Л. В. Козак критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльностіСкачати 134,07 Kb.
Сторінка1/15
Дата конвертації23.03.2020
Розмір134,07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


77

76

ПЕДАГОГІКАПЕДАГОГІКА

УДК 378:[373.2+159.9]Л. В. Козак

КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ

ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І

ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено критерії та показники готовності майбутніх

викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної

діяльності; розкрито рівні прояву показників: репродуктивний,

конструктивний, інноваційний. Визначені автором критерії і показники

можуть використовуватися як регулятивна норма практики

підготовки майбутніх викладачів до інноваційної професійної

діяльності.

Ключові слова:

 критерій, показник, рівень готовності до інноваційної

професійної діяльності.

Готовність до інноваційної професійної діяльності є важливою

професійною якістю майбутнього викладача дошкільної педагогіки

і психології, підґрунтям його саморозвитку, рушійною силою

формування активної суспільної позиції.

Обґрунтування критеріїв готовності майбутніх викладачів

дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної

діяльності є одним із важливих завдань дослідження. Слід

підкреслити, що процедура визначення критеріїв і відповідних

показників є одним з елементів експериментальної роботи.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності, а також її

критерії та показники розглядалися в працях І. В. Гавриш, І. М. Дич

ківської, О. Г. Козлової,  В. О. Сластьоніна, Л. О. Петриченко,

Л. С. Подимової, О. І. Шапран та інших.

Зазначимо, що питання про критерії, які використовуються у

педагогічному експерименті, у науковій літературі залишається до

кінця невирішеним і дискусійним. Неоднозначними є й підходи до

розуміння критеріїв. Зокрема,  О. В. Барабанщиков і Н. І. Дерюгін

дають щонайменше чотири визначення: а) критерій – це показник,

об’єктивний вияв чогонебудь; б) критерій – це психологічна

установка діагноста; в) критерій – це мірило, тобто правило, яким

© Козак Л. В., 2013

треба користуватись при діагностуванні; г) критерій – це питання

опитувальника, анкети, тесту тощо (Барабанщиков А. В., 1995, с. 23).

У педагогічній теорії та практиці є декілька підходів щодо зв’язку

понять «критерій» і «показник». У дослідженні вважаємо за доцільне

дотримуватися наукової позиції вчених, які розглядають поняття

«критерій» ширше за своїм змістом, ніж поняття «показник», і що

показник є складовою критерію: ступінь вияву, якісна сформованість,

визначеність критерію виражаються конкретними показниками

(Батаршев А. В., 2007).

Критерії і показники якості навчальної діяльності – сукупність

ознак, на основі яких здійснюється оцінювання умов, процесу і

результату навчальної діяльності, що відповідають поставленим цілям

(Енциклопедія освіти, 2008).

На основі попереднього аналізу та відповідно до мети нашого

дослідження, під критеріями ефективності підготовки майбутніх

викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної

професійної діяльності ми розуміємо сукупність ознак, які

характеризують конкретний аспект професійної підготовки.

Відповідно показники вимірювання ефективності підготовки

майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності – «це

кількісні та якісні характеристики сформованості ознак, які

вивчаються та вимірюються» (Коваль Т. І., 2007, с. 122).Метою статті

 

є висвітлення критеріїв та показників готовності

майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до

інноваційної професійної діяльності, виокремлення і розкриття

рівнів прояву визначених нами показників.

Визначаючи систему критеріїв і показників для оцінки готовності

майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до

інноваційної професійної діяльності, ми використали такі методи як:

аналіз нормативних документів (Закон «Про вищу освіту»,

Державний стандарт вищої освіти (ОКХ)), психологопедагогічної

літератури (Дичківська І. М., 2004; Плахотнюк В. О., 2010; Сластьонін

В. О., 1997; Уруський В.І., 2005), дисертаційних досліджень

(І. В. Гавриш, О. Г. Козлової, Л. О. Петриченко,О. І.Шапран та ін.),

спостереження за майбутніми викладачами у навчальновиховному

процесі, бесіди, анкетування, тестування, аналіз навчальної

документації, експертна оцінка відповідно до розроблених нами

критеріїв і показників, а також діагностичні методики, а саме:

мотивації до успіху; ціннісних орієнтацій особистості; рівня

саморозвитку в професійнопедагогічній діяльності; самооцінки79

78Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка