Литовченко І. В. Особливості функціонування соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз постановка проблемиСкачати 101,18 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації09.01.2020
Розмір101,18 Kb.
1   2   3   4   5   6

Список літератури

1. Астахова Е.В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях / Е.В. Астахова. – Х. : ХГИ «НУА», 1999. – 74 с.


2. Герасимова Е.М. Економічне знання у дискурсі становлення глобалізованого світу: соціально-філософський аналіз / Е.М.Герасимова. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – 336 с.

3. Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 16.

4. Дротянко Л.Г. Інформаційне суспільство і сучасний університет / Л.Г.Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету: Збірник наукових праць. – № 2 (6). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2007. – С. 5-9.

5. Крятова Н. В. Модернизация института образования в современном российском обществе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.04 "Социальная структура, социальные институты и процессы" [Електронний ресурс] / Крятова Н. В. – Волгоград., 2005. – 28 с. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dissercat.com/content/modernizatsiya-instituta-obrazovaniya-v-sovremennom-rossiiskom-obshchestve.

6. Мочалов І.І., Онопрієнко В.І. Проблеми вищої школи в інтерпретації В.І.Вернадського і сучасність / І.І.Мочалов, В.І.Онопрієнко // Вісник Національного авіаційного університету. – № 2 (6). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2007. – С.13–18.

7. Ягодзінський С.М. Сумнівний гуманізм інформаційного суспільства / С.М.Ягодзінський // Гуманістичний вимір інформаційного суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Філософські семінари]. – Полтава : ПолтНТУ, 2008. – Вип. 7. – с. 82–89.


References

1. Astahova E.V. Transformazia sozialnyh funkzij vyschego obrazovania v sovremenyh usloviah / E.V. Astahova – H. : HGI «NUA», 1999. – 74 s.

2. Gerasimova E.M. Ekonomichne snanja u dyskursi stanovlenja globalisovanogo svitu : sozialno-filosofskij analis / E.M.Gerasimova. – Chernigiv : CHDIEU , 2008. – 336 c.

3. Golovaha E., Panina N. Postsovetskaya deinstituzionalisazia i stanovlenie novih sozialnyh institutov v ukrainskom obschestve // Soziologia : teoria, metody, marketing. – 2001. – № 4. – S.16.4. Drotjanko L.G. Informazijne suspilstvo i suchasnyj universitet / L.G.Drotjanko // Visnyk Nazionalnogo aviazionogo universitetu: Zbirnyk naukovyh praz’. – № 2 (b). – K.: Vyd-vo Nazionalnogo aviazionogo universitetu «NAU-druk», 2007. – S. 5-9.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка