Кількість кредитів єктс 5 кредити


Тема 4. Методи соціологічних дослідженьСкачати 20,93 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір20,93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 4. Методи соціологічних досліджень

Поняття соціологічного дослідження. Функції та види соціологічних досліджень. Етапи соціологічного дослідження.

Кількісні методи соціологічних досліджень. Аналіз документів. Експеримент. Опитування та інтерв’ю. Експертне опитування. Поняття соціологічної анкети та метод анкетування.

Якісні методи соціологічних досліджень. Кейс-стаді. Етнографічні дослідження. Метод усної історії. Біографічний метод.

Метод фокус-групи, як комбінований метод соціологічних досліджень.

Кафедра соціології Факультету соціально-психологічних наук та управління.

На вивчення дисципліни відводиться 46 годин (1,5 кредити ЄКТС), з яких: лекційних - 8год., практичних - 10 год., самостійної роботи студентів - 36 год.

Дисципліна викладається у VII семестрі.  1. Ґіденс Е. Соціологія. – К., Основи. – 1999

  2. Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008.

  3. Кузьменко Т.М. Соціологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

  4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посіб. – Київ, 1999

  5. Соціологія: підручник для соціогуманітарних спеціальностей ВНЗ. (Євтух В.Б., Степико В.П., Яковенко А.К., Чугаєвський В.Г. та інші) – К.: В-тво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.

  6. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998

  7. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 2004

VI.Метод навчанняЛекційні, семінарські та індивідуальні заняття, написання творчих робіт, рольові ігри, презентації, круглі столи, контент-аналіз.

VII.Система оцінювання:

За вимогами кредитно-модульної системи:

Поточний контроль (100 балів): робота на семінарських заняттях, написання модульних робіт, виконання творчих та індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: екзамен у VII семестрі. 

VIII.Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка