Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики вихованняСкачати 201,5 Kb.
Сторінка32/32
Дата конвертації27.12.2018
Розмір201,5 Kb.
ТипПрограма
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бех І. Д. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського / І. Д. Бех // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 7-8.

2. Богуш А. М. Культурологічна парадигма в спадщині В. О. Су­хо­млинського / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. –
С. 5-12.

3. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М. : «Мысль», 1974. – Т. 1. – 452 с.

4. Зязюн И. А. Морально-эстетические взгляды В. А. Сухомлинского / И. А. Зязюн, Е. Г. Родчанин. – Киев, 1980. – 144 с.

5. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

6. Калініченко Н.А. Розвиток принципів трудового виховання в.О.Сухомлинського в сучасній школі / Н.А.Калініченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2 – С.14-20.

7. Калініченко Н.А. Сучасники В.О.Сухомлинського / Н.А.Калініченко, Г.М. Перебийніс. – Кіровоград: Народне слово, 1998. – 260с.

8. Кокеріль А. В. О. Сухомлинський. Гуманізм в радянській школі / А. Кокеріль. – АКД., 1997.

9. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/


koncepciya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini]. – Назва з екрана.

10. Кремень В. Г. Василь Олександрович Сухомлинський і сучасна педагогічна наука / В. Г. Кремень // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2013. – № 2-3. – С. 14-16.

11. Кремень В. Г. Діалог із сучасністю: абсолютне звучання / В. Г. Кремень // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 5.

12. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf. – Назва з екрана.

13. Мурюкина Е. В. Кинематографическое сообщество: цели кино­ис­кус­ства и кинообразования // Медиаобразование. – 2009. – № 1. – С. 67-86.

14. Онкович Г. В. Медіаосвіта як навчальна дисципліна / Г. В. Онкович // Вища освіта України. – 2010. – Дод. 4, Т. 23. – С. 483–493.

15. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми // Освіта України. – 2010. – № 88. – С. 6.

16. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНмолодьспорт № 1243 від 31.10.11р. [Електронний ресурс] // Середня освіта – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

17. Поличко Г. А. Киноязык, объясненный студенту: художественно-педагогические диалоги. – М.; Рязань: Русское слово, 2006. – 201 с.

18. Програма спеціального курсу для середньої загальноосвітньої школи // Медіа-освіта в Україні / уклад.: О. Дітчук, Б. В. Поташник, Н. Б. Габор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediakrytyka.franko.lvil.ua. – Назва з екрана.

19. Савченко О. Я. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Су­хо­млинського / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 1-3.

20. Сагач Г. М. В. О. Сухомлинський про мистецтво слова педагога / Г. М. Сагач // Слово животворяще (духовні засади педагогічної риторики) : навчальний посібник з педагогічної риторики для вищих і середніх на­вчальних закладів України / Г. М. Сагач. – К. : Пошук, 2000. – С. 215-223.

21. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.

22. Слюсаревський М. Відповідь на виклики інформаційної доби / М. Слюсаревський // Освіта. – 2013. – № 35. – С. 4-5.

23. Соловейчик С. Л. Рассказывайте о Сухомлинском / С. Л. Соло­вей­чик // Юность. – 1971. – № 4. – С. 75-85.

24. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу : науково-популярне видання / О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 124 с.

25. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського як педагогічний проект / О. В. Сухомлинська // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 6-7.

26. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5-ти т. / В. О. Сухо­млин­ський. – К., 1977.

27. Сяо Су. Використання досвіду В.О.Сухомлинського в Китаї / Су Сяо // Освіта України. – 1998. – 7 жовт. – С.7.

28. Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Б. С. Тар­та­ковский. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 272 с.

29.Усов Ю. Н. В мире экранных искусств / Ю.Н.Усов. – М.: SvR Аргус, 1995. – 224 с.

30. Усов Ю. Н. Программа учебного курса «Основы экранной куль­туры» для 9-11 классов общеобразовательной школы// Основы экранной культуры. Цикл программ/ Рук. Ю. Н. Усов. – М., 2000. – С.29-45.31. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського педагога / Акад. пед.. наук України та ін. – К., 1993. – 104с.

Навчально-методичне видання


Освітянська спадщина
В.О.Сухомлинського


Програма

елективного спецкурсу

з елементами кінопедагогіки

для учнів 10 (11 ) класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Автори-укладачі:
ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна

Кузьміч Тетяна ОлександрівнаКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
2015 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародний економічний аналіз»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка