Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовахСторінка1/2
Дата конвертації10.10.2019
Розмір67,5 Kb.
ТипДиплом
  1   2

Юрій Васильович Черпак,

методист вищої категорії

НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовах

У цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у фізичному самовдосконаленні.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям. Від чого залежить здоров’я:


  • спадковість – 20%;

  • навколишнє середовище – 20-25%;

  • діяльність лікарів і медпрепаратів – 8%;

  • діяльність сиcтеми охорони здоров’я – 10%;

  • генетичний фактор – 15-20%;

  • спосіб та умови життя – 50-55%.

Лише 30% учнів можуть виконати нормативи без ризику для здоров’я і тільки у 1824% учнів процеси відновлення функціонального стану організму після виконання нормативів проходять позитивно. Якість проведення уроків фізичного виховання значною мірою залежить від матеріально-технічного забезпечення предмету. Актуальним залишається питання оцінювання досягнень учнів на уроках фізичної культури. З метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їхньої рухової активності, оцінювання навчальних досягнень має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті за допомогою відповідних систем оцінювання.

Оскільки на сьогодні урок фізичної культури має бути спрямованим на оздоровлення, оцінювання передбачає врахування насамперед особистих досягнень учнів протягом семестру та навчального року; систематичності відвідування ними уроків; активній роботі на уроках фізичної культури; зайнятості в позаурочний час у спортивних секціях, святах, конкурсах; участі у змаганнях шкільного, районого, міського, республіканського рівнів. Щоб максимально врахувати відповідність навчальних досягнень окремого учня вищезазначеним критеріям, учителю варто застосовувати різноманітні системи нарахування бонусних балів. У той же час зазначимо, що навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04 2011 № 329 до інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для учнів:


  • підвищення мотивації;

  • розширення індивідуальних можливостей;

  • підвищення об’єктивності оцінювання;

  • градації значущості балів.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може використовуватись метод оцінювання портфоліо. Портфоліо  це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування в учнів уміння ставити цілі, планувати і організовувати навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Згідно нових навчальних програм з фізичної культури для учнів 5-9 кл., 10-11кл., (2009, 2010 рр., за заг. ред. С.М. Дятленка) кожного начального року в період з 01.09 по 01.10 з метою адаптації організму (та його систем) учнів до фізичних навантажень на уроках прийом нормативів та їх оцінювання не здійснюється.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної медичної групи відповідно показника навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий), а за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця 1).Таблиця 1.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка