Конкурс має довго строковий характер і проводиться щороку в два етапиСторінка1/6
Дата конвертації29.04.2020
Розмір95 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6УМОВИ


проведення щорічного обласного конкурсу

на кращий навчально-методичний матеріал

туристсько-краєзнавчої тематики


Додаток до наказу міськуо

від ______10.2013р. №_______


І. Мета і завдання конкурсу


1.1. Щорічний обласний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (далі – Конкурс) проводиться з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення позашкільної освіти з туристсько-краєзнавчого напряму.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

оновлення програмно-методичного забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

виявлення та впровадження нових педагогічних технологій позашкільного навчання, виховання учнів засобами туризму, краєзнавства і екскурсій, ефективних форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю;

відбір та підготовка до видання кращих авторських методичних матеріалів, програм, навчальних посібників, тощо для подальшого використання у діяльності навчальних закладів;

пропаганда та популяризація дитячо-юнацького туризму і краєзнавства як ефективних засобів пізнання, успадкування історичних, культурних надбань свого народу, формування національної свідомості учнівської молоді.


ІІ. Терміни, місце проведення та керівництво Конкурсу

2.1. Конкурс має довго строковий характер і проводиться щороку в два етапи.

2.1.1. Перший етап проводиться в районах та містах області до 20 листопада поточного року.

2.1.2. Другий (обласний) етап проводиться у м. Хмельницькому до 20 грудня поточного року.

2.2. Загальне керівництво Конкурсом здійснює управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

2.3. Безпосереднє керівництво першим етапом Конкурсу здійснюють відділи (управління) освіти районних держадміністрацій, міських рад.

2.4. Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням другого етапу Конкурсу здійснює Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2.5. Підведення підсумків другого етапу Конкурсу здійснює журі, склад якого затверджується наказом управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

2.6. До складу журі Конкурсу включаються педагогічні та науково-педагогічні працівники, які мають досвід роботи з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та відповідну кваліфікацію.
ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У першому етапі Конкурсу беруть участь педагогічні працівники та колективи навчальних закладів.

3.2. У другому етапі Конкурсу беруть участь автори матеріалів, які стали переможцями першого етапу Конкурсу.

ІV. Вимоги до конкурсних матеріалів

4.1. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

а) програми гурткової роботи;

б) розробки туристсько-краєзнавчих маршрутів (спортивних, краєзнавчих, у т.ч. екскурсійних);

в) методичні рекомендації з питань організації туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи серед дітей і юнацтва за різними напрямами.

4.2. Роботи на другий етап Конкурсу подаються у друкованому вигляді брошурою (комп’ютерний набір тексту через 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, розмір шрифту не менше 12 та не більше 14) та на електронних носіях (CD-диск, текстовий редактор Word) у 2-х примірниках з обов’язковим зазначенням даних автора (прізвище, ім’я по батькові – повністю, посада, місце роботи). Конкурсні матеріали мають бути написані українською мовою.

4.3. Програми гуртків туристсько-краєзнавчого профілю мають містити:

пояснювальну записку (актуальність програми, новизна; мета і завдання; характеристика зв’язку із загальною середньою освітою; можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості; рекомендації щодо організації та форм проведення занять тощо);

навчально-тематичний план із зазначенням кількості годин на теоретичні і практичні заняття;

безпосередньо програму – детальне розкриття навчально-тематичного плану;

вимоги щодо рівня знань, вмінь та навичок гуртківців;

список рекомендованої літератури.

4.4. Розробки туристсько-краєзнавчих маршрутів повинні висвітлювати:

обґрунтування маршруту, привабливість маршруту з краєзнавчої і спортивної точки зору;

містити коротку фізико-географічну характеристику району подорожі, довідкові дані про маршрут (протяжність, тривалість подорожі, рівень складності тощо);

характеристику основних і краєзнавчих об’єктів та/або технічних перешкод;

список рекомендованої літератури та інших джерел інформації;

картографічні та ілюстративні матеріали.

4.5. Методичні рекомендації, що подаються на Конкурс, повинні включати такі розділи:

вступ (обґрунтування актуальності теми, мета і завдання роботи, категорія користувачів, на яку розрахований матеріал);

основна частина (розкриття теми);

висновки, додатки;

список використаної та рекомендованої літератури.

4.5.1. Методичні рекомендації, у свою чергу, розподіляються за такими тематичними напрямами:

- туристсько-краєзнавча і пошукова робота з учнями як засіб виховання особистості;

- зміст, форми і методи роботи з учнівською молоддю з різних напрямків краєзнавства (історичного, географічного, геологічного, фольклорно-етнографічного та інших) та спортивного туризму (пішохідного, водного, велосипедного, гірського тощо);

- організація туристсько-краєзнавчої роботи в дитячих оздоровчих закладах;

організація дозвілля з учнівською молоддю;

- зміст і форми роботи музеїв навчальних закладів;

особливості організації науково-дослідницької роботи учнів в рамках Малої академії наук;

- організація гурткової роботи;

- підготовка та проведення туристських подорожей, краєзнавчих експедицій та екскурсій з учнівською молоддю тощо.

4.5.2. Остаточні тематичні напрями визначаються членами журі після надходження всіх матеріалів на Конкурс.

4.6. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, а також матеріали інформаційного та інструктивного характеру (інформаційно-методичні збірники, вісники, накази, положення, умови проведення різних масових заходів і т.п.), підручники, наукові розробки не розглядаються.
V. Критерії оцінювання матеріалів

5.1. Конкурсні матеріали оцінюються за такими критеріями:

5.1.1. Програми туристсько-краєзнавчих гуртків:

педагогічна доцільність і актуальність (12 балів);

спрямованість програми на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів (12 балів);

послідовність викладення змісту програми (22 бали);

відповідність вимогам щодо структури (12балів);

можливість подальшого практичного застосування в інших регіонах

(20 балів);

стиль та грамотність (12 балів);

видавничий рівень (10 балів).

Максимальна оцінка – 100 балів.

5.1.2. Розробки туристських маршрутів:

повнота довідкових даних про маршрут (8 балів);

технічна характеристика маршруту (26 балів);

пізнавальна та/або спортивна цінність маршруту (26 балів);

наявність і якість картографічного та ілюстративного матеріалу (18 балів);

стиль та грамотність (12 балів);

видавничий рівень (10 балів).

Максимальна оцінка – 100 балів.

5.1.3. Методичні рекомендації:

актуальність теми ( 12 балів);

новизна, авторські відкриття (15 балів);

різноманітність форм і методів роботи, викладених у матеріалі (15 балів);

повнота змісту матеріалу (18 балів);

можливість подальшого практичного застосування матеріалу (18 балів);

стиль та грамотність (12 балів);

видавничий рівень (10 балів).

Максимальна оцінка – 100 балів.

5.2. Кожний конкурсний матеріал оцінюють члени журі.

5.3. Матеріали, що надійшли на другий етап Конкурсу, не повертаються.
VІ. Підведення підсумків та нагородження

6.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється згідно з цими Умовами та Порядком суддівства конкурсних матеріалів. У ході Конкурсу журі визначає кращі роботи у кожній номінації.

6.2. Автори кращих матеріалів визнаються лауреатами Конкурсу.

6.3. Авторам, роботи яких набрали 95-100% від максимальної кількості балів у відповідній номінації, присуджується перше місце, 90-94,9% – друге місце, 85-89,9% – третє місце. Вони нагороджуються грамотами управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

6.4. Автори, роботи яких набрали 80-84,9% від максимальної кількості балів у відповідній номінації, нагороджуються грамотами (дипломами) Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6.5. Кращі навчально-методичні матеріали надсилаються в Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у Всеукраїнському конкурсі і можуть рекомендуватися для видання.


ЗРАЗОК

Начальнику міськуо


Заявка

на участь у першому етапі обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематикиНазва роботи


Прізвище, ім’я по батькові автора

Місце роботи і посада автора

Номінація


Напрям (для методичних рекомендацій)

1.

Проведення географічного практикуму в польових умовахМетодичні

рекомендаціїГеографічне краєзнавство

5.

Красо України, Поділля (туристсько-краєзнавчі маршрути)Туристські маршрути

історичне краєзнавство

7.

Програма гуртка «Юні краєзнавці»Програми гуртків
Директор школи _____________

(підпис)


  • Заявка подається на бланку.Каталог: Tekst


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка