Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009Сторінка21/24
Дата конвертації27.01.2020
Розмір1,15 Mb.
ТипКонспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Основна література


 1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М., 1990.

 2. Бахтин М.Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 3. Бодалев А. Психология личности. – М., 1988.

 4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 1989.

 5. Введение в психологию / под ред. А. В. Петровского.- М.: Академия, 1996.

 6. Выготский Л.С. Собр. соч. - Т.1-6. - М., 1983.

 7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер,2000.

 8. Загальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. – К.:Форум, 2000.

 9. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии//Вопросы философии, - 1977. - С. 109-125.

 10. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи.- К.,1996.

 11. Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник.-К., 2006.

 12. Клименко В.В. Людина і ноосфера. – К.,1993.

 13. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков, 1996.

 14. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.,1976.

 15. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. - М.,1999.

 16. Лук А.Н. Психология творчества.- М.,1978.

 17. Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К.: Издательство ООО «КММ», 2006.

 18. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Укрвузтшграф, 1996.

 19. Методы социальной психологии / под ред. Е.С. Кузьмина, В.Б.Семенова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

 20. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. - К.,2005.

 21. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К., 1978.

 22. Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности. – К., 1995.

 23. Немов Р.С. Психология : в 3 кн.: – М. : ВЛАДОС, 1998.

 24. Основы психологии: практикум / ред.-сост.

Л.Д. Столяренко. – Ростов н / Д: Феникс, 1999.

 1. Романець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів. – К.,1973.

 2. Роменець В.А. Психология творчості. – К.:Вища школа 1971.

 3. Столяренко Л.Д. Основы психологии - Ростов н / Д: Феникс, 2001.

 4. Творча діяльність в ускладнених умовах / за заг. ред.

В.О. Моляко. – К., 2007.

Додаткова література
 1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

 2. Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке.- М.,1991.

 3. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: пер. з фр. – К., Основи,1994.

 4. Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. - М., 1996.

 5. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. - М., 1994.

 6. Колесник С. Г., Свитич Л. Г., Ширяева А, А. Российский и американский журналист (опыт совместного исследования) //Вестн. Моск. ун-та. - Сер. 10. Журналистика. - 1995. - № 1.

 7. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: пер. с фр.- М.,1990.

 8. Кон И. С. Размышления об американской интеллигенции //Новый мир. - 1968.

 9. Корконосенко Н. Ф. О женском пере в мужской журналистике // Женщина в массовой коммуникации: штрихи к социокультурному портрету / ред.-сост. С. М. Виноградова. - СПб., 1998.

 10. Корконосенко С. Г. Социально-ролевая характеристика прессы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. - Сер.2. - 1992.

 11. Кривопишина О.А. Психологічний аналіз впливу етноекологічних чиннників на формування здібностей до літературної творчості: – дис. канд. псих. наук. – К., 2000.

 12. Кузин В. И. Психологическая культура журналиста. - СПб., 1997.

 13. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

 14. Миллс Р. Интеллектуальное мастерство // Социологические исследования. - 1994.

 15. Потемкина О.Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. –СПб: Реч, 2006.

 16. Помиткін Е.О Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К.,2005.

 17. Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа.- Харьков, 1974.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка