«київський політехнічний інчтитут»Скачати 101,02 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації27.03.2019
Розмір101,02 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНЧТИТУТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО РАДОЮ

факультету соціології

Протокол №______ від ___________2015 року

Декан ФСП ____________А.А.Мельниченко


ПРОГРАМА

Комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра-спеціаліста за спеціальністю 8(7).13010201 «Соціальна робота»


Програму рекомендовано кафедрою

соціології

Протокол № ____від ________2015 року

Завідувач кафедри_____________П.В.Кутуєв

Київ-2015

ВСТУП
Навчальна програма вступного іспиту зі спеціальності «Соціальна робота» складена у відповідності з навчальними планами підготовки магістрів 8.13010201-соціальна робота та спеціалістів 7.13010201-соціальна робота, що включає в себе проблемне поле фундаментальних дисциплін підготовки студентів цього напряму. Програма складена з урахуванням питань, які вивчаються в межах наступних дисциплін: «Теорія соціальної роботи», «Соціологія».

Мета: виявлення рівня сформованості фундаментальних та інструментальних компетенцій магістра та спеціаліста з соціальної роботи. Мета досягається через формування у процесі навчання у студента наступних знань та умінь.

Студент повинен знати про:

- взаємозв'язок соціальної роботи з педагогікою, психологією, соціологією, економікою, правом і т.п.;

- об'єктивні тенденції суспільного розвитку і стану вразливих категорій населення;

- особливості становлення і розвитку особистості, і впливу на цей процес різних соціальних груп;

- причини появи певних соціальних патологій і шляхи їх подолання;

- роль цінностей та норм в житті клієнта та соціального працівника;

- закономірності функціонування різноманітних соціальних структур, які пов’язані з наданням допомоги вразливим групам населення;

- основні технології і методи надання допомоги клієнтам;

- межі професійної компетентності соціального працівника, межі втручання у ситуацію клієнта та етичні принципи роботи;

- права та обов’язки як соціального працівника так і клієнта;

- знання та навички необхідні соціальному працівнику як при самостійній роботі з клієнтом, так і в команді;

- професійне вигорання і шляхи його подолання;

- основні методи збору інформації від клієнта (методи соціологічних досліджень).

Студент має вміти:

- практично підходити до теоретичного матеріалу та оперувати професійними термінами;

- аналізувати проблеми клієнтів і визначати подальший план роботи з ними;

- правильно обирати методи і технологій надання допомоги клієнтам відповідно до їх проблем і потреб;

- вибудовувати професійну дистанцію при роботі з клієнтом;

- вирішувати етичні дилеми, пов’язані з професійною діяльністю;

- визначати наявність професійного вигорання і боротися з ним;

- переводити одержані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи гнучкість у застосуванні технологій та методів соціальної роботи, а також соціологічних методів дослідження;

- користуватися сучасними інформаційними технологіями при вирішені питань взаємодій з різними структурами, які надають допомогу клієнтам.

Мати уяву про:

- вплив рішень, що приймаються, на життя клієнта і його оточення, навколишнє середовище та соціум;

- професійну й етичну відповідальність при виконанні поставлених перед ним завдань.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Дисципліна «Теорія соціальної роботи»

Мета і завдання дисципліни

Мета кредитного модуля: дати студентам як майбутнім професіоналам базові знання з теорії соціальної роботи, зорієнтувати на дотримання певних професійних цінностей щодо клієнтів соціальної роботи.

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати студентам загальні, конкретні та практичні знання про методи і технології роботи з клієнтом, різними соціальними структурами та основними документами.


Після вивчення дисципліни випускник має бути готовим до:

• самостійного опрацювання літератури та різних документів, що стосуються роботи з клієнтами соціальних служб і інших інститутів сфери надання допомоги вразливим групам населення;

• самостійного аналізу різноманітних явищ суспільного життя і визначення проблемних груп населення, що потребують допомоги та підтримки соціального працівника;

• критичної оцінки теорій, сучасних підходів, методів і технологій роботи з клієнтами та визначення їх наукової і практичної цінності;

• розроблення поступового плану роботи з клієнтами із визначенням технологій і методів;

• встановлення межі професійної компетентності, межі втручання у ситуацію клієнта;

• вирішення етичних дилеми, пов’язаних з професійною діяльністю.

Після вивчення модуля студент має знати:

• концептуальні підходи, які лежать в основі теорії соціальної роботи;

• науково-практичні компоненти соціальної роботи;

• як будувати основні етапи роботи з клієнтом;

• які методи і технології можна використовувати для різних типів клієнтів;

• як працювати з людьми в екстрених, кризових ситуаціях;

• як вести професійні записи;

• як запобігти процесу емоційного «вигорання»;

• як будувати роботу з колективом, волонтерами та різними зовнішніми структурами, що пов’язані з сферою надання послуг клієнтам;

• якими цінностями має керуватися та якими навичками має володіти соціальний працівник при роботі з клієнтами.

Уміти:


• практично підходити до теоретичного матеріалу;

• оперувати професійними термінами;

• визначати межі роботи з клієнтом;

• визначати блоки знань та навичок, які є необхідними для виконання певних видів професійної діяльності;

• будувати поетапний план втручання у конкретну ситуацію клієнта;

• визначати проблеми і потреби клієнтів і відповідно до них обирати методи і технології роботи;

• будувати довірливі і спрямовані на співпрацю стосунки з клієнтом, спеціалістами з різних сфер, керівниками різних структур, державними чиновниками;

• вирішувати етичні дилеми, пов’язані з професійною діяльністю.

Мати уяву про:

• теоретико-методологічні засади теорії соціальної роботи як науки;

• принципи застосування методів і технологій роботи з клієнтами;

• клієнтів та вплив на їх життя оточення, та суспільства в цілому;

• формування відносин клієнт-соціальний працівник;

• особливості формування соціально-психологічного клімату в робочих колективах.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка