Керівник м/о: Марчук О. Т


ІІ. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів англійської мови у 2018-2019 н.рСкачати 182,5 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації26.04.2020
Розмір182,5 Kb.
1   2   3   4
ІІ. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів англійської мови у 2018-2019 н.р.

В 2018-2019 н.р. методична робота з англійської мови в ЗОШ І-ІІІ ст.№4 проводилась відповідно до нормативних документів, що визначають напрямки формування загальної середньої освіти в Україні: Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», концепції «Нова українська школа», Концепції впровадження медіаосвіти в Україні та цілого ряду нормативно-правових документів, які регулюють навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах; а також нової концепції навчання англійської мови.

Методичне об’єднання вчителів англійської мови школи працювала над проблемою «Автономія учителя та учня на уроках іноземної мови як запорука успішної інтеграції особистості в інформаційне суспільство та систему сталого розвитку», яка сприяла реалізації науково-методичної проблеми школи: “Розвиток інноваційної культури педагогічного колективу для забезпечення ефективного функціонування закладу в інформаційному суспільстві та організація навчально-виховного процесу в системі сталого розвитку в дії”.

До складу методичного об’єднання входить 7 вчителів англійської мови (Марчук О.Т., Шевченко О.Ю., Ларіна Т.О., Заморока А.О., Лазорак О.А., Салієва Т.А. та Воронова А.С.), які викладають у початкових, середніх та старших класах. Всі вчителі з вищою освітою і працюють за фахом.

У 2018-2019 н.р іноземну мову вивчали за кількома навчальними програмами:

- для учнів 1 перших класів за «Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О. Я. Савченко» і «Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;

- для учнів 2-4 класів за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407;

- для учнів 5-9 класів за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405;

- для учнів 10-11 класів за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 та № 406.

В цьому ж році ми втілювали в життя Концепцію «Нова українська школа». Особливістю нового навчального змісту було те, що він передбачав розгортання навчально-виховного процесу не тільки за традиційною тематикою ситуативного спілкування, але й за чотирма інтегрованими змістовими лініями, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях та подолання фрагментарності навчання.

Методичним підґрунтя для навчання іноземної мови, що сприяє реалізації інтегрованих змістових ліній, були визначальні підходи: компетентнісний, інтегрований (міжпредметний), комунікативно-діяльнісний і особистісно зорієнтований. Відповідно до компетентнісного підходу, результатом навчання має стати сформованість ключових і предметних компетентностей. Інтегрований підхід зумовлює спрямованість освітнього процесу на комплексне сприйняття світу учнем через встановлення міжпредметних зв’язків. Комунікативно-діяльнісний підхід орієнтує організацію навчального процесу з іноземної мови на забезпечення активної, особистісно значущої, усвідомленої комунікативної діяльності. Особистісно зорієнтований підхід передбачає спрямованість освітнього процесу передусім на плідний розвиток особистості кожного школяра, розкриття його здібностей, побудову індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Для набуття первинного іншомовного комунікативного досвіду учнями вчителі, які викладали у 1-у класі, застосовували різноманітні ігрові завдання: ситуативні, змагальні, ритмомузичні та художні. Вчителі активно шукали можливість брати участь і грати разом з дітьми тому, що атмосфера гри руйнується під оком стороннього спостерігача.

Для ефективного іншомовного навчання учнів і для розвитку різноманітних здібностей дитини засобами ІМ вчителі враховували потреби учнів з різними стилями сприйняття: аудіалів, вербалів, візуалів та кінестетиків. Для цього вони використовували різноманітні навчальні стратегії та стилі навчання, що допомагало кожному учневі усвідомити свій потенціал і проявити себе.

Вчителі м/о широко використовували сучасні методики та підходи в іншомовному навчанні учасників освітнього процесу. Наприклад, навчання через прямий досвід (Total physical response), метод розповідання історій (Story telling), що надає можливість для «занурення» дітей в іншомовну атмосферу, створення lapbooks.

В 2018-2019 н.р. було проведено три засідання та три зустрічі вчителів методичного об’єднання, на яких розглядались методичні рекомендації щодо викладання англійської мови в новому навчальному році, вимоги щодо ведення журналів, написання поурочних та календарних планів, затверджувались плани роботи, піднімалось питання організації та проведення шкільної олімпіади, опрацьовувались особливості впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, оновлені «Навчальні програми з іноземних мов для з

5

агальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10 – 11 класи», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017, заслухались звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації при «Вінницькій академії неперервної освіти» Марчук О.Т., Салієвої Т.А., Лазорак О.А., Вороноої А.С., обговорювались питання: «Організація навчально-виховного процесу в умовах реалізації Концепції нової української школи» /Салієва Т.А./, «Сучасні мобільні технології для одночасної взаємодії з учнями всього класу протягом уроку» /Лазорак О.А./, «Застосування технології “Storytelling” в навчнні англійської мови» /з досвіду роботи Замороки А.О./, «Критичне та креативне мислення на уроках англійської мови» /Ларіна Т.О./, «Діти покоління «Z». Поради щодо роботи та налагодження комунікації» /Марчук О.Т./, «Англійська мова в інклюзивному класі» /Воронова А.С./.Вчителі методичного об’єднання приділяли особливу увагу роботі з обдарованими дітьми і проводили цілеспрямовану роботу над розвитком творчого потенціалу таких учнів.

В жовтні вчителі м/о провели предметну олімпіаду і визначили кращих представників для участі в міській олімпіаді з англійської мови.

На ІІ етапі проведення Всеукраїнської олімпіади з англійської мови в 2018 р., на жаль, не було досягнуто високих результатів і школа не отримала призових місць.

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Діти продемонстрували високі, добрі та задовільні результати.

Ларіна Т.О. зі своїми учнями брала участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з англійскої мови «На урок».

В 2018-2019 н.р. вчителі англійської мови брали активну участь в реалізації STEM-проєктів, що проходили в школі: І семестр «2018 – Рік Собаки», ІІ семестр «Вода». В рамках цих проектів було проведено “Spelling Bee” Contest “Doggy” (Марчу О.Т.), позакласний захід з англ. мови за темою : « Dogs are Family» (Ларіна Т.О.), створювались проектні роботи, леп буки, плакати, книжечки оповідань про своїх улюбленців, проводились відкриті уроки, вечірки, віртуальні подорожі, вебквести (Марчук О.Т.).

Слід відмітити, що вчителі англійської мови постійно працюють над вдосконаленням рівня володіння іноземною мовою та методикою викладання предмета у школі, вивчають матеріали фахових видань, беруть участь у конкурсах. Так Ларіна Т.О. неодноразово публікувала свої роботи в On-Line виданні «На урок», була призером різних конкурсів цього видання. Вчителі м/о пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови, які працюють в початковій школі, в рамках реалізації концепції НУШ. Шевченко О.Ю. проводила тренінги для вчителів англійської мови міста та району, які працювали в 1 класі.

В 2018-2019 н.р. фахову атестацію успішно пройшла Ларіна Т.О. та підтвердила свою кваліфікаційну категорію.

Адміністрація школи та вчителі кафедри відвідали у 2018-2019 н.р. відкриті уроки Шевченко О.Ю. “Being a Teenager Is not Very Easy” в 10-А класі, Ларіної Т.О. з теми “Water in Our Life” в 9-А класі, Марчук О.Т. «Save Water at Home» в 10-Б класі та Лазорак О.А. з теми “Travelling” в 6-Б класі. Ці уроки продемонстрували практичне застосування таких інтерактивних методів як метод проектів, мозковий штурм, використання мультимедійних технологій та рольових ігор. Уроки були високо оцінені адміністрацією школи та вчителями англійської мови школи.

Слід відмітити, що вчителі англійської мови постійно працюють над вдосконаленням рівня володіння іноземною мовою та методикою викладання предмета у школі, вивчають матеріали фахових видань, Інтернет видань, створюють власні блоги.

Роботу предметно-методичної комісії вчителів іноземної мови можна вважати задовільною. Надалі вчителям предметно-методичної комісії слід максимально ефективно працювати над організацією навчально-виховного процессу, удосконалювати проведення уроків з використанням інноваційних технологій та приділити особливу увагу роботі з обдарованими учнями.

6

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка