Курс правознавстваСкачати 84,68 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір84,68 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


155

154


ПЕДАГОГІКА

ПЕДАГОГІКА

УДК 37.04Л.Т. Рябовол

СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ

ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ

КУРС ПРАВОЗНАВСТВА

У статті викладено результати аналізу навчальних програм курсів

«Практичне право» та «Правознавство. Практичний курс»;

встановлено підходи, на яких ґрунтується цілевизначення, відбір та

структурування змісту, організація навчання курсів; досліджено мету,

завдання, зміст та особливості методики їх викладання; визначено

роль практичного курсу правознавства для становлення вітчизняної

системи шкільної правової освіти.

Ключові слова:

 практичний курс правознавства, особистісно

зорієнтований, людиноцентричний, правознавчий, аксіологічний,

компетентнісний, діяльнісний підходи.

В статье изложены результаты анализа учебных програм курсов

«Практическое право» и «Правоведение. Практический курс»;

установлены подходы, на которых базируется целеопределение, отбор

и структурирование содержания, организация изучения курсов;

исследовано цель, задания, содержание и особенности методики их

преподавания; определена роль практического курса правоведения в

становлении отечественной системы школьного правового

образования.

Ключевые слова:

 практический курс правоведения, личностно

ориентированный, человекоцентричный, правоведческий,

аксиологический, компетентностный, деятельностный подходы.

The article presents an analysis of curriculum course «Practical Law»

and «Law. Practical Course»; established approaches on which the based

targeting, selection and structuring content, the organization of the course;

investigated goal, tasks, content and methods of teaching features; defined

the role of practical course in the development of the national school system

legal education.

Keywords:

 practical course in law, personalityoriented, mancentered,

jurisprudential, axiological, competence, activity approaches.

© Рябовол Л. Т., 2013

19. Яблонський В. Наукова кваліфікація: стандарти оцінки. До

історії наукових ступенів та вчених звань / Науковий світ. – 2000.

№3, березень. – С.1214.

20. Язвінська О. Ступенева освіта в Україні – відродження

традицій / Науковий світ. – 2000.  №8, серпень. – С.211.

21. Якушев А.Н. Законодательство в области подготовки научных

кадров и присуждение учёных степеней в России (17471918): история

и опыт реализации / А.Н.Якушев. – СПб. : Сан Сан, 1998. – 291с.Рецензенти:

Сисоєва С.О. – д. пед. н., проф., членкор. НАПН України,

Побірченко Н.А. – д. псих. н., проф.

Стаття надійшла до редакції  14.01.2013157

156

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка