Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»


Тема 1. ПОНЯТТЯ НАУКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКСторінка2/17
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,2 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема 1. ПОНЯТТЯ НАУКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК
1.1 Поняття науки
Поняття «наука» (греч. episteme, лат. scientia) має декілька основних значень:

– сфера людської діяльності, спрямованої на вироблення і систематизацію нових знань про природу, суспільство, мислення і пізнання навколишнього світу;

– результат цієї діяльності, тобто система отриманих наукових знань;

– одна з форм суспільної свідомості, соціальний інститут, система взаємозв'язків між науковими організаціями і членами наукового співтовариства, що включає систему наукової інформації, норм і цінностей науки;

– позначення окремих галузей наукового знання;

– процес пізнання закономірностей об'єктивного світу і процес виробництва знань та їх використання в практиці як певний вид громадського розподілу праці.

– галузь культури.

Безпосередні цілі науки:

– отримання знань про навколишній (об'єктивний і суб'єктивний) світ;

– виявлення істотних сторін явищ природи, суспільства і мислення;

– теоретичне віддзеркалення дійсності;

– досягнення об'єктивної істини.

Функції (завдання) науки:

– збір, опис, аналіз, узагальнення і пояснення фактів;

– виявлення законів руху природи, суспільства, мислення і пізнання;

– систематизація отриманих знань;

– пояснення суті явищ і процесів;

прогнозування подій, явищ і процесів;

– встановлення напрямів і форм практичного використання отриманих знань.

З позиції системного підходу науку можна розглядати як систему, що складається з наступних елементів:

– теорія;

– методологія, методика і техніка досліджень;

– практика впровадження отриманих результатів.

Наука – двигун науково-технічного прогресу. Саме вона визначає його темпи розвитку.
1.2 Класифікація наук
Залежно від сфери, предмета і методу пізнання розрізняють науки:

● про природу (природні);

● про суспільство (гуманітарні і соціальні);

● про мислення і пізнання (філософія, логіка, психологія та ін.);

Залежно від об'єкту дослідження науки прийнято розділяти на:

● природні науки (математика, фізика, хімія та ін.);

● технічні науки (науки про цілеспрямоване перетворення природних сил і процесів в технічні об'єкти – інформатика, електроніка, будівництво, металургія і тому подібне);

● медичні науки;

● суспільні науки (економіка, соціологія, політологія, право та ін.);

● гуманітарні науки (історія, філологія, філософія, лінгвістика, журналістика, педагогіка, мистецтво, фізична культура та ін.);

● сільськогосподарські науки (агрономія, зоотехніка, ветеринарія, агроінженерія, лісова справа, рибальство тощо).

Кожна з названих груп наук може бути піддана подальшій декомпозиції.

Існують і інші класифікації наук.

Наприклад, залежно від зв'язку з практикою науки ділять на фундаментальні (теоретичні) і прикладні.

Фундаментальні науки визначають основні закони об'єктивного і суб'єктивного світу і безпосередньо не орієнтовані на практичне використання.

Прикладні науки спрямовані на рішення технічних, виробничих, соціально-технічних і інших практичних проблем суспільства.


У переліку Департаменту акредитації кадрів (ДАК) МОН України вказані наступні види наук:


Фізико-математичні

Хімічні


Біологічні

Геолого-мінералогічні

Технічні

Сільськогосподарські

Історичні


Економічні

Філософські

Філологічні

Географічні

Юридичні

Педагогічні

Медичні


Фармацевтичні

Ветеринарні

Мистецтвознавство

Архітектура

Психологічні

Соціологічні

Політичні та ін.

Для підвищення наукової кваліфікації IT-фахівців (здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук) найбільш підходять наступні наукові спеціальності, встановлені ДАК МОН України:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;

05.13.06 – Інформаційні технології;

05.13.21 – Системи захисту інформації;

05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту

21.05.01 – Інформаційна безпека держави.
Каталог: bitstream -> NAU -> 18514
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
18514 -> Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка