Костюченко к. ВСкачати 80,48 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2020
Розмір80,48 Kb.
  1   2   3   4


Костюченко

 

К

.

В

.

 

студентка ІІ курсу історичного факультету 

Дмитрієва С

.

М

.

 

завідувачка кафедри загальної

,

 вікової та педагогічної

психології

,

 кандидат психологічних наук

,

 доцент

 

 

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО­ВИХ В

У

Ц

О НОМ  ПРО ЕСІ 

 

 

Актуальність  дослідження

.  Дана  тема  курсової  роботи  є 

актуальною  тому,  що  у  зв'язку  із  технічним  прогресом  підвищуються 

вимоги  суспільства,  в  першу  чергу  до  підлітків.  Адже  їм  необхідно 

оволодіти  певною  системою  умінь,  знань  та  навичок,  які  сприятимуть 

входженню  особистості  в  механізм  суспільства  як  повноцінного 

спеціаліста  з  певної  галузі  науки.  А  це  в  свою  чергу  вимагає  від  учнів 

акт

сіх 


ивного  розвитку  в

пізнавальних  процесів,  насамперед,  уваги,  для 

якої даний віковий період є найбільш сензитивним. 

Проблема  вікових  особливостей  уваги  підлітків  та  її  врахування  в 

навчально‐виховному 

процесі 


не 

одноразово 

піднімалась 

на 


обговорення  серед  провідних  психологів  та  педагогів.  Глибоко 

досліджували  розвиток  уваги  в  підлітковому  віці  в  процесі  навчальної 

діяльності  вчені  Л.  Божович,  О.  Леонтьєв,  М.  Добринін,  І.  Страхов,  П.Я. 

Гальперін та інші. 

Вагомий  внесок  у  розвиток  прикладних  галузей  психологічного 

знання  вніс  психолог,  діяч  харківської  психологічної  школи 

П.Я.Гальперін. Він розробив теорію уваги та разом із С. Кабильницькою 

обґрунтували  формування  уваги  як  розвиток  самоконтролю  у  процесі 

поетапного  формування  розумових  дій.  Л.  Бадалян,  Л.  Журкова,  Є. 

Мастюкова  вивчали  синдром  дефіциту  уваги  та  причини  його  появи  у 

дітей. 

Як  вітчизняні,  так  і  зарубіжні  дослідники  виявляли  вплив  розвитку 

уваги  на  шкільну  успішність  з  навчальних  дисциплін.  У  працях 

І.Л.Баскакової,  В.А.Бодрова,  Р.П.Лаптієвої,  Г.М.Зараковського,  Т.В.Мазур, 

Б.П.Невельського 

 

 та  ін.  показана  роль  окремих властивостей  уваги у 

процесі навчання. 

У  результаті  дослідження  С.А.Лукомської  були  підтверджені  й 

передбачені  Л.М.Фоменко  тенденції  прогресивного  розвитку  уваги. 

С.А.Лукомська  відзначає,  що  у  період  від  семи  до  шістнадцяти  років 

вік


за 

ова  еволюція  уваги  здійснюється  нерівномірно 

всіма  її 

властивостями.  

У  працях  зарубіжних  учених  (В.  Джеймса,  В.  Вундта,  Е.  Тітченера,  Т. 

Рібо, К. Кофки) було сформульовано фундаментальні поняття психології 

уваги  і  запропоновано  важливі  парадигми  його  експериментального 

дослідження.  Та  все  ж  залишилося  ще  багато  невисвітлених  аспектів 

даної  проблеми.  Зокрема,  Л.  С.  Виготський,  С.  Д.  Забрамная,  С.  Я. 

Рубінштейн  займалися  вивченням  формування  уваги  у  дітей  з 
інтелектуальною  недостатністю,  з  метою  вивчення  основних  недоліків 

уваги проводили спостереження та експерименти з учнями допоміжної 

школи.  Дослідження  цих  фахівців  показують,  що  при  інтелектуальної 

недостатності всі властивості уваги порушені, але в той же час виявлено 

можливості  корекції  недоліків  уваги.  На  основі  вищезазначеного 

доходимо висновку, що тема нашої курсової роботи, вирішення якої має 

важливе

н ен


 теоретичне та практичне з ач ня, є актуальною і недостатньо 

психологічно розробленою. 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка