Карпюк Роман Петрович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій: Дис канд пед наукСторінка1/12
Дата конвертації08.04.2019
Розмір85,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Карпюк Роман Петрович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 204 арк.: рис., табл. — Бібліогр.: арк. 160-183.
Анотація до роботи:

Актуальність теми дослідження. В умовах гуманізації освіти в Україні створюються сприятливі умови для розвитку особистості, задоволення її освітніх потреб та інтересів. Подальша інтенсифікація й ускладнення процесу навчання в школі призводять до збільшення в учнів психічних навантажень й фізичних зусиль. У зв’язку з цим успішне засвоєння навчальних дисциплін залежить не лише від бажання й здібностей учнів, а й від стану їхнього здоров’я та рівня працездатності. Саме фізичне виховання як невід’ємна складова навчального процесу за певних обставин може сприяти підвищенню працездатності, зміцненню та збереженню здоров’я дітей.

Науковими дослідженнями доведено, що систематичні заняття фізичними вправами підвищують розумову й фізичну працездатність, нервово-психічну стійкість організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Фізичне виховання відіграє важливу роль у збереженні й зміцненні здоров’я учнів, підвищенні рівня їх фізичної підготовленості. Саме тому на створення умов практичної реалізації оздоровчого впливу фізичної культури спрямовані чинні державні документи: Закони України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України.

З огляду на це, важлива роль у навчально-виховному процесі сучасної школи відведена діяльності вчителя фізичної культури, який здатний виявляти суперечності фізичного розвитку учнів, на високому рівні розв’язувати професійні ситуації. Результати наукових досліджень М.Т.Данилка, О.Й.Ємця, Н.Ю.Зубанової та ін. й аналіз практики роботи шкіл свідчать, що частина фахівців фізичної культури недостатньо підготовлена до реалізації професійних функцій, не мають належного авторитету серед керівництва шкіл та учнів, не компетентні в своїй діяльності.

Результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми свідчать про активізацію інтересу вітчизняних дослідників до проблем підготовки вчителів фізичної культури. Основні питання, які стають предметом аналізу науковців - це створення ступеневої системи підготовки фахівців із фізичної культури; розробка психологічних основ педагогічної майстерності вчителя фізичної культури; медико-біологічна підготовка фахівців фізичної культури і спорту; професійно-педагогічна підготовка спортивних педагогів; підготовка майбутнього вчителя до пошукової роботи; профорієнтаційна робота; використання національних традицій у системі підготовки вчителів із фізичного виховання.

Результати дослідження Б.М.Шияна вказують на те, що традиційні зміст, форми та методи теоретико-методичної підготовки не відповідають вимогам сьогодення, не сприяють формуванню вчителя як активної особистості, здатної творити й забезпечувати ефективне функціонування національної системи фізичного виховання. Сучасний учитель фізичної культури зорієнтований на суворо регламентовану репродуктивну діяльність. Це зумовлено практикою підготовки вчителів фізичного виховання, яка здійснюється у вищих навчальних закладах, де студенти засвоюють переважно розрізнені компоненти професійної діяльності, а не її цілісну структуру.

Водночас провідною, інтегральною якістю вчителя фізичної культури, як і інших педагогів, про що свідчать дослідження О.І.Забокрицької, Г.С.Костюка, В.О.Моляка, А.В.Фурмана, є його здатність професійно, педагогічно мислити. Саме це формує педагогічну спостережливість, уміння планувати й аналізувати педагогічний процес.

Важливим результатом педагогічного мислення є компетентне розв’язування професійних завдань і ситуацій. Зрозуміло, що підготувати такого вчителя, застосовуючи ілюстративно-пояснювальний метод навчання, неможливо. Творчість, активність, самостійність у прийнятті рішень не формуються в студента спонтанно. Вони визначаються спрямованістю, стратегією, змістом і технологією процесу навчання й виховання у вищій школі, яка готує фахівців з фізичної культури. Один з найефективніших шляхів розв’язання цієї проблеми – широке використання проблемних методів навчання.

Проблемні методи навчання забезпечують розвиток професійного мислення, розв’язання завдань, максимально наближених до професійних. У багатьох наукових дослідженнях неодноразово наголошувалось, що використання проблемного навчання може забезпечити ефективну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури до розв’язання професійних ситуацій. Проте, досвід використання цих технологій незначний, а рекомендації - загальні й поверхневі. Є всі підстави констатувати, що на шляху до широкого впровадження професійних ситуацій в систему підготовки фахівців виникають труднощі, які зумовлені відсутністю специфічних, легко адаптованих технологій їхнього розв’язання, що базуються на зразках професійної діяльності вчителя фізичної культури.

Отже, актуальність дослідження зумовлена суперечністю між необхідністю розв’язувати вчителями фізичної культури чисельні професійні ситуації в процесі фізичного виховання учнів і відсутністю обґрунтованої технології навчання майбутніх учителів аналізувати і вирішувати професійні ситуації.


Каталог: upload -> universitet -> Osobisti zdobutki -> Zahist disertaciy I R
Zahist disertaciy I R -> В умовах посилення боротьби з тероризмом
Zahist disertaciy I R -> М. П. Драгоманова курняк лариса миколаївна формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній україні
Zahist disertaciy I R -> Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Zahist disertaciy I R -> Г. С. Костюка апн україни кириленко валентина граціянівна удк
Zahist disertaciy I R -> Карпюк Роман Петрович
Zahist disertaciy I R -> Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів україни
Zahist disertaciy I R -> Д. Ушинського михайлова Лідія Іванівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка