Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» Київ – 2013Скачати 183,99 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації27.03.2020
Розмір183,99 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в управлінні проектами»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю:Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

1801

Специфічні категорії

8.18010016

Бізнес – адміністрування


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.5Тип дисципліни

вибірковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

Інформаційні системи в менеджменті

Бізнес-планування
Триместр

3 семестрКредити ECTS

4Заняття з викладачем

20Форми підсумкового контролю

Диференційований залікМетоди проведення

Лекції, лабораторні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завданьРезультати навчання

 • знати основні алгоритми, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень при плануванні та виконанні проектів;

 • знати задачі, які вирішує керівник проекту при розробці календарно-сітьової моделі проекту з урахуванням короткострокового, середньострокового та довгострокового горизонту планування;

 • знати основні характеристики, функціональні можливості та особливості практичного використання програмного засобу MS Project;

 • знати подібності та розбіжності у функціональних характеристиках сучасних професійних програмних продуктів з управління проектами;

 • визначати мету та засоби розробки календарно-сітьової моделі;

 • використовувати вимоги корпоративного стандарту при використанні програмного забезпечення проекту;

 • формулювати вимоги до програмних засобів управління проектами для вирішення конкретних завдань;

 • використовувати програмні засоби для планування, моніторингу та аналізу виконання проекту.Зміст дисципліни

Тема 1. Порівняльна характеристика програмних продуктів управління проектами

Тема 2. Визначення і впорядкування задач. Календарі. Визначення і призначення ресурсів

Тема 3. Оптимізація графіка за часом виконання та ресурсами. Форматування робочих зон. Формування звітності.

Тема 4. Визначення фінансових показників проекту. Вдосконалення календарних графіків. Моніторинг та аналіз план-фактних відхилень.

Тема 5. Порівняльна характеристика програмних продуктів оцінки економічної ефективності проектів.

Тема 6. Призначення та особливості Project Expert. Порядок роботи.

Література

    1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) [Чинний від 2008-01-01].  Project Management Institute, 2008.  463 с.  (Американський національний стандарт).

    2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд; пер. с англ. Мамонтова Е.В.; под. ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2002. – 464 с., ил.

    3. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту / Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І. – Київ: Таксон, 2009. – 461с.

    4. Морозов В. В. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Ч.1 Планування проектів у MS Project [Текст] : навчальний посібник / Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 167 с.

    5. Тернер Дж. Тернер Дж. Руководство по проектно-ориентированному управлению [Текст] / Дж. Родни Тернер. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

    6. ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами [Текст] / Том ДеМарко. - М. : Вершина, 2006. - 288 с.

    7. Морозов В. В. Компоненти управління проектами. Блок "Складові управління проектами". Модуль "Управління змістом" [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів магістратури по спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / В.В. Морозов. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 62 с.

8. Практикум по дисциплине «Информационные технологии в бизнесе». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2013. – 14 с.Мова

Українська


Каталог: media -> library -> category -> knmzd


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка