Конспект лекцій з навчальної дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчанняСторінка3/3
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,8 Mb.
ТипКонспект
1   2   3
Рассоха 

Ігор Миколайович 

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Методологія та організація наукових досліджень» 

 

для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 

“Менеджмент організацій ”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і 

адміністрування    (за видами економічної діяльності)” 

 

  

 

Відповідальний за випуск   О. Л. Рябченко

 

 Редактор 

С. В. Тимощук

 

   

Комп’ютерне верстання І. М. Рассоха

 

  

 

План 2010,    поз. 90 Л _________________________________________________________

 

 Підп. до друку 16.09.2011 

Друк на ризографі. 

Тираж 50 пр.

 

Формат 60 х 84    1/16 Ум.-друк. арк. 4,5 

  Зам. № 

 

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства

вул. Революції, 12, Харків, 61002 

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

ДК No4064 від 12.05.2011 р.

 

  


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка