Лупина Галина Василівна вихователь спеціаліст вищої категорії кз «Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату і – ііі ступенів чор»Скачати 29,56 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір29,56 Kb.
Лупина Галина Василівна

вихователь

спеціаліст вищої категорії

КЗ «Черкаської спеціальної загальноосвітньої

школи – інтернату І – ІІІ ступенів ЧОР»

«Одна з найцініших якостей вихователя-людяність,

глибока любов до дітей,любов,у якій

поеднуеться сердечна ласка з мудрою

суворістю й вимогливістю батька,матері».

В.О.Сухомлинський
Стаття «Виховання навичок самообслуговування у молодший школярів з порушенням зору»
Навчання та виховання дітей з порушеннями зору в спеціальних закладах здійснюється на основі загальних принципів навчання та виховання. Та поряд з тим їх навчання і виховання має свої особливі завдання та принципи, спрямовані на відновлення, корекцію та компенсацію порушених й недорозвинених функцій, організацію диференційованого навчання, підготовку до життя в сучасному суспільстві.

Слід відзначити, що специфіка навчання та виховання таких дітей проявляється з урахуванням загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові аналізатори і їх збереженні, якості, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального матеріалу й зміні темпу його проходження, використанні спеціальних посібників, приладів. Особлива увага звертається на створення санітарно-гігієнічних умов.

Але якщо дитина з вадою зору потрапляє таки в колектив однолітків загально-освітнього навчального закладу, педагогам необхідно пам'ятати про те, що захворювання очей як ніякі інші потребують постійного контролю зі сторони дорослого, так як мають здатність прогресувати, ускладнюватись без дотримання належних вимог, вчасного лікування, необхідної корекції.

Сліпі і слабозорі діти 6-7 років мають вкрай низький рівень розвитку моторики і координації рухів. У багатьох дітей цього віку несформована координація і точність рухів, вони не володіють своїм тілом, особливо сліпі. Ще не достатньо сформувалися просторові уявлення, графічні навички. Якщо ви переконалися, що навички дрібної моторики у дитини не розвинені,необхідно певну увагу приділити їх формуванню («Склади піраміду», «Зашнуруй черевичок», «Підбери геометричну фігуру» т.д. )

Для сліпої дитини (в тому числі із залишковим зором) основним засобом отримання інформації про довкілля є дотикове сприймання. Необхідно навчати дітей зі значними поруше-ннями зору обстежувати предмети за допомогою дотику. Навчіть їх обмацувати предмети двома руками так, щоб брали участь не лише кінчики пальців, а й кисть руки. Зверніть увагу на послідовність ознайомлення з предметами, навчайте обстежувати планомірно зверху донизу або зліва направо.

В ознайомленні дитини з довкіллям беруть участь не лише дотик і залишковий зір, а й слух. Через це необхідно розвивати у неї слухове сприймання. Насамперед, слід розвинути у дитини вміння слухати, прислуховуватися і розуміти те, що діється навколо неї.

Одним з визначним факторі в правлінні виховання слабозорих дітей - це дотримання розпорядку дня в школі-інтернаті.Для цього необхідно виховувати у дитини моральні, етичні і трудові навики, привчати їх до порядку , виробити у дітей життево необхідні навики.

Виховна функція режимних моментів в спеціальній школі-інтернаті набуває особливо важливого значення.

Як відомо, ранкова зарядка, крім оздоровчої і гігієнічної задачі - є виховним і дисциплінарним моментом, правильна організація якого визначає настрій і загальний тонус всього робочого дня. Народна мудрість говорить«Хто день поченає з зарядки , в того буде все в порядку». Велике значення для виховання навиків і звичок необхідних для самостійного життя, має продумана робота по формуванню гігієнічних навичок . Часи, відведені для цієї мети режимом школи-інтернату, використовуються для практичного показу, контролю і допомоги в засвоєнні необхідних навиків.

В часи ранкового і вечірнього туалету вихователь організовує свою роботу так, щоб мати можливість здійснювати на практиці контроль за тим, як діти перетворюють в життя ті знання , які набули під час спеціальних занять і бесід. Дітям з вадами зору треба знову і знову показати відповідні раціональні прийоми, дати характеристику засвоєним навичкам .

Основним методичним прийомом формування навичок самообслуговування являється показ виконання кожної елементарної дії в її послідовності (наприклад : « Я буду мити руки. Спочатку закочую рукава, потім намочу руки, далі візьму мило і намилю руки і т.д.).Пізніше все більшу самостійність набуває дитина.Тільки багаторазове повторення одних і тих же дій в певній послідовності при активній участі дитини досягає успіху.

Одним з головних умов успішного виконання режимних моментів являеться створена спокійна робоча обстановка. Вихователь-керівник , який уміє своєчасно підказати і нагадати, а якщо треба то і практично допомогти.

Більшість молодших школярів з вадами зору протягом довгого часу не можеть самостійно акуратно заправляти ліжко.Треба терпеливо цьому вчити дітей не лише в ранкові часи, а проводити спеціальні практичні заняття. Корекція трудових дій здійснюється в процесі режимних моментів. Педагог спочатку допомагає, супроводжуючи «допомогу» поясненнями, пізніше все більшу самостійність набуває дитина. Підхід до оцінки зовнішнього вигляду спалень повинен бути диференційований. Необхідно оцінити бажання дітей виконувати роботу по самообслуговуванню добреи самостійно. Навіть невеликі успіхи дітей в засвоєнні навиків самообслуговування виховатулю необхідно відмітити і позетивно оцінити.

Важливу роль в формуванні навиків самообслуговування відіграє спокійний, дружелюбний тон , діловитість і безпосередня розумна участь вихователя в діях дітей.Звичайно, мова вихователя повинна бути спокійна.

Серед дітей з вадами зору є певна кількість дітей у яких поведінка розторможена, збуджена.Від того як у них почнеться день, в більшості залежить і його продовження, їх самопочуття, результати навчання, участь в позакласній роботі. Стан і настрій окремих дітей впливае і на інших учнів. Доцільно провести

«Розминки для позбавлення емоційного напруження» (ігри: «Сонячний зайчик», «Олені»,«Носова математика», «Долоня в долоню», «Хустинка сміху» т.д.). Разом с тим слабозорі діти повинні відчувати і бачити , що вихователь не просто спостерігае за ними , а працює разом з ними, що він доброзичливо зацікавлений в тому, щоб вони зробили все швидко й красиво, що він в любу хвилину готовий допомогти дитині, яка має потребу.

В умовах зорової недостатності та в силу психофізичних особливостей, а також із–за надмірної опіки дорослих у дітей слабозорих уже з раннього віку притупляється природниче бажання до трудової діяльності на користь інших, навпаки домінує споживче відношення до оточуючих. В результаті у таких дітей пізніше формуються навички самообслуговування, відсутні необхідні навички просторової орієнтації; координація рухів.

У дітей з вадами зору відсутня звичка і потреба в щоденній праці, не сформоване бажання працювати, залишається несформованими такі якості як: працьовитість, активність, самостійність.

Трудове виховання доцільно здійснювати спираючись на потенційні змоги слабозорих дітей і ті процеси компенсації, що утворились внаслідок зорового дефекту. Основним являється формування самостійності.

Починати корекційно виховну роботу по залученню до праці дітей з глибокими порушеннями зору необхідно з ознайомлення зі знаряддями праці і пояснення способів дії з ними.

Тому молодших школярів з вадами зору з перших днів треба привчати до виконання посильних доручень і з практичним словесним показом ( наприклад: витерання підвіконня і спинки ліжок, стільців , миття квітів). Ввечірні години, так і ранкові, велика увага приділяєця формуванню навиків самооб-слуговування . Доцільно з метою підвищення інтересу до самообслуговування використовувати наступні прийоми:

пісочний годинник або будильник в якості стимулятора; організація спілкування 9–10 річних дітей з 6–7 річними, що потребують опіки та допомоги.

Самообслуговування включає турботу про чистоту свого тіла, одягу, внутрішню потребу дотримуватись гігієнічних правил (послідовне роздягання-одягання, складання і догляд за одягом та взутям, гігієнічні процедури-догляд за чистотою свого тіла). Доцільно проводити дидактичні ігри «Моя шафа»,

«Що зайве?», «Чого не стало?» тощо і дотримуватися правила «Кожній речі своє мєсце!».

Дорослим потрібно проявити терпіння і винахідливість, щоб допомогти хлопцям відвикнути від своїх негативних звичок. Наприклад, можна розповісти, про що вночі шепотів одяг у шафі: який вирішили пошукати собі більш акуратного господаря. Думаєте, не повірить? І не треба. Зберіть розкидані по будинку речі і сховайте. Нехай задумається!З групою, окремими дітьми, вихователь проводить систематичну роботу з метою створення емоційного настрою, коли кожний почуває себе відповідальним перед колективом за якість виконаної роботи, вважає її корисною, бачить необхідність своєї участі в правельній організації в інтернаті. Розширення досвіду дітей, як передумови для поступового переходу від наслідування на якісно нову, більш високу ступінь самостійної діяльності.

Виконуючи обов'язки чергового , дитина повина бути переконана , що їй дали посильне завдання . Вихователь враховує особливості і можливості учнів і систематично проводить роботу по розвитку і удосконаленю навиків обслуховуючої праці.Дитина повинна відчувати, що їй стараються допомогти оволодіти необхідними навичками самообслуговування , що йому довіряють , а його завдання-виправдати довіру.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
2016 -> Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
2016 -> Загальні засади мовної комунікації
2016 -> Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
2016 -> Психологія діяльності та навчального менеджменту
2016 -> Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
2016 -> Самостійна навчальна діяльність та її види


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка