Критерії та показники сформованості естетичного досвіду в контексті професійної підготовки учителів-філологівСкачати 83,13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації07.10.2019
Розмір83,13 Kb.
1   2   3   4
Література
1.
Кремень В. Г. Енергія інтелекту / Василь Кремень // Освіта. – 2011. –
9-16 берез. (№14). – С. 4–5 2.
Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: кн. для учителя / Л. С. Выготский. – М: Просвещение, 1991. –
93 с.
3.
Джола Д.М. Теорія і методика естетичного виховання школярів: навч.-метод. посіб. / Джола Д.М., Щербо А.Б. – К.: ІЗМН, 1998. – 392 с.


4.
Зязюн І. А. Виховання естетичного сприймання : матеріали на допомогу лектору / І. А. Зязюн, А. С. Канарський. – К.: Знання, 1968. – 52 с.
5.
Зязюн І. А. Естетична регуляція ціннісної свідомості / І. А. Зязюн //
Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр./ [редкол.: І. А. Зязюн, В.
О. Радкевич, Р. Т. Шмагало та ін.]. – Київ; Черкаси, 2005. – Вип. 3. – С. 3-15 6.
Зязюн І. A. Естетичний досвід особи. Формування та сфери вияву /
Іван Андрійович Зязюн. – К.: Вища шк., 1976. – 172 с.
7.
Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, асп., студ. середніх та вищ. навч. закл. / Зязюн І. А., Сагач Г.М.– К.: Укр.-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
8.
Педагогічна майстерність: підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. /
[І.А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. – [3- тє вид., допов. і пререроб.]. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
9.
Педагогічна майстерність: хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; за ред. І.А. Зязюна]. – К.: Вища шк., 2006. – 606 с.
10.
Отич О. М. Естетичний сенс індивідуальності / Олена Отич //
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Мистецький ін-т художнього моделювання та дизайну одягу ім. Сальвадора Далі. – К.,
2008. – Вип. 3. – С. 40–52 11.
Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога:іст. і методол. аспекти : монографія / [за наук. ред. І. А. Зязюна] ; Олена Отич. –
Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 440 с.
12.
Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання : теоретичний і методичний аспекти : монографія / [за наук. ред. І. А. Зязюна] ; Олена Отич. – Чернівці :
Зелена Буковина, 2009. – 752 с.
У
статті на основі теоретичного аналізу встановлюються істотні
ознаки естетичного досвіду, обґрунтовуються критерії та показники його
сформованості в контексті професійної підготовки учителів-філологів.
Ключові слова:
мистецтво, вчитель, естетичний досвід, особистість,
культура.

В статье на основе теоретического анализа определяются
существенные признаки эстетического опыта, обосновываются критерии и
показатели его сформированности в контексте профессиональной
подготовки учителя-филолога.
Ключевые слова:
искусство, учитель, эстетический опыт, личность,
культура.

In article on the basis of theoretical analysis the essential features of
aesthetic background are identified, criteria and indicators of its development are
justified in the context of teachers-philologists professional training.
Keywords:
art, teacher, aesthetic background, personality, culture.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка