Концепція гуманітарного розвитку україни на період до 2020 року (проект) київ 2011


Розвиток освітнього і наукового просторуСторінка11/28
Дата конвертації27.03.2020
Розмір421 Kb.
ТипКонцепція
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

3.2. Розвиток освітнього і наукового простору

Інтелектуальний потенціал країни є базовим структурно-утворювальним елементом формування суспільства знань та головним ресурсом динамічного зростання економіки і науково-технічного прогресу країни. Розвиток інтелектуального потенціалу передбачає створення умов для отримання якісної освіти та модернізації культурної політики.

Створення умов для прискореної модернізації національної системи освіти, формування суспільства знань передбачає перебудову всього комплексу суспільних відносин на основі сучасних постіндустріальних стандартів і новітніх досягнень науково-технічного прогресу. Формування демократичного, консолідованого суспільства, де знання та можливості їх практичного застосування стануть важливим засобом самореалізації і розвитку особистості та незамінними чинниками сталого і прискореного розвитку держави, потребують виконання цілого ряду завдань, спрямованих на реструктуризацію системи наукових та освітніх інституцій.

Серед них найважливішими є:

– удосконалення управління системою освіти (зокрема, системи фінансування);

– підвищення доступності якісних освітніх послуг, у тому числі шляхом підтримки обдарованих дітей, дітей із малозабезпечених сімей, осіб з особливими потребами;

– розвиток професійної освіти з урахуванням тенденцій на ринку праці, перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;

– формування і розвиток сучасної системи безперервної освіти «навчання протягом життя»;

– оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій і необхідності підвищення якості освітніх послуг;

– створення нових державних стандартів початкової, базової й повної середньої освіти; запровадження стандартів, що ґрунтуються на компетенції, у професійно-технічній освіті; розроблення національної системи оцінювання якості освіти;

– створення умов для зростання соціальної мобільності та активності молоді;

– посилення профорієнтації та первинної професійної підготовки учнів старших класів;

– зміна підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців на основі прогнозу потреб економіки в робочій силі;

– інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищих навчальних закладів (у тому числі розробка відповідної законодавчої основи, нормативно-правового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення);

– адаптація освіти до умов полікультурного, багатонаціонального та поліконфесійного суспільства;

– перетворення провідних вищих навчальних закладів на сучасні наукові центри, зближення академічної та вузівської науки через створення спільних наукових та освітніх підрозділів; оптимізація співвідношення обсягів державного фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та вдосконалення механізму такого фінансування на основі державних пріоритетів і висновків наукової та науково-технічної експертизи;

– створення умов для реалізації принципу автономності вищих навчальних закладів, зокрема у використанні коштів, отриманих від надання освітянських та наукових послуг, господарської діяльності та спонсорської допомоги, підготовка та внесення відповідних змін до чинного законодавства.

Зростання науково-технічного потенціалу України потребує піддвищення ролі науки в розвитку сучасного суспільства. Вона має здійснюватися шляхом фінансування науково-технологічних розробок переважно за результатами проведення відкритих конкурсів, збільшення обсягу державного фінансування наукових досліджень та стимулювання приватних інвестицій у науку, подальшої інтеграції вітчизняних наукових установ у міжнародний науковий простір, посилення інформаційного забезпечення національних наукових та навчальних центрів, підвищення соціального статусу наукового працівника, запровадження державної системи грантової підтримки для талановитої молоді на проведення наукових досліджень, упровадження реального механізму захисту прав інтелектуальної власності.

Для досягнення цілей гуманітарного розвитку в освіті необхідним є:

– створення міжгалузевих наукових центрів, центрів передових досліджень на базі існуючих інститутів;

– здійснення міжінститутських прикладних і фундаментальних досліджень;

– розширення цільового фінансування гуманітарних проектів, які мають високий потенціал практичного використання;

– широке впровадження грантової системи підтримки інноваційних проектів;

– залучення талановитої молоді у сферу науки, створення умов для підвищення престижності наукової діяльності;

– створення в університетах спільних з установами НАН України та галузевими НДІ наукових центрів, які б поєднували навчання і дослідну діяльність, виконували конкретні завдання як у рамках загальнодержавних програм, так і недержавного фінансування;

– утворення освітньо-наукових закладів для підготовки фахівців нових технологічних укладів;

– створення стимулів для інвестування приватного капіталу у дослідницькі проекти, зокрема шляхом зміни законодавства.Каталог: archive


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка