Львівська міська рада Департамент гуманітарної політики Управління освіти Відділ освіти Сихівського району Перспективний план розвитку сзш №1Сторінка1/25
Дата конвертації08.04.2019
Розмір485 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

Управління освіти

Відділ освіти Сихівського району

Перспективний план

розвитку СЗШ № 1

м. Львова

на 2013-2018р.р.


Схвалено

на спільному засіданні

педради та Ради школи

(протокол № _____ від ________________ )
Директор школи _____________ Брилинський М.С.


ВСТУП………………………………………………………………….….

1.Концепція розвитку закладу………………………………….………

2.Мета, головні завдання і принципи діяльності школи.

3. Тактичні завдання діяльності школи.

4.Передумови створення перспективного розвитку школи.

5.Принципи розробки перспективного плану.

6.Забезпечення прав особистості на освіту.

.7.Основні напрямки та перспективи науково-методичної роботи.

8.Перспективний план атестації педагогічних працівників.

9.Перспективний план вивчення стану викладання предметів державного компонента.

10.Організація підвищення якості виховного процесу.

11.Збереження здоров’я дитини в умовах школи.

12.„Обдаровані діти” – один із пріоритетних напрямків розвитку школи.

13.Демократизація та координація внутрішнього контролю.

14.Характеристика будівлі, приміщень та їх відповідність реалізації освітніх програм.

15.Перспективний план фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічна база школи.

16.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; стан дитячого травматизму.

17.Психологічна служба школи.

18.Очікувані результати після впровадження перспективного плану.

Вступ


Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових і винахідливих молодих людей, здатних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити творчий потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, готовими до труднощів адаптування в умовах конкуренції і головне, випускники мають бути здатними до саморозвитку та самоосвіти.

Виконати такі завдання неможливо в умовах традиційної освіти – педагогіки вимогливості й примусу, яка грунтується на підставі зовнішньої мотивації діяльності. Саме з цієї причини завдання нашої школи повинні бути спрямовані на поступове створення моделі адаптованої школи, основна ідея якої – ресурсний підхід, здатний перетворити знання й засоби діяльності, якими оволодівають учні, на розвиток кожної особистості.

У 2013-2018р. адміністрація школи спрямовуватиме свою діяльність на удосконалення форм управління навчально-виховним процесом, які б сприяли втіленню принципу демократизації, створенню гуманної атмосфери в школі, залученню кожного члена педагогічного колективу до активної участі в реформуванні освіти, реалізації провідних принципів та положень, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державною програмою “Освіта. Україна ХХІ ст.”, постановою Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання”, “Основними напрямками розвитку освіти м.Львова на 2013-2018рр.”

Демократизація управлінської діяльності школи відбуватиметься шляхом: • забезпечення гласності в усіх напрямках діяльності;

 • зміцнення атмосфери співробітництва усіх учасників навчально-виховного процесу;

 • опори на колективність та колегіальність управління;

 • підвищення відповідальності за результати роботи педагогічного колективу адміністрації, членів методичної ради, голів методичних об’єднань, керівників творчих груп, членів ПК;

- підвищення дієвості засідань педагогічної ради школи;

 • використання результатів діагностування, тестування, анкетування під час вивчення питань організації навчально-виховного процесу, його аналізу та прийняття управлінських рішень;

 • залучення широкого кола педагогічного колективу до вивчення системи роботи вчителів, які атестуються та врахування думки методичних об’єднань, батьківської громадськості під час підведення підсумків атестації;

- розвиток учнівського самоврядування;

 • співпраці з батьківськими комітетами, радою школи.

З метою подальшої демократизації стилю керівництва, адміністрація школи визначає наступні шляхи подальшого вдосконалення управлінської діяльності:

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічного і учнівського колективів;

 • заохочення ініціативи і новаторства;

 • сприяння розвитку демократичного стилю стосунків “учитель-учень”;

 • розширення громадського контролю;

 • забезпечення гласності в діяльності;

 • опора на колективність та колегіальність управління, підвищення персональної відповідальності за результативність роботи кожного працівника школи;

 • співпраця з батьківською громадськістю, реалізація принципу “Батьки-партнери”;

 • предметна робота над нормативними документами, власними рішеннями;

 • оперативний зворотний зв’язок (опитування, анкетування, діагностування, співбесіди, аналіз уроків, виховних заходів, моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів);

 • програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання;

 • аналіз реального стану навчально-виховного процесу, його якості, корегування діяльності педагогічного колективу на основі отриманих результатів у відповідності до поставленої мети;

 • визначення пріоритетних напрямків розвитку школи та їх реалізація.Каталог: Text
Text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 012 році Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
Text -> Робоча навчальна програма дисципліни для студентів 5-го курсу 9-10-й семестр, Напрям підготовки
Text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
Text -> Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Text -> Інформатизація суспільства і бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, що спостерігається в останній час, усе більш впливає
Text -> Дистанційне навчання як складова інклюзивної освіти
Text -> Положення про департамент вищої освіти Загальні положення
Text -> Робоча програма з навчальної дисципліни Методика навчання географії Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка