з дизайну та художнього конструювання складаються за принципом переліку тематики, що стосується дизайну, але не пов’язані з системними положеннями, в основу яких закладено єдність і взаємозв’язок художніх, наукових, технічних, трудових знань, умінь і навичок. До теперішнього часу недостатньо навчально-методичної літератури з основ художнього конструювання та дизайну для школи. Вивчення основ дизайну варто здійснювати не тільки в позашкільній художній підготовці, а також у процесі трудового навчання, тому що без знань основ дизайну, художнього конструювання, ергономіки, створення учнем технічно якісних виробів не є можливим. Отже, для включення техніко-естетичних знань у процес навчання учнів необхідно розробити науково-обгрунтований зміст та методику вивчення основ дизайну на різних етапах системи освіти.

Сучасне навчання основам дизайну, як видно із суджень науковців-педагогів (І.С.Волощук, Л.В.Загайкевич Г.Є.Левченко, В.П.Тименко), теоретиків та методологів у галузі дизайну (Є.Н.Лазарев, Л.І.Новикова, А.Павловський, В.М.Плишевський, Ф.Погань, О.В.Чернишов, І.Штейн), можливе за умови обґрунтування теоретичної основи дизайн-освіти, зокрема, теорії і методики пропедевтичного навчання, формування художньо-конструкторських здібностей в учнів загальноосвітніх шкіл. Досягнення цієї мети дозволить підвищити ефективність реалізації освітньої галузі “Технологія”, нового змісту трудового навчання, сприятиме успішнішому впровадженню дизайн-освіти у позакласній гуртковій, студійній та клубній роботі.

Крім того, на необхідність удосконалення графічної, конструкторської, естетичної підготовки вказується у багатьох роботах учених у галузі естетики, психології, педагогіки, методики трудового навчання, зокрема, в дослідженнях Н.І.Анісімова, А.С.Брилінга, І.Г.Бровко, Я.В.Владимирова, П.І.Волкова, І.С.Воротнікова, В.О.Гервера, С.Г.Годіна, О.СДерябіна, Є.Т.Жукова, Ю.Ф.Котхенова, М.М.Макарова, М.С.Ніколаєва, І.А.Ройтмана, М.Г.Сальникова, М.О.Сівестоського, В.К.Сидоренка, В.П.Тименка, Д.О.Тхоржевського, О.Л.Шевнюк та інших. Незважаючи на значний доробок вищезазначених науковців, відсутні спеціальні дослідження з методики навчання учнів 5-9 класів основам дизайну на заняттях трудового навчання. Учителі трудового навчання, керівники гуртків відчувають труднощі у визначенні змісту, форм і методів навчання учнів основної школи основам дизайну.

Слід також зауважити, що у суспільстві накопичилася низка суперечностей, насамперед, між необхідністю художньо-естетичного виховання підростаючого покоління та недостатньою увагою педагогів до успішного розв’язання зазначеної проблеми; потребою систематичної пропедевтичної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів з основ дизайну та відсутністю науково обґрунтованого та експериментально перевіреного змісту; вимогами до організації навчально-виховного процесу та методикою викладання основ дизайну в процесі трудового навчання.

Отже, недостатня розробленість даної проблеми у теорії і практиці трудового навчання, її важливість для сучасної загальноосвітньої школи й зумовили вибір теми пропонованого дисертаційного дослідження: “Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5-9 класів у процесі трудового навчання”.Каталог: jspui -> bitstream -> 6789


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка