Концепція розвитку і навчання дітейСкачати 157,5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2019
Розмір157,5 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3
Концепція розвитку і навчання дітей

у форматі школи повного дня
І. Актуальність проблеми. Визначення поняття.
Дійсна концепція йде від розуміння необхідності постійного цілеспрямованого розвитку школи у відповідності з основними парадигмами освіти і необхідністю задоволення соціального запиту в освіті.

Гімназія орієнтована на надання якісних освітніх послуг, на створення оптимальних умов для отримання дітьми повноцінної освіти, підвищення результативності процесу навчання і виховання, надання йому стабільної позитивної тенденції до активного співробітництва між сім’єю (соціальним замовником), школою (виконавцем) і соціумом, яке визначається необхідністю прискорення процесу адаптації до сучасних умов економіки і життя:

- оновлення змісту освіти, придбання досвіду організаційно-педагогічних змістовних перетворень, освоєння нових педагогічних технологій;

- забезпечення умов для формування у дитини моральних норм, придбання нею життєвого соціального досвіду;

- надання кваліфікаційної допомоги в корекції недоліків розвитку дитини, формування психологічної готовності для подальшої навчальної діяльності;

- створення умов для соціального захисту дитини, формування особистісних якостей у відповідності із загальнолюдськими нормами;

- забезпечення психолого-медико-педагогічної реабілітації, сприяння фізичному розвитку дитини.

Школа повного дня з’явилась у сучасних умовах як відповідь на соціально-економічну ситуацію у державі. Зросла трудова активність значної частини населення і як наслідок – неможливість забезпечити своїм дітям контроль, якісне навчання та дозвілля. Виникають ситуації, коли батьки і працівники освіти шукають можливість забезпечити безпеку й оптимальні умови для навчання і розвитку дітей. Одним із засобів вирішення таких проблем є організація школи повного дня.Школа повного дня – це нова модель організації навчально – виховного процесу, яка сприяє реалізації державного стандарту початкової основної і додаткової освіти, та включає комплекс навчаючих, розвиваючих, соціалізуючих і оздоровчих функцій, які інтегрують пізнання і творчість в інтересах розвитку особистості.

ІІ. Мета діяльності – забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації навчання, розвитку та соціалізації особистості у форматі школи повного дня.

ІІІ. Задачі щодо задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу:
гімназії – забезпечення інтеграції основної та додаткової освіти для становлення комплексу ключових компетенцій особистості;

 • впровадження, розвиток і удосконалення інноваційних процесів в освіті, нових освітніх технологій;

 • формування інформаційно-комунікативного освітнього середовища, популяризація його з виділенням різноакцентованих просторів навчання і розвитку дітей;

 • піднесення престижу закладу шляхом максимального задоволення соціальних потреб учнів та батьків;

 • можливість реалізації наукового та творчого потенціалу фахівців через розробку та реалізацію програм освіти та розвитку дитини;

 • розуміння необхідності створення максимальних можливостей для розкриття і формування особистісного, інтелектуального і творчого потенціалу кожної дитини.

- оновлення змісту освіти, придбання досвіду організаційно-педагогічних змістовних перетворень, освоєння нових педагогічних технологій;

- забезпечення умов для формування у дитини моральних норм, придбання нею життєвого соціального досвіду;

- надання кваліфікаційної допомоги в корекції недоліків розвитку дитини, формування психологічної готовності для подальшої навчальної діяльності;

- створення умов для соціального захисту дитини, формування особистісних якостей у відповідності із загальнолюдськими нормами;- забезпечення психолого-медико-педагогічної реабілітації, сприяння фізичному розвитку дитини;
учнів – навчання в умовах особистісно орієнтованого підходу у навчанні, які сприяють реалізації індивідуальних здібностей, нахилів та інтересів кожного;

 • навчання в умовах гармонійного поєднання освіти, виховання, творчого та фізичного розвитку;

 • відповідність навчання принципам доступності і варіативності;

 • вирішення проблеми перенавантаження за рахунок єдиного розкладу та режиму дня, в якому передбачено виконання освітніх та оздоровчих заходів;

 • розвиток власних нахилів та інтересів, індивідуальних комунікативних здібностей;

 • перебування у школі протягом дня у комфортних умовах, які сприяють розвитку культури, соціальній адаптації і оздоровленню дитини;

 • освіта і виховання в інтелектуальному середовищі, створеному інтелігентним, науковим, професійним оточенням фахівців-учителів, вихователів, психолога, логопеда, керівників гуртків, тощо;

 • формування навичок санітарно-гігієнічної культури і самообслуговування;


батьків – перебування дітей у школі протягом повного дня в умовах сформованого освітнього середовища, яке поєднує заходи освіти, виховання, оздоровлення та соціальної адаптації дітей;

 • вирішення проблеми неуспішності у навчанні;

 • забезпечення профілактики бездоглядності дітей, зайнятості у позаурочний час;

 • забезпечення взаємодії сім’ї і школи з комплексного виховання й освіти дитини на основі індивідуального підходу до кожної дитини і кожної сім’ї;

 • отримання бажаних результатів навчання і виховання дитини як особистості, в подальшому конкурентноспроможної на ринку освіти і праці;

- зростання довіри батьків до школи з причини неможливості сімей у силу економічних, соціальних та інших умов самостійно забезпечити дитині вивчення великого обсягу додаткового інформаційного матеріалу, який може дати дітям у системі саме школа;

 • компенсація негативних якостей сімейного виховання і освіти.ІV. Структура
Школа повного дня розрахована на учнів 1-7 класів. Це період адаптації дитини до школи та життя, фізичного, психологічного, соціального, інтелектуального становлення та розвитку дитини.
Завдання на ступенях:
І ступінь: 1- 4 кл.школа повного дня забезпечує:

 • становлення особистості дитини, його інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток;

 • формування в учнів навчальної діяльності (уміння вчитись) шляхом оволодіння організаційними, вербально-логічними, пізнавальними і контрольно-оцінюючими уміннями і навичками;

 • придбання особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраця в різних видах діяльності;

 • забезпечення умов для виявлення, розвитку і реалізації індивідуальних здібностей, нахилів та інтересів дитини;

 • адаптація дитини до шкільного життя, де головним пріоритетом є навчальна діяльність, формування початкових освітніх умінь та навичок;

 • розвиток творчих здібностей через участь у роботі гуртків і спецкурсів.ІІ ступінь: 5 - 7 кл. – школа повного дня створює оптимальні умови для:

 • розвитку інтелектуальних здібностей учнів у форматі державних програм і стандартів освіти;

 • формування психологічної готовності до вивчення навчальних предметів, логічної та образної пам’яті, інтелектуальних навичок;

 • розвитку варіативності, незалежності мислення, уміння користуватися власними розумовими операціями, оперувати знаково-символічними системами (моделювання, розуміння графічної мови, понятійне, абстрактне і вербальне мислення, образно-схематичне);

 • формування здібності до самореалізації, самоконтролю, творчого уявлення, адекватної самооцінки, рефлексії як усвідомлення себе і своєї діяльності;

 • формування цілісної картини світу, оволодіння засобами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями отримувати інформацію, переробляти і використовувати знання;

 • визначення у виборі напрямків навчання і творчої діяльності в позаурочний час, забезпечення різнобічного розвитку особистості у процесі навчання і виховання;

 • виховання навичок культури поведінки, дотримання режиму дня, правил індивідуальної гігієни; соціальна адаптація дитини;

 • розвитку самостійності мислення, здібності до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, які необхідні для становлення особистісного образу та ефективної взаємодії з людьми, природою, соціумом;

 • забезпечення успішної систематизації знань, умінь і навичок і цілісне сприйняття оточуючої дійсності за допомогою впровадження міжпредметних зв’язків базового і додаткового компонентів навчального плану;

 • забезпечення умов, які реалізують оптимальний перехід дітей до наступних ступенів навчання.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка