Концепція розвитку Маріупольської загальноосвітньоїСкачати 94,72 Kb.
Сторінка1/19
Дата конвертації28.04.2020
Розмір94,72 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Концепція розвитку
Маріупольської ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШколИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 19

Маріупольської міської ради

Донецької області
на 2017-2022 роки

ПРИЙНЯТА


рішенням спільного засідання

ради школи та педагогічної ради школи

Протокол № 1 від 29.08.2017 року

Голова ради школи

________________І.І. Целовальник

ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ № 134/1 від 29.08.2017 р.
Директор Маріупольської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19

Маріупольської міської ради

Донецької області____________ І.О. Сальков

1.Актуальність


Освіта сьогодні покликана займатись особливим духовним творенням – готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості. Нове століття змінило стратегічні пріоритети розвитку освіти. Щоб відповідати високим стандартом і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.
Зміна освітніх парадигм висунула нові вимоги до якісної освіти. Якісна освіта — це не рівень академічних досягнень, а ступінь оволодіння учнями основними життєвими навичками й розвиток особистості як суб'єкта і проектувальника життя (освоєння технології соціального успіху та суспільної співпраці на основі ідеї соціальної відповідальності суспільства).
Сучасна парадигма орієнтує школу на реалізацію компетентнісного підходу, що базується на розвитку та вихованні дитини-учня, здатного впливати на власну освітню траєкторію, зіставляючи її з національними та загальнолюдськими досягненнями. Відповідно до концепції Нової української школи центральне місце у системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. Економічна і політична ситуація в країні висуває більш високі вимоги до індивідуальних особливостей людини. Ринкові відносини кардинально міняють характер і цілі праці: зростає його інтенсивність, посилюється напруженість, потрібен високий професіоналізм, витривалість і відповідальність. У зв’язку з цим увагу необхідно приділяти проведенню цілеспрямованої профорієнтаційної роботи серед школярів, яка має спиратися на глибоке знання всієї системи основних чинників, що визначають формування професійних намірів особистості та шляхи її реалізації.
Актуальним стало створення умов для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка дозволяє ефективно гармонізувати своє власне «Я» з потребами суспільства.
Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Тому нині недостатньо змінити тільки систему освіти, методи, засоби виховання, необхідно особливу увагу звернути на філософію освіти, пов'язуючи її з суттю життя, з метою існування людства на землі.
В основі нашої педагогічної філософії є дитина — найвища цінність на Землі. Насамперед потрібно намагатися бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Коли дитина вірить у себе й у свої пізнавальні таланти, в ній прокидається інтерес і прагнення до пізнання. В умовах зростання пріоритету загальнолюдських цінностей, гуманістичних домінант надзвичайно важливим є засвоєння світової культури крізь призму національної системи виховання громадянина України, здатного діяти не тільки у своїй національній державі, а й у світовому просторі.
Завдання навчального закладу будуть спрямовані на реалізацію важливих складових, визначених Концепцією «Нова українська школа», а саме:

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

6. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
Концепція розвитку Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської ради Донецької області (далі - Концепція) керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», «Про захист персональних даних», "Концепцією загальної середньої освіти", "Концепцією Національної програми інформатизації", "Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти", «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні», «Концепцією профільного навчання в старшій школі», державними стандартами освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.
Концепція розвитку школи на 2017 – 2022 роки визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання функціонування закладу. Розроблення концепції зумовлено необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка