М. Ніжин № Зміст Сторінка Вступ 3 1Сторінка120/122
Дата конвертації29.03.2020
Розмір0,92 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   122
10. Додатки до Програми

10.1. Форма ЕПОП О К А З Н И К И

економічного і соціального розвитку на 2013 рік

Загальноекономічні показники
м. Ніжин

П о к а з н и к и

Один. виміру

2011р. факт

2012р. очікув.

2013р. прогноз

Середньорічна чисельність наявного населення - всього

тис. осіб

73,8

73,1

72,4

у тому числі:

міського

тис. осіб

73,8

73,1

72,4

сільського

тис. осіб


Розрахунковий темп росту обсягів виробництва промислової продукції у порівняних цінах (до попереднього року)

%

101,6

94,9

103,9

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

тис. грн

337624,2

358064,0

366803,7

Виробництво продукції сільського господарства

(у цінах 2010 р)млн грн


Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

(у % до попереднього року)%


Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

5

5

5

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

тис. грн

15395,0

11726,9

23100,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн грн

72,4

80,4

85,3

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів

%

4,2

7,9

7,3

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах відповідних років - всього

тис. грн

153151,6

168000,0

185360,0

у % до попереднього року у порівняних цінах

%

104,8

103,0

103,5

Оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації у діючих цінах відповідних років

тис. грн

1575430,7

1789980,0

2079850,0

у % до попереднього року у порівняних цінах

%

112,8

111,5

109,0

Зовнішньоторговельний оборот товарами

у т.ч.

тис. дол. США

21318,6

25267,4

34913,8

експорт

-//-

15957,5

24828,7

34430,0

імпорт

-//-

5361,1

438,7

483,8

Сальдо зовнішньоторговельного балансу

-//-

10596,4

24390,0

33946,2

Прямі іноземні інвестиції на кінець періоду

-//-

4,0

4,2

4,2

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

28

28

29

Кількість фізичних осіб підприємців (діючих)

осіб

4650

4670

4715

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом

тис. тонн

117,2

115,0

116,0

Обсяг перевезення пасажирів автомобільним транспортом

тис. пас.

7445

7980

8000

Доходи від послуг зв’язку (у цінах відповідних років)

млн грн


Питома вага прибуткових підприємств до загальної кількості

%

56,0

56,0

56,1

Прибуток прибутково працюючих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн грн

31,0

31,5

32,5

Збиток збитково працюючих підприємств

млн грн

38,9

38,5

37,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

млн грн

-7,9

-7,0

-5,2

Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

56592,0*

48560,0

51000,0

Обсяг капітальних інвестицій у % до попереднього року

%

137,8*

Х

101,0

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.

7492,0

18120

18300

Введення в експлуатацію житла загальної площі

тис. кв. м

9804

7100

7420

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств)

тис. осіб

14,040

13,050

13,600

Чисельність працюючих на малих підприємствах

осіб

1723

1725

1729

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств)

грн.

2015,0

2450,0

2940,0

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малих підприємств

грн.

1077,7

1260,91

1483,46

Фонд оплати праці штатних працівників, зайня­тих економічною діяльністю (без малих підприємств)

млн грн

339,5

394,0

472,8

у т.ч. працівників сільськогосподарських підприємств

млн грн


Фонд оплати праці найманих працівників малих підприємств

млн грн

21,39

25,07

29,65

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

тис грн

1993,5

1800,0

-

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

тис осіб

739

850

830

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року

%

1,54

1,77

1,73

Кількість створених нових робочих місць

одиниць

1520

1200

1225

Забезпеченість населення соціальною інфраструктурою:

житлом на одного жителя

кв. м


лікарняними закладами на 10 тис. жителів

ліжок

75,4

75,9

80,0

амбулаторно-поліклінічними

закладами на 1 мешканцявідвід. за рік

8,8

8,7

8,7

лікарями на 10 тис. мешканців

осіб

26,5

26,6

26,7

Охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти, %

%

77,5

77,6

77,8

Охоплення дітей позашкільною освітою (у % до кількості дітей шкільного віку)

%

51,0

54,2

54,0

Охоплення профільним навчанням учнів старшої школи

%

98,2

100,0

100,0

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

18

18

18

з них у сільській місцевості

одиниць


Кількість будинків культури різних форм підпорядкування

одиниць

1

1

1

з них у сільській місцевості

одиниць


Кількість масових бібліотек різних форм підпорядкування

одиниць

5

5

510.2. Перелік районних(міських) цільових програм, які будуть реалізовуватись у 2013р.

м. Ніжин№ п/п

кткв

Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження

Термін реалізації

1

070201

Міська програма придбання та влаштування дитячих та спортивних майданчиків міста

2012р. – 30 сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 17.08.2012р.

2012р., 2013р.

2

070807

Програма «Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016роки»

2011р.- 9сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 15.03.2011р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011-2016рр.

3

090412 (2011-2013рр) 091205 (2011р.)

Міська цільова програма «Турбота»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

4

090412

Програма підтримки багатодітних сімей на 2012-2015рр.

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012-2015рр.

5

090802

Міська програма «Ніжин – дітям» на період до 2016р.

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011-2016рр.

6

091102

Програма соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

7

91103

Програма «Молодь Ніжина» до 2015р.

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012-2015рр

8

91104

Міська програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків м. Ніжина» до 2014р.

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012-2014рр

9

91106

Програма виплати стипендій обдарованій молоді міста

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

10

91207

Міська цільова програма по наданню пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

11

100102

Міська програма сприяння створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

12

100102

Міська програма «Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

13

100203

Програма енергозбереження освітлення місць загального користування та прибудинкової території мікрорайону вул. Космонавтів) на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.,2013р.

14

100203

Міська програма «Розвиток безпеки дорожнього руху»

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.

15

100203

Міська програма придбання та влаштування дитячих та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

16

100203

Міська програма «Капітальний ремонт шляхопроводу та автомобільних мостів в м. Ніжині»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

17

100203

Міська програма «Реконструкція та капітальний ремонт вулиць міста»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

18

100203

Міська програма «Квітники»

Проект

2013

19

100203

Міська програма визначення і нагородження переможців конкурсів на об'єкт найкращого благоустрою

Проект

2 013

20

100302

Міська програма управління та відчуження комунального майна

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

21

110103

Міська програма «Назустріч людям»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

22

110104

Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

23

110104

Програма розвитку туризму

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.,

2013р.


24

120100

Міська програма підтримки засобів масової інформації

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

25

120201

Міська програма підтримки засобів масової інформації

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

26
Програма підтримки комунальних засобів масової інформації та інформаційного забезпечення на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.

27

130102

130106


Міська програма розвитку фізичної культури і спорту

2011р. - 6 сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 06.01.2011р.

2011р.


28

130112

Програма розвитку футбольного клуба «Ніжин» на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від

2012р., 2013р.

29

130115

Міська програма діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»

2011р. - 6 сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 06.01.2011р.

2011р.

30
Програма розвитку міського центру «Спорт для всіх»

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012 р.

2012р., 2013р.

31

130202

Міська програма розвитку та підтримки спортивних громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості на 2011р.

2011р. - 6 сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 06.01.2011р.

2011р.

32

130202

Програма розвитку Ніжинської міської громадської організації «Спортивний клуб єдиноборств «Спарта»» на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.

33

130202

Програма розвитку Ніжинської міської громадської організації «Спортивний клуб «Легіонер»» на 2012 р.

2012 р. – 22 сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012 р.

2012 р.

34

130203

Цільова програма розвитку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ніжинської міської організації спортивного товариства "Спартак"

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

35

150101

Міська програма будівництва (придбання) доступного житла на 2011-2017 роки

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011-2017рр.

36

150101

Міська програма «Реконструкція та капітальний ремонт вулиць міста»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

37

150101

Міська програма «Реконструкція вуличного освітлення міста»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р.,

2013р.


38

150101

Міська програма «Капітальний ремонт шляхопроводу та автомобільних мостів в м. Ніжині»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

39

150101

Програма «Водовідведення та ліквідація наслідків підтоплення»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

40

150201

Міська програма «Реставрація пам'яток архітектури»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р.,2013р.

41

150202

Програма «Встановлення (зміни) меж міста Ніжина»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

42

150202

Міська програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування на 2012р.»

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.,2013р.

43

150202

Програма забезпечення корегування Генерального плану забудови міста Ніжина на 2012-2013 роки

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р., 2013р.

44

150202

Міська програма «Розробка «Енерго- та екологоефективних схем тепло- та водопостачання»

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р., 2013р.

45

160101

Міська програма передачі земельних ділянок у власність або користування

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

46

180404

Міська програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

47

180410

Міська програма «Про членство в Асоціаціях»

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

48

210105

Програма по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р.

2011р.

49
Міська цільова програма цивільного захисту населення на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.

50

210105

Міська програма створення страхового фонду документації м. Ніжина на 2012р.

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.

51

210110

Міська цільова програма з охорони життя людей на водних об'єктах м. Ніжина

2011р. - 5сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р., 2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2011р., 2012р., 2013р.

52

250404

Міська програма «Назустріч людям»

2012р. - 22сесія Ніжинської міської ради 6 скликання від 10.01.2012р.

2012р.,

2013р.


53

250404

Програма юридичного обслуговування Ніжинської міської ради та виконавчого комітету
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   122


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка