Конспекти лекцій, рекомендовані для студентів денної і заочної форми


Особистісно-орієнтовані технології навчання у ВНЗPdf просмотр
Сторінка31/64
Дата конвертації07.10.2019
Розмір1,07 Mb.
ТипКонспект
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   64
3.
Особистісно-орієнтовані технології навчання у ВНЗ.

Щадна (особистісно-орієнтоване технологія). У центрі цієї технології - студент. Матеріал слугує так би мовити доповненням до дитини. Мета - розвивати особистість, а не опановувати предметом. Показник навчання - не кількість і якість засвоєння, а прогрес особистості: розвиненість, розкріпачення власного «Я», самопізнання, самовизначення, самостійність і незалежність суджень і т.п. Навчальний процес будується «від студента», і якщо той не бажає вчитися, процес стискується, деформується або ж припиняється сам собою.
Кількості і якості конкретних знань, умінь особливого значення не надається. Основний критерій- задоволення потреб особистості, створення умов для самореалізації.
Особистісний підхід стає властивим ринковим відносинам. Декларація його в педагогіці співпраці перетворилася в певний стиль відносин в демократичній школі: до студента стали ставитися позитивно, поважати його прагнення, думки і навіть помилки, адже вільну людину, захищену демократичними правами і свободами, не можна примусити терпіти професійну некомпетентність педагога, не кажучи вже про грубощі або невірно обраний стиль спілкування. Особа, яка сама будує власну освітню траєкторію, стає вже не безособовим об'єктом педагогічного процесу, а головною дійовою особою, заради задоволення потреб якого цей процес здійснюється.
Щадна технологія в зіставленні з іншими - економніша, енергозберігаюча для вчителів та студентів, тому і має таку назву. Проте ця технологія є найменш продуктивною. Основу її становить ідея особистісно орієнтованого навчання.
Студент має можливість самостійно вибирати для вивчення навчальні предмети, встановлювати рівень їх освоєння (початковий, середній,

підвищений або високий), вчитися у відповідності зі своїми потребами, силами і можливостями, рухається в навчанні власним темпом, вчитися з оцінками або без них, запрошує собі в помічники різних вчителів. Терміни можуть бути теж не регламентовані.
Технологія особистісно орієнтованого навчання увібрала в себе досягнення демократичного способу життя та нові досягнення педагогічної думки:

повагу демократичних свобод громадян, насамперед права на вільний вибір освіти;

тривалий досвід функціонування освіти в ринкових умовах, які призвели до його повної переорієнтації на задоволення потреб громадян;

поширення ідей гуманізації освіти, згідно з яким особа визнається вищою цінністю освіти, згідно з яким особа визнається вищою цінністю;

забезпечення реальної можливості повного задоволення потреб кожної людини у відповідності з його намірами, цілями, життєвою стратегією.
В українському варіанті акценти в особистісно орієнтованому навчанні розставлені таким чином:

мета особистісно орієнтованого навчання - акцентування уваги на розвиток ціннісно-смислової сфери;

відхід від концепції формування особистості і затвердження концепції сприяння її розвитку;

студент - суб'єкт не навчання, а життя;

рушійні сили навчально-виховного процесу - взаємодія особистості з особою;

посилення діалогічного характеру спілкування вчителів з студентами;

духовне спілкування з студентами;

вивчення особистих якостей студентів і динаміки їх розвитку;

підтримка позитивних тенденцій у розвитку особистості;

допомога в подоланні негативних тенденцій.
Модель особистісно орієнтованого навчання - це модель майбутнього.
Незважаючи на розмаїття підходів у педагогічній і психологічній науці, моделей у практиці роботи вищих навчальних закладів, вже сьогодні викладачу, освітньому закладу чи навіть регіону слід вибрати власні орієнтири.
Тут можна виділити чотири основних варіанти педагогічних технологій. 1.
Засновані на випереджуючому фіксованому інтелектуальному розвитку студента; реалізуються в системі розвиваючого навчання Д. Ельконіна –
В. Давидова (теорія і методика змістовного узагальнення і дедуктивної логіки засвоєння), у системі Л. Занкова, у технологіях проблемного навчання, в евристичних моделях навчання тощо. Не дивлячись на значне поширення і позитивні результати, деякі із технологій викликають заперечення (якщо форсований розвиток інтелекту йде на шкоду образно-емоційному пізнанню світу). Технології пріоритетного розвитку емоційно-чуттєвої сфери, уяви, творчих можливостей та здібностей через різні види гри, психологічні тренінги
У сучасних варіантах, особливо в «школах вільного розвитку» також отримані обнадійливі, хоч і не гарантовані результати. Технології пріоритетного розвитку практичного мислення, трудових умінь і навичок; послідовно

втілюється в закладах професійної освіти, де загальний інтелект і різноманітні здібності особистості прагнуть розвивати, залучаючи студентів до трудової діяльності, сприяють їх професійному самовизначенню. Технології духовно- морального становлення особистості, екологічної чистоти підходу до природи студента, виховання в нього шляхетних чеснот на основі віри в його вроджену місію і різноманітні можливості. Найбільш послідовно і плідно цей варіант відображений в педагогічній системі В. О. Сухомлинського: молода людина є явищем, носієм своєї місії й енергії духу. Пріоритетом є розвиток її духовного світу, виховання в ній прекрасномислення, добромислення, відповідальності за свої думки, прагнення, а не лише за вчинки. Пропагується інша система навчальних принципів і вчинків.
Педагогіка вважається вищою формою людського мислення, частиною загальнолюдської культури. Серед показників того, що дана технологія викладання навчального предмету у вищій школі є особистісно орієнтованою, є такі: наявність мотивації до навчання; сприятливе, комфортне освітнє середовище для досягнення мети; використання ефективних форм, методів і технік навчання; опора на досвід, знання, уміння і навички студентів; наявність в студентів відчуття контролю над процесом свого навчання; досягнення успіху, задоволення пізнавальних потреб та потреби у самореалізації; повне занурення у процес навчання; достатність часу на засвоєння нових знань і вмінь; відсутність факторів ризику для здоров’я; зміна змісту навчання і позиції викладача. Коротко зупинимося на цих характеристика Наявність мотивації до навчання. Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси студентів.
Серед основних таких рушіїв є такі потреби: фізіологічні, які забезпечують фізичне існування організму; у безпеці; у психологічному комфорті; у повазі, спілкуванні, лідерстві; пізнанні, діяльності; естетичні; у самоактуалізації (А.
Маслоу). Найбільш повне задоволення цих потреб сприяє самореалізації особистості, розумінню нею сенсу свого життя. Від ступеню задоволення особистих потреб залежить відчуття людиною щастя і стан благополуччя в суспільстві. Якщо активність особистості щодо задоволення фізіологічних потреб передбачена генетично, ігнорування їх є ризиком для життя, то щодо психологічних потреб діють інші, не такі прості й прямолінійні механізми, бо вони виходять за межі організму і стають складовими соціальних взаємодій. Ця складність є також результатом постійного й активного функціонування базових психічних структур людської особистості, що забезпечують її соціальну життєдіяльність. А. Маслоу дає визначення мотивації як прагнення людини виявити себе в тому, до чого вона відчуває себе потенційно здібною.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   64


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка