Лінгвопрагматичні особливості франкомовних юридичних текстів та засоби їх відтворення в українському перекладіСторінка1/74
Дата конвертації18.04.2020
Розмір1,31 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
"На правах рукопису"

УДК__________«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

______________ І.С. Полюк

(підпис)

“___”______________ 2018р.

Магістерська дисертація
зі спеціальності 035 “Філологія”

на тему: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Виконав: студент ІІ курсу, групи ЛФ-71МП

Малашенко Олег Русланович ___________(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Науковий керівник: доц., кан. пед. н. Бондар Л. В. ____________

(посада, наук. ступ., вч. зв., прізв. та ініціали) (підпис)

Консультант _____ розділу: _________________________ ____________(посада, наук. ступ., вч. зв., прізв. та ініціали) (підпис)

Рецензент: ________________________________________ ____________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент ___________

(підпис)


Київ – 2018 рікРЕФЕРАТ

Загальний обсяг роботи – 187 сторінок (обсяг основного тексту – 124 cторінки). Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (92 найменування), списку джерел ілюстративного матеріалу (8 найменувань) та семи додатків.Актуальність цієї роботи зумовлена орієнтованістю науково-практичного доробку учених і спеціалістів-практиків на лінгвопрагматичні особливості та важливості їх передачі в процесі перекладу, а також необхідністю створення високоякісних перекладів юридичних текстів. Незважаючи на відносно велику кількість робіт, присвячених цій тематиці, ця проблема все ще не була повністю висвітлена з точки зору юридичних текстів.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка