Л. К. Светенок. Проблема формування кваліфікованого читача в методиці викладання зарубіжної літератури на сучасному етапіСкачати 117,95 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації27.03.2020
Розмір117,95 Kb.
  1   2   3   4


Л.К. Светенок
.
Проблема формування кваліфікованого читача в методиці викладання зарубіжної літератури на сучасному
етапі

УДК 372.8

Л.К. Светенок
,
викладач
(
Чернігівський технологічний університет)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЧИТАЧА В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

З метою визначення читацьких інтересів сучасної молоді було проведене опитування. У статті розглядається
аналіз відповідей на окремі питання згаданого дослідження, що дало можливість прослідкувати загальні тен-
денції у ставленні молоді до книги та виявити рівень сформованості читацьких вмінь юнацтва.

На сучасному етапі розвитку методики викладання зарубіжної літератури все ще залишається дуже гострою проблема формування кваліфікованого читача. Належну увагу цій проблемі приділяють обидві чинні програми.
Зокрема в пояснювальній записці до програм 1998 (2003)
р. зазначається: "Головною метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імуніте- ту проти низькопробних явищ масової культури " [1:15].
Одним з основних завдань для досягнення цієї мети визначається: "відпрацьовувати навички розрізнення класичної та масової культури" (там же)
А в пояснюваль- ній записці до програм 2001
р. серед головних завдань, які має вирішувати курс "Зарубіжна література" визна- чаються наступні:
"
розвивати ... читацьку культуру "
школярів та "
прищеплювати критерії для орієнтації на ри- нку сучасних друкованих видань, вчити самостійно вибирати книжку та спілкуватися з нею ..
." [2:25].
Адже, як зазначається у методичному коментарі до програм 2001 р., шкільний курс "Зарубіжна література" передбачає, що "в школі ми повинні вирощувати не майбутнього фахівця зарубіжної літератури, а читача. Такого читача, який матиме бажання й змогу опановувати твори, написані в різні історичні періоди в лоні різних національно
- культурних традицій, у межах різних естетичних парадигм. І головне
- такого читача, який буде спроможний видобувати з прочитаного духовні цінності, що слугуватимуть за опору його особистісного розвитку і соціаль- ного життя
,
... читача, який прагне черпати з книжок духовний досвід людства і який
- за допомогою тих самих книжок
- намагатиметься розкривати й збагачувати свій власний духовний потенціал"
[3:15].
На жаль, ні в самих програмах, ні в методичній літературі ми не знайдемо певної системи критеріїв, вправ, завдань чи методичних рекомендацій, направлених на реалізацію згаданих завдань.
Проте, в методичній пресі можна знайти публікації, автори яких намагаються торкнутися зазначеної про- блеми. Зокрема, серед публікацій, що з'явились останнім часом, можна згадати статтю Т.
Швайки "Кіно має стати помічником, а не ворогом літератури"
[4]
. Назва цієї статті говорить сама за себе. Залученню учнів до книги присвячена стаття О.
Куцевол "Як навчити дітей читати?"
[5].
В.
Жванко в своїй статті "Вчити учнів роз- різняти явища класичної та масової культури"
[6]
звертається до проблеми на основі зовнішнього оформлення книги. В посібнику О.
Ісаєвої "Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури"
[7]
даються відповіді на питання: "Як залучити школярів до книги?", "Що таке читацька культура?" та ін. Досить характерним є той факт, що зазначені публікації з’явились саме в роки зміни програм з предмету
Метою даної статті є аналіз загальних тенденцій у ставленні сучасної молоді до художніх творів; а також виявлення у згаданої категорії рівня читацької культури та рівня сформованості навичок, необхідних для вибо- ру повновартісних художніх творів з
- поміж широкого їх розмаїття на сучасному ринку друкованих видань.
Зазначена проблема викликає інтерес як у фахівців
- науковців, так і у вчителів
- практиків. Опитування, про- ведене серед працівників кількох бібліотек та книжкових магазинів м.Чернігова, показало значне зниження ін- тересу учнів до читання протягом останнього десятиріччя. Школярі здебільшого запитують твори, вивчення яких передбачене програмою. Ситуація цілком зрозуміла щодо учнів 5
-
6 класів, адже твори їхніх улюблених авторів, які завжди викликали живий інтерес та користувались неабиякою популярністю нині введені в коло програмових творів. На читацькі інтереси старшокласників помітний вплив справляє кіно та відео. Як показало опитування, твори, за якими було створено екранізацію, знаходяться на другому місці за популярністю після програмових. Причому інтерес до книги з'являється чи, можливо, підвищується саме після перегляду фільму.
До третьої за популярністю групи увійшли книги, написані у жанрі фентезі. Як правило, це твори авторів ХХ ст. Причому частина читачів приходить вже за якимось конкретним твором, а решта
- лише зазначає жанр, рід- ше автора і просить "що
- небудь".
Проте, дані, отримані під час подібних опитувань, не можна вважати цілком об'єктивними. Забезпечення бібліотечних фондів давно не задовольняє потреб читачів, тому і їх кількість значно зменшилась. Не всі читачі мають також і можливість купувати нові книги. Та й не можливо повністю врахувати наявність книг в до- машніх бібліотеках та частоту звернення до них
З метою визначення читацьких інтересів юнацтва та виявлення рівня сформованості читацьких вмінь у зга- даної категорії нами було проведено опитування. В ньому взяли участь 131 учень 10
-
11 класів та 96 студентів
ВНЗ. Нами свідомо обиралися класи без поглибленого вивчення предметів гуманітарного циклу і зарубіжної літератури зокрема. Відповіді на поставлені запитання давали учні 11
- х класів школи
№ 12 м.
Чернігова та учні
10-11- х класів Киїнської ЗОШ Чернігівського району Чернігівської області.Каталог: 695


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка