Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» Київ – 2013Скачати 183,99 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації27.03.2020
Розмір183,99 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Склад команди проекту
Склад команди

Чисельність

1

Менеджер проекту

1

2

Адміністратор проекту

1

3

Адміністратор системи

3

4

Фінансовий менеджер

1

5

Юрист

1

6

Менеджер по персоналу

1

7

Менеджер по закупівлях

1

8

Менеджер по роботі з клієнтами

1

9

Ризик-менеджер

1

10

Маркетолог

1

11

Архіваріус

1
Всього

13


Завдання 2
1. Для проекту відкриття філіалу банку побудувати WBS проекту, задати обмеження по часу проекту, визначити віхи проекту.

2. По наведеній нижче таблиці задати трудові ресурси проекту, визначити витрати на них та призначити ресурси на задачі проекту:


Склад команди проекту


Склад

Кількість

Менеджер проекту

1

Директор з розвитку

1

Заступник директора з розвитку

1

Начальник відділу перевезень

1

ІТ менеджер

1

Всього

5

3. Для проекту, який має наступну структуру декомпозиції робіт, побудувати діаграму Гантта.


1.1. Ініціалізація1.2.Планування та розробка
1.3. Реалізація
1.4. Завершення проекту

1.1.1. Проведення дослідження діяльності підприємства
1.2.1. Формування команди проекту
1.3.1. Розробка плану заходів щодо удосконалення
1.4.1. Аналіз реалізації проекту

1.1.2. Аналіз діяльності департаменту
1.2.2. Розробка концепції
1.3.2. Розробка пакету документів щодо вдосконалення
1.4.2. Підготовка остаточного звіту

1.1.3. Затвердження рішення
1.2.3. Розробка планів проекту
1.3.3. Ознайомлення начальників відділів з пакетом документів
1.4.3. Збір та архівація інформації та даних по проекту1.2.4. Навчання команди
1.3.4. Вдосконалення програмного забезпечення
1.4.4. Завершення проекту1.2.5. Затвердження планів проекту
1.3.5. Дослідне впровадження на одному направленні1.3.6. Аналіз впровадження1.3.7. Впровадження на інших напрямках1.3.8.Закінчення впровадженняЗавдання 3

1. Для проекту впровадження нової системи мотивації в компанії побудувати WBS проекту, визначити віхи проекту, поставити обмеження по часу проекту.2. По наведеній нижче таблиці задати ресурси проекту:

Склад команди проекту


Склад

Кількість

Керівник проекту

1

Керівник функції

2

Спеціаліст з мотивації

1

Асистент

1

Системний адміністратор

2

Спеціаліст з закупівель

1

Юрист

1

Консультант

4

Перекладач

1

Програміст

4

Адміністратор проекту

2

Всього

21

2. Для проекту, який має наступну структуру декомпозиції робіт, побудувати діаграму Ганта.
1.1. Розробка моделі компетенцій
1.2. Розробка компетенцій1.3.Затвердження моделі
1.4. Впровадження моделі
1.5. Запуск моделі

1.1.1. Розробка модулю воркшопу з топ менеджментом компанії
1.2.1. Розробка базових компетенцій
1.3.1. Підготовка презентації на англійській мові
1.4.1. Впровадження моделі компетенцій в систему оцінки діяльності
1.5.1. Відбір кандидатів на вакансії по новій технології

1.1.2. Узгодження модулю з керівництвом
1.2.2. Формування функціональних компетенцій
1.3.2. Бронювання квитків та готелю
1.4.2. Впровадження моделі компетенцій в рекрутмент
1.5.2. Проведення оцінки ефективності діяльності

1.1.3. Написання сценарію воркшопу
1.2.3. Формування рольових компетенцій
1.3.3. Переліт в Осло
1.4.3. Впровадження компетенцій в навчання та розвиток
1.5.3. Формування програми навчання та розвитку

1.1.4. Замовлення обладнання
1.3.4. Засідання комісії компаній групи Теленор1.1.5. Узгодження з асистентами Директорів можливих дат проведення воркшопу

1.3.5. Затвердження моделі компетенцій
1.1.6. Підготовка та розповсюдження листа-запрошення на участь в воркшопі

1.3.6. Переліт в Київ
1.1.7. Бронювання кімнати для проведення воркшопу
1.1.8. Підготовка та встановлення обладнання

1.1.9. Замовлення кофе-брейків та ланчу

1.1.10. Проведення воркшопу

1.1.11. Аналіз та систематизація результатів воркшопу

1.1.12. Презентація моделі компетенцій топ менеджменту

1.1.13. Доробка моделі компетенцій

1.1.14. Затвердження моделі компетенцій


4.3.2.3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів-заочників
Контрольна робота з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» виконується студентами заочної форми навчання. Мета контрольної роботи – забезпечити засвоєння практичних навичок планування проектів за допомогою Microsoft Project.

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників

„Розробка проекту впровадження інтегрованої комп’ютерної технології”Мета роботи: Виробити навики управління проектами в області сучасних комп’ютерних технологій з використанням інструментальних програмних засобів.

Задачі роботи

 1. Розробити раціональний план впровадження інтегрованої комп’ютерної технології.

 2. Відобразити план виконання робіт в пакеті MS Project.

 3. Проаналізувати вигоди/витрати проекту.

Порядок виконання роботи

 1. Відповідно до завдання до роботи (додатки 1-3) розробити топологію сітьового графіку виконання робіт в проекті.

 2. Розподілити ресурси по роботам сітьового графіку.

 3. Розрахувати час виконання проекту.

 4. Розрахувати витрати/вигоди від проекту.

 5. Вивести діаграму Ганта та розподіл основних ресурсів.

Звіт

 1. Завдання до роботи.

 2. WBS-структура проекту.

 3. Сітьовий графік з критичним шляхом.

 4. Діаграма Ганта та розподіл основних ресурсів.

 5. Лист ресурсів.

 6. Витрати-вигоди проекту.

 7. Висновки.

Завдання до роботи

Спеціаліст/

Варіант

Обмеження (осіб)/Зарплата (місяць)

1

2

3

4

5

6

7

Керівник проекту

1/3000

1/3500

1/2500

1/4000

1/5000

1/3000

1/3500

Керівник відділу ІКТ

1/2500

1/3000

1/1500

1/3000

1/4000

1/2000

1/2500

Інженер-системотехнік

2/1500

1/2000

2/1200

1/2500

2/2500

2/1500

1/1000

Інженер-програміст

3/2000

2/2500

2/1000

3/1500

4/2000

3/1000

3/1500

Інженер-електронщик

2/2000

2/2200

2/1300

1/2000

2/1500

1/1200

2/2000

Додаток 1ВІХИ ТА Етапи створення ікт
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

1.Проектування (пошук)

1.1

Дослідження

Прийняття рішень по структурі ІКТ

інженер-системотехнік, працівники відділів і служб

Керівник проекту

2*

1.2

Вибір методів задоволення інформаційних потреб користувачів

Визначення контурів ІКТ та режимів функціонування

інженер-системотехнік, працівники відділів і служб

Керівник проекту

7

1.3

Розробка структури інформаційної бази

Структура інформаційної бази

Інженер-програміст, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

30

1.4

Рішення питань технічної реалізації системи (технічне забезпечення)

Проект конфігурації технічних засобів

Інженер-системотехнік

Інженер-електронік

10

1.5

Рішення питань технічної реалізації системи (програмне забезпечення)

рішення по операційній системі, мові програмування, інструментальних програмних засобах.

Інженер-системотехнік

Інженер-програміст

15

Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

1.6

Проектування технології обробки інформації

Рішення по змі-нах в технології документообігу, визначаються місця і відповіда-льні за підготов-ку та обробку ін-формації, параме-три проходження інформації в сис-темі (час, обсяг).

Інженер-програміст, Інженер-електронік, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

20

1.7

Рішення питань організаційного і фінансового забезпечення ІКТ

Бюджет проекту, наказ на розробку

Керівник проекту

Керівництво підприємства

12

2.Розробка (придбання)

2.1

Придбання засобів обчислювальної техніки

Технічні засоби ІКТ

Інженер-електронік, Спеціаліст по матеріально-технічному забезпеченню

Керівник проекту

30

2.2

Монтаж компютерної мережі

Компютерна мережа ІКТ

Інженер-електронік

Керівник проекту

5**+10

2.3

Придбання системного та базового програмного забезпечення

Системне та офісне програмне забезпечення

Інженер-програміст

Керівник проекту

10+3**

2.4

Придбання інструментальних програмних систем

Інструментальні засоби вирішення функціональних задач

Інженер-системотехнік, інженер-програміст

Керівник проекту

20

2.5

Налаштування інструментальних програмних систем

Пристосоване до вирішення функціональних задач середовище інструментальних програмних засобів

Працівники відділів і служб

Інженер-програміст

20**

2.6

Розробка технічного завдання на розробку прикладних програм

Технічне завдання

Інженер-програміт, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

15

2.7

Узгодження тех-нічного завдання на розробку при-кладних програм

Узгоджене технічне завдання

Начальники відділів і служб, інженер-системотехнік

Керівник проекту

20
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

2.8

Розробка прикладного програмного забезпечення

Індивідуальне прикладне програмне забезпечення

Інженер-програміст

Інженер-системотехнік

По додатку 3

3.Впровадження

3.1

Передача системи в дослідну експлуатацію

Акт передачі в дослідну експлуатацію

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

3.2

Розрахунок контрольного прикладу

Вихідні документи

Спеціалісти відділів і служб, інженер-прогркаміст

Інженер-системотехнік

20

3.3

Коригування програмних засобів по результатам впровадження в дослідну експлуатацію

Зкориговані програмні засоби і інформаційна база

Інженер-прогркаміст

Інженер-системотехнік

10**

3.4

Модернізація технології документообігу на підприємстві по результатам впровадження в дослідну експлуатацію

Нова технологія документообігу затверджена наказом керівника підприємства

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

3.5

Передача системи в промислову експлуатацію

Акт передачі в промислову експлуатацію

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

4.Експлуатація

4.1

Навчання

Знання і вміння працювати в умовах ІКТ

Інженер-системотехнік, інженер-програміст, інженер-електронік

Керівник служби ІКТ

5**

4.2

Введення нормативно-довідникової інформації;

Нормативно-довідкова інформація в базі даних

Спеціалісти відділів і служб, оператори

Інженер-системотехнік

25

4.3

Введення початкових даних по функціональним задачам

Базова інформація ІКТ

Спеціалісти відділів і служб, оператори

Інженер-системотехнік

15

4.4

Вирішення функціональних задач

Вихідні документи ІКТ

Спеціалісти відділів і служб

Керівник служби ІКТ
5.Вдосконалення
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

5.1

Оцінка ефективності системи

Службові записки, технічні рішення, пропозиції, накази, розпорядження

Спеціалісти відділів і служб, інженер-системотехнік, інженер-програміст, інженер-електронік

Керівник служби ІКТ
5.2

Розробка пропозицій по удосконаленню системи

Проект модернізації і розвитку системи

Інженер-системотехнік

Керівник служби ІКТ

Примітка: тривалість робіт : *- на одного працівника; **- на 1 відділ.

Додаток 2СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВАВідділ (департамент)

Кількість управлін-ських пра-цівників

Засоби

1.

Департамент управління проектами

35
1.1

Відділ маркетингу (перспективного планування)

5

Project Expert & Розробка

1.2

Група керівників проектів

10

MS Project

1.3

Виробничі підрозділи і служби головних спеціалістів

20

MS Excel & Розробка

2.

Економічний департамент

22
2.1

Планово-фінансовий відділ

4

Розробка

2.2

Кошторисно-договірний відділ

6

АВКТендер Контракт

2.3

Відділ цін і послуг

2

Розробка

2.4

Бухгалтерія

10

1С Підприємство

3.

Інженерний департамент

40
3.1

Виробничий відділ

14

WIN

3.2

Технічний відділ

6

Розробка

3.3

Група проектування

12

AutoCad & АВКТендер КонтрактВідділ (департамент)

Кількість управлін-ських пра-цівників

Засоби

3.4

Відділ матеріально-технічного забезпечення

8

1С Підприємство

4.

Адміністративний департамент

27
4.1

Відділ ІКТ

20
4.2

Відділ кадрів

4

Розробка

4.3

Канцелярія

3

Розробка

5.

Центр якості

15
5.1

Відділ аудиту та супроводження програм забезпечення якості

6

Розробка

5.2

Відділ моніторингу виробництва

9

Розробка

Додаток 3

ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ іктВідділ (департамент)

Робо-чих місць

Засоби

Вартість 1-го ро-бочого місця

Витрати праці на навчання- налашту-вання/розробку (людино*днів)

Очікувані вигоди від експлуата-ції 1 робочого місця (за день)

1

2

3

4

5

6

7

1.Департамент управління проектами

1.1

Відділ маркетингу (пе-рспективного планування)

1

Project Expert

1000

6

10

2

Тендер Контракт

2000

10

20

1

Розробка (тендерна пропозиція)

-

40

30

5

MS Office

2000

20

10

1.2

Група керівників проектів

10

MS Project

3000

28

100

1.3

Виробничі підрозділи і служби головних спеціалістів

10

MS Office

2000-

20

10

1

2

3

4

5

6

7

2.Економічний департамент

2.1

Планово-фінансовий відділ

3

Розробка

-

100

20

4

MS Office

2000

20

10

2.2

Кошторисно-договірний відділ

4

АВК

1500

15

25

4

Тендер Контракт

2000

10

25

2

MS Office

2000

20

10

2.3

Відділ цін і послуг

1

Розробка

-

50

30

2

MS Office

2000

20

10

2.4

Бухгалтерія

10

1С Підприємство

3000

30

35

10

MS Office

2000

20

10

3.Інженерний департамент

3.1

Виробничий відділ

14

WIN

3000

30

50

5

MS Office

2000

20

10

3.2

Технічний відділ

6

Розробка

-

150

30

4

MS Office

2000

20

10

3.3

Група проектування

8

AutoCad

5000

20

60

2

АВК

1500

15

25

2

Тендер Контракт

2000

10

25

4

MS Office

2000

20

108

1С Підприємство

8

8

8

3.4

Відділ матеріально-технічного забезпечення

6

1С Підприємство

3000

30

40

4

MS Office

2000

20

10

4.Адміністративний департамент

4.1

Відділ ІКТ

80

Персональні компютери

3000

10

-

80

MS Windows

1000

10

-

4.2

Відділ кадрів

3

Розробка

-

50

154

MS Office

2000

20

10

4.3

Канцелярія

2

Розробка

-

100

203

MS Office

2000

20

10

1

2

3

4

5

6

7

5.Центр якості

5.1

Відділ аудиту та супроводження програм забезпечення якості

5

Розробка

-

200

606

MS Office

2000

20

10

5.2

Відділ моніторингу виробництва

8

Розробка

-

200

504

MS Office

2000

20

10


4.3.3. Контрольні завдання для проведення підсумкового контролю

Теоретичні питання

 1. Що таке СДР проекту?

 2. Як виглядає діаграма Ганта проекту?

 3. Чим сітьовий графік проекту відрізняється від діаграми Ганта?

 4. Що таке віха проекту, як вона позначається га діаграмі Ганта?

 5. Якою може бути кількість рівнів СДР проекту?

 6. Які типи залежностей між задачами проекту Ви знаєте?

 7. Що таке обмеження на проект, яких типів вони бувають?

 8. Як налаштувати календар проекту в Microsoft Project?

 9. Як виставити обмеження на задачу проекту в Microsoft Project?

 10. Які типи задач проекту Ви знаєте, чим вони відрізняються по суті і як позначаються на діаграмі Ганта?

 11. Якими бувають типи ресурсів проекту?

 12. Яким методом визначається бюджет проекту в Microsoft Project?

 13. Як задати витрати на ресурси проекту в Microsoft Project?

 14. Яким чином показати прогрес виконання проекту в Microsoft Project?

 15. Як задати базовий план проекту?

 16. Поясніть сутність методу критичного шляху.

 17. В чому полягає метод PERT?

 18. Чим метод автоматичного вирівнювання ресурсів відрізняється від ручного вирівнювання?

 19. Що таке конфлікт ресурсів проекту і яким чином його вирішити?

 20. Що показано на графіку ресурсів?

 21. Які методи розвантаження перевантажених ресурсів Ви знаєте?

 22. Як подивитись статистику проекту в Microsoft Project?

 23. Яким чином будуються звіти по проекту в Microsoft Project?

 24. В чому полягає метод засвоєного обсягу?

 25. Як задати замітки на задачу проекту?

 26. Яким чином відбувається форматування діаграми Гантта?

 27. На якому представленні ведеться відслідковування виконання проекту?

 28. Що таке фізичний обсяг задачі проекту і де він задається?

 29. Що можна налаштовувати і аналізувати на представленні «Використання задач»?

 30. Що можна налаштовувати і аналізувати на представленні «Використання ресурсів»?

Практичні завдання (для реалізації в Microsoft Project)

 1. Наведіть приклад проекту та його СДР.

 2. Наведіть приклад проекту, його СДР та оцініть довготривалості робіт.

 3. Наведіть приклад проекту та фаз його життєвого циклу.

 4. Наведіть приклад проекту та сітьової моделі його робіт.

 5. Наведіть приклад проекту, фаз його життєвого циклу та критеріїв переходу з однієї фази на наступну.

 6. Наведіть приклад проекту, його сітьової моделі та визначте критичний шлях.

 7. Наведіть приклад проекту, його сітьової моделі та визначте всі повні шляхи.

 8. Наведіть приклад проекту та фаз його життєвого циклу з підрахунком довготривалості кожної фази.

 9. Наведіть приклад проекту та його трудових ресурсів.

 10. Наведіть приклад проекту та його матеріальних ресурсів.

 11. Наведіть приклад проекту, його трудових ресурсів з оцінкою їх вартості.

 12. Наведіть приклад проекту, його матеріальних ресурсів з оцінкою їх вартості.

 13. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте трудові ресурси на роботи.

 14. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте матеріальні ресурси на роботи.

 15. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи.

 16. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть вартість робіт проекту.

 17. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть вартість проекту.

 18. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть довготривалість проекту.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси:

Базова

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) [Чинний від 2008-01-01].  Project Management Institute, 2008.  463 с.  (Американський національний стандарт).

2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд; пер. с англ. Мамонтова Е.В.; под. ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2002. – 464 с., ил.

3. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту / Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І. – Київ: Таксон, 2009. – 461с.

4. Морозов В. В. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Ч.1 Планування проектів у MS Project [Текст] : навчальний посібник / Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 167 с.

5. Тернер Дж. Тернер Дж. Руководство по проектно-ориентированному управлению [Текст] / Дж. Родни Тернер. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

6. ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами [Текст] / Том ДеМарко. - М. : Вершина, 2006. - 288 с.

7. Морозов В. В. Компоненти управління проектами. Блок "Складові управління проектами". Модуль "Управління змістом" [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів магістратури по спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / В.В. Морозов. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 62 с.

8. Практикум по дисциплине «Информационные технологии в бизнесе». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2013. – 14 с.

9. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г.Л. Ципес, А.С. Товб. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

10. Управління проектами та програмами : підручник / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін. – Миколаїв: в-во Торубариос, 2010. – 352 с.

11. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография // Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: 2011. – 263 с.

12. Верзух, Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.: Пер. с англ. / Эрик Верзух. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 480 с.: ил. – Парал. тит. англ.

Допоміжна

13. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами / М. Грашина, В. Дункан. – СПб.:Питер,2006. – 208 с.

14. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич: Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Неизвестного С. И. – М. : Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2006. – 729 с.

15. Управление инновационными проектами: учебник / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин / Под. ред. И.Л. Туккеля. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.: ил.

16. Чимшир В.И. Проект как система [Монография ]/ В.И. Чимшир, П.А. Тесленко. – Одесса : Институт креативных технологий, 2011. – 159 с.

17. Гельруд Я.Д. Модели и методы управления проектами в условиях риска и неопределенности. Монография / Я.Д. Гельруд. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 220 с.

18. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – [2-е вид.]. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

19. Гэнри Антес. Управление ИТ-проектами / Гэнри Антес. – Computerworld, 2002. – № 15–16.

20. Данченко Е.Б. Анализ современных информационных технологий управления рисками / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // ХІІІ міжнародна наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» 22-23 листопада, 2007 р.: тези доп. – Київ, 2007. – С.93 – 95.

21. Семко І.Б. Інформаційні системи управління ризиками портфелів проектів / І.Б. Семко // ІX міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» 11-12 травня 2012р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2012. – С.196–197.Інформаційні ресурси

22. Либерзон В. И. Основные отличия российского пакета Spider Project от западных пакетов управления проектами [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.spiderproject.ru/publ_r.php/difference.ppt.

23. Архипенков С. Руководство командой разработчиков программного обеспечения [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_team_management.pdf

24. Елизаров В.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.velizarov.net/microsoft-project.

25. Просницкий А., Иванов В. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft Project 2010», К., 2011. – 177с. http://leoconsulting.com.ua/resources/documents/ManagingProjectWithMicrosoftProject2010.pdf

26.Управление ІТ-проектами [Електронний ресурс] // – Режим доступу: www.intuit.ru.

27. Карлинская Е.В. Управление портфелями проектов в соответствии со стандартом РМІ и системой IBM Rational Portfolio Manager [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

28. Карлинская Е.В. Програмное обеспечение для управления портфелями проектов (PPM Tools): путаница в терминологии, мини-справочник по функционалу лидеров и перечень критериев отборов [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

29. Карлинская Е.В. Анализ лучших обзоров мирового рынка управления проектов за 2006–2007годы [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Своєчасний захист 1 лабораторної роботи

10
Своєчасний захист 2 лабораторної роботи

10
Своєчасний захист 3 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 4 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 5 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 6 практичної роботи

10
Виконання необов’язкового завдання

20
Відповідь на перше теоретичне питання

5
Відповідь на друге теоретичне питання

5
Разом:

120

5.2. Умови нарахування балів

Участь у розв’язанні завдань на лабораторних заняттях:Бали

Характер участі

Повнота запропонованого рішення

Відповіді на

запитання


9-10

Індивідуальне виконання завдань на лабораторному занятті

Висока

Вичерпні


7-8

Індивідуальне виконання завдань на лабораторному занятті

Середня

Вичерпні


5-6

Активна участь у розв’язку завдань з урахуванням роботи в малих групах

Середня

Неповні


3-4

Фрагментарна участь у розв’язку завдань з урахуванням роботи в малих групах

Середня або низька

Фрагментарні

1-2

Окремі тези

Низька

Відсутні


5.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90–100

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


6. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ККР) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Білет № 1

 1. Календарне планування в управлінні проектами .

 2. Для проекту відкриття проектного офісу в будівельній компанії в Microsoft Project побудувати діаграму Гантта.

Білет № 2

 1. Планування витрат і методи розробки бюджету проекту.

 2. Для проекту створення туристичної компанії в Microsoft Project спланувати час проекту.

Білет № 3

 1. Технологія сітьового планування в управлінні проектами.

 2. Для проекту оптимізації бізнес-процесів торгівельної компанії в Microsoft Project спланувати трудові ресурси проекту.

Білет № 4

 1. Кошторисна вартість і методи її визначення.

 2. Для проекту будівництва готелю в Microsoft Project спланувати бюджет проекту.

Білет № 5

 1. Завдання ресурсів проекту.

 2. Для проекту створення та відкриття бізнес-школи в Microsoft Project визначити критичний шлях проекту.

Білет № 6

 1. Види залежностей між роботами проекту.

 2. Для проекту розробки та виведення на ринок нової моделі мобільного телефону в Microsoft Project визначити бюджет проекту.

Білет № 7

 1. Віхи проекту.

 2. Для проекту впровадження в компанії автоматизованої системи управління проектами в Microsoft Project визначити та розвантажити трудові ресурси проекту.

Білет № 8

 1. Типи ресурсів проекту, особливості їх планування.

 2. Для проекту розширення торгової мережі компанії в Microsoft Project визначити критичний шлях проекту.

Білет № 9

 1. Метод точного розрахунку бюджету проекту.

 2. Для проекту відкриття філіалу банку в Microsoft Project визначити контрольні точки проекту.

Білет № 10

 1. Контроль виконання проекту.

 2. Для проекту створення проектного офісу в компанії бізнес-школи в Microsoft Project створити базовий план проекту.


7. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

«Інформаційні технології в управлінні проектами»


ПОГОДЖЕНО

Наявність основної літератури та методичного забезпечення в Навчально-науковій бібліотеці Університету перевірено

Директор __________________________________________ Г.І.Демиденко
Відповідає вимогам до структури та змісту комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

Начальник НМУ __________________________________ В.О.Кузнецов8. ЛИСТ

подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником
Дія комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни подовжена за рішенням кафедри-розробника без суттєвих змін. Зміни до робочої навчальної програми додаються.

Навчальний рік

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

201_/201_


201_/201__


201_/201__


201_/201__
Підпис розробника: ______________

Каталог: media -> library -> category -> knmzd


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка