Література Верещагин Е. М., Костомаров В. ГСторінка1/3
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,1 Mb.
  1   2   3


40

Наукові записки. Серія “Філологічна”

закріпилася  в  його  мові.  На  нашу  думку,  спільним  лінгвокульту-

рологія  з  іншими  дисциплінами  має  те,  що  вона  як  і  інші  вивчає 

взаємозв’язок і взаємодію культури і мови.

Література

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. 

Язык и культура. Лингвострано-

ведение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.

2. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: 

становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филоло-

гические науки. – 2001. – № 1. – С. 64-72.

3.  Воробьев  В.В.  Лингвокультурология:  теория  и  методы.  –  М., 

1997.


4. Воробьев В.В.

 

Общее и специфическое в лингвострановедении и 

лингвокультуроведении // Слово и текст в диалоге культур. – М., 2000.

5.  Красных  В.В.  Этнопсихолингвистика  и  лингвокультурология: 

Курс лекций. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2002. – 284 с.

6.  Маслова  В.А.  Лингвокультурология.  –  М.:  Издательский  центр 

“Академия”, 2001. – 208 с.

7. Русанівський В.М. Мова в системі культурних цінностей // Мовоз-

навство. – 1987. – № 5. – С. 3-8.

8.  Телия  В.Н.  Русская  фразеология.  Семантические,  прагматичес-

кие и лингвокультурологические аспекты. – М.: Школа “Языки русской 

культуры”, 1996. – 288 с. 

9. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин 

// Русская словесность: Антология. – М.: Academia, 1997.УДК:81. 243

О.Т. Зарівна,

Національний технічний університетУкраїни “КПІ”,

м.Київ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка