Козелецька районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти нака зСторінка1/2
Дата конвертації10.08.2020
Розмір84,5 Kb.
  1   2

УкраїнаКОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З


30 .03. 2015

Козелець

№ 57

Про стан викладання економіки та рівень навчальних досягнень в Козелецькій гімназії № 1, Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Деснянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Данівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лемешівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хрещатенській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чемерській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Відповідно до плану роботи відділу освіти Козелецького районної державної адміністрації та районного методичного кабінету на 2014-2015 навчальний рік та на виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів було зроблено моніторингове дослідження викладання та якості навчальних досягнень учнів з економіки в загальноосвітніх навчальних закладах району.

Контроль було спрямовано на виявлення позитивних сторін викладання економіки, стану навчально-методичного та навчально-матеріального забезпечення навчання даного предмету. Здійснювався аналіз рівня фахової і методичної підготовки вчителів, їхньої самоосвітньої роботи, обізнаності із сучасним станом педагогічної науки та методики викладання економіки, а також аналіз якості та результативності відвіданих уроків, перевірялась шкільна документація.

Вивченням було охоплено 8 загальноосвітніх навчальних закладів , що складає 32% від ЗНЗ І-ІІІ ступенів.

Викладання економіки в районі здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки України. При веденні документації вчителі дотримуються діючих вимог. У відповідності до чинних програм складено календарне планування, систематично ведуться поурочні плани. Забезпечено належний рівень ведення класних журналів. Згідно вимог здійснюється поточний та тематичний контроль знань.

Учителі економіки забезпечують реалізацію чинних навчальних програм, використовують інструктивно - методичні листи щодо вивчення предмету. Навчальний процес спрямовується на формування економічного мислення школярів, підготовку їх до життя в умовах ринкової економіки.

Із 25 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів в 2014-2015 н.р. предмет «Економіка» вивчається у 21 ЗНЗ, так як у Євминській, Петрівській, Новошляхівській, Морівській ЗОШ І-ІІІ ступенів відсутній 11 клас.

У загальноосвітніх навчальних закладах, які підлягали контролю викладають предмет 8 вчителів, всі мають вищу освіту. Лише 2 (25%) є спеціалістами за дипломом, 4 вчителі за спеціальністю «математика», 2 – «історія».

По району навчання здійснює 21 педагог.


 • лише 4 вчителі мають другу спеціальність «Економіка»

 • 4 вчителі мають спеціальність «Географія»

 • 10 вчителів - «Математика»

 • 3 вчителі - «Історія»

Свій фаховий та методичний рівень вчителі економіки підвищують шляхом самоосвіти та через систему внутрішкільної та районної методичної роботи.

На районному рівні робота з учителями економіки проводиться у рамках роботи РМО вчителів географії та економіки у формі методично-інструктивних оглядів, навчальних семінарів та індивідуальних консультацій, що надаються висококваліфікованими учителями-предметниками учителям-неспеціалістам.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах перспективними планами контролю передбачено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з економіки. За три останні роки стан викладання економіки виносився на педагогічні ради:


 • Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( протокол педради № 8 від 23.10.2012 року)

 • Деснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( протокол педради № 1 від 10.02.2012 року)

В Данівській , Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 стан вивчення економіки винесено на педраду на наступний 2015-2016 н.р. Видавалися накази про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів:

 • Козелецька гімназія № 1 - «Про заходи по поліпшенню викладання економіки в 11 класі, як важливого факту у формуванні економічного світогляду старшокласників» наказ № 104 від 19.03.2012.

 • Данівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – «Про формування навчальних компетенцій на уроках економіки» наказ № 27 від 22.05.2012.

 • Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – «Про стан викладання економіки в школі» наказ № 102 від 23. 10. 2012 року.

 • Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – «Про стан викладання економіки та рівень навчальних досягнень учнів» наказ № 27 від 21.02.2014 року.

 • Чемерська ЗОШ І-ІІІ ступенів – «Про стан викладання економіки в школі» наказ № 22 від 15.03.2013 року.

Встановлено, що вчителі економіки працюють над формуванням ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей школярів шляхом використання педагогічних інновацій. Доступно пояснюють складний матеріал, використовуючи реальні приклади із життя. На уроках організовується самостійна робота учнів з підручником, проводиться колективне обговорення економічних проблем.

Аналіз відвіданих уроків свідчить про те, що більшість учителів чітко дотримуються структури уроку обраного типу, забезпечують різноманітність методів та прийомів навчання, доцільно використовують таблиці, схеми.

Так, вчитель Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Патук Ніна Володимирівна успішно використовує на уроках інтерактивні методи, зокрема: «мікрофон», «мозковий штурм», «коло ідей», практикує групові форми роботи. Для досягнення дидактичних цілей уроку створюють власні слайд-презентації, активно використовують інформаційні ресурси мережі Інтернет Солошенко Юрій Віталійович (Козелецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3), Мала Олена Олександрівна (Данівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Ромашова Валентина Петрівна (Деснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Логічним та послідовним викладом матеріалу, поєднанням різних форм роботи, вдалою мотивацією навчальної діяльності учнів відзначаються уроки вчителів Козяра Віктора Михайловича (Чемерська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Бови Тамари Андріївни (Хрещатенська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Чітко забезпечують практичну спрямованість предмету, використання особистісного досвіду дітей учителі Лавренчук Петро Якович (Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Федосенко Тетяна Василівна (Козелецька гімназія № 1).

Вчителі економіки практикують на уроках ігрові методи навчання, що допомагає виробляти в учнів вміння практичного і творчого застосування здобутих економічних знань. Це такі вправи як «Біржа», «Я-клієнт банку», «Як скласти бізнес-план», «Бюджет учня», «Бюджет родини» тощо. Вони постійно здійснюють міжпредметні зв′язки, які сприяють інтеграції економічних знань з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, математикою, географією.

Вище перераховані вчителі активні учасники районних семінарів. Так, у грудні 2014 року на базі Деснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар вчителів географії та економіки, під час якого вчителі району мали можливість відвідати відкритий урок з економіки «Підприємство та підприємництво» ( учитель Ромашова В.П.).

З метою підвищення обізнаності шкільної молоді в питаннях реалізації прав споживачів, вміння орієнтуватись на сучасному ринку товарів та послуг, виховання споживчої культури у 2010/2011 н.р. проводився ІІІ Всеукраїнський конкурс «Молодь тестує якість». Проте, матеріали на конкурс подали лише учні Козелецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Данівської, Чемерської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Данівській ЗОШ І-ІІІ ступенів забезпечується допрофільна підготовка учнів, а саме вивчається курс за вибором «Основи споживчих знань». Допрофільна підготовка школярів реалізується через використання годин варіативної складової навчального плану.

В інших навчальних закладах району ( крім Остерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2) не забезпечується допрофільна підготовка з економіки, в тому числі не реалізується і Концепція споживчої освіти через впровадження курсу «Основи споживчих знань». Не виділяються додаткові години варіативної частини навчального плану на вивчення економіки і в старшій школі.

У жодному навчальному закладі не запроваджено поглиблене вивчення економіки.

Ефективність уроків економіки залежить значною мірою від створеної в закладі навчально-матеріальної бази: наявності дидактичних матеріалів, таблиць, наукової та методичної літератури, тощо.      Районним відділом освіти надається посильна допомога учителям у придбанні електронних методичних посібників, дидактичних матеріалів. Проте невирішеним питанням залишається передплата на періодичні видання з проблем шкільної економічної освіти, лише деякі учителі передплачують науково-методичний журнал «Географія. Основи економіки». Окремі кабінети економіки в вищезазначених закладах відсутні. Матеріально-технічне забезпечення економіки знаходиться на недостатньому рівні, інформаційні технології навчання застосовуються не систематично.Ефективність педагогічної діяльності визначається і організацією роботи зі здібними учнями. В ряді навчальних закладів (Козелецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Козелецька гімназія № 1) постійно проводиться робота по підготовці здібних дітей до олімпіад.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка