Кам’янець-Подільський 2017Pdf просмотр
Сторінка20/46
Дата конвертації27.03.2020
Розмір1,95 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   46
Гра Відремонтуйте слова
Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.
(Д, д)ніпро, (С, столиця, (Д, держава, (У,у)країна, (Н, народ, (Л, львівська
площа, вул. (Г, героїв (Н, небесної (С, сотні, р-ка (П, південний (Б, б)уг, (Ч,
ч)орне море, (К, к)ийв.
Чільне місце на уроках української мови повинно займати використання малих фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, приказок і прислів’їв, народних прикмет, уривків з казок, дитячих пісень, колискових, щедрівок, колядок, веснянок, закличок тощо. Реалізуючи їх виховний потенціал, варто пояснювати дітям, що багатство і розмаїття народної творчості свідчить про мудрість і талановитість українського народу, а знання і трепетне ставлення до них стане запорукою збереження цього багатства для майбутніх поколінь.
Завдання 1: Прочитай вірші подумай, яка його головна думка
УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА.
... Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься Україна.


Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись із Богом говори.
Ліна Костенко
Завдання 2: Спиши прислів’я та приказки. Підкреслив них дієслова.
1.Жити – батьківщині служити. 2. Бережи рідну землю, як мати кохану. 3.
Бережи кордон, як зіницю ока. 4. Де народився, там і згодився. 5. Для своєї
батьківщини ні сил, ні життя не шкодуй. 6. Хто любить Батьківщину і народ,
той справжній патріот.
Текстоцентричний принцип навчання української мови створює можливості для використання різноманітних текстів виховного і повчального змісту. Через тексти (аналіз їх змісту) доцільно виховувати в молодших школярів любов дорідного краю і своєї Батьківщини, повагу до національних традицій і символів українського народу, повагу до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої країни.
Завдання: Прочитай і розкажи.
Українська мова — це державна мова України. Кожен громадянин, який
проживає в Україні, повинен володіти державною мовою. Українською мовою
видаються підручники, збірки віршів і казок, інші цікаві книжки, журнали,
газети. Українська мова звучить по радіо й телебаченню, у театрах і кіно, її
вивчають у школах, університетах.
З огляду на зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови та літературного читання мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного змісту. Тому, головною метою національно-патріотичного виховання в початкових класах є вироблення в молодших школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.

Список використаних джерел Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
2.
Белебеха І. Українська еліта. / І. Белебеха. – Харків, 1999. Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі основні ознаки і поняття / Олексій Вертій // Дивослово. – 2012. – № 3. Жадан М. Н. Виховуємо патріотів художнім словом / М. Н. Жадан // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 15.
5.
Стародубцова О. Формування патріотичного виховання на уроках української мови і літератури та в позакласній роботі. / О. Стародубцова. – Кіровоград, 2014.

УДК 373.3.017.4:316.47
Легінь

Христина Науковий керівник Н.П.Панчук ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У статті розглядається проблема подолання конфліктів, що негативно впливають на процес становлення позитивних міжособистісних відносин молодших школярів. Досліджено причини виникнення внутрішньо-особистісних конфліктів, проаналізовано особливості психологічної корекції конфліктної поведінки. Встановлено необхідність застосування корекційних программ, як основних шляхів та способів зниження рівня конфліктних проявів у поведінці молодших школярів. Ключові слова міжособистісні відносини, внутрішньо-особистісні конфлікти, конфліктна поведінка, конфліктна ситуація, суперечності. Важливе місце у змісті громадянського виховання посідає формування культури міжособистісних стосунків. Відносини із ровесниками поступово набувають для молодшого школяра більшої цінності, він гостріше переживає за оцінку товаришами своїх дій, прагне домогтися їх схвалення і тим самим зайняти

певне місце в групі однокласників. Якщо в перших класах вибір партнера по спілкуванню визначається для дитини в основному оцінками учителя, успіхами в навчанні, то до четвертого класу з'являється нова мотивація міжособистісних виборів, зв'язана з оцінкою особистісних якостей.
Зміст громадянського виховання учнів у школах включає в себе взаємопов’язану діяльність вчителів і учнів з метою засвоєння системи знань, спрямованих на формування і розвиток громадянських почуттів і відповідних ним рис поведінки, а саме любові до Батьківщини, відданості їй, активної праці на благо Вітчизни, примноження традицій свого народу, бережливого ставлення доісторичних пам’яток, традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, мужності, готовності захищати Батьківщину дружби з іншими народами поваги до звичаїв, культури інших країні народів, прагнення до співробітництва з ними. Перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає від вчителя особливої уваги до учня на переломних етапах його психічного та соціального розвитку, коли помітно загострюються суперечності цього процесу. Важливо не допустити переростання цих суперечностей у конфлікти, які можуть сповільнювати процес становлення особистості учня. Сьогодні система освіти наголошує на необхідності створення в учнівському колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значна увага приділяється змісту роботи вчителя, спрямованому на розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників. Причину виникнення внутрішньо-особистісних (психологічних) конфліктів психологи вбачають у самій структурі людської свідомості та діяльності конфлікт особистісного смислу (О.Г.Асмолов, О.М.Леонтьєв, В.В.Столін); конфлікт ціннісних орієнтацій (І.С.Кон, В.С.Магун, І.Н.Міхеєва, В.А.Ядов);

конфлікт "ролей" (В.Г.Ольшанський, В.Л.Леві, А.Є.Лічко, А.В.Петровський). Ряд авторів (А.Френч, Ф.Лайн, Т.Харіс, Е.Еріксон) вважають, що головне у виникненні конфлікту – особливості переживання дитиною стадій дозрівання свого "Я. Проблеми корекції конфліктної поведінки молодших школярів розглядались у працях
І.В.Дубровіної,
А.В.Захарової,
О.І.Зотової,
В.Г.Кондрашенко,
А.М. Прихожан,
Т.О.Снєгірьової,
І.А.Фурманова,
С.М.Хоружого, Т.І.Юферової та ін. Конфлікт – це процес, в якому два індивіди або групи активно шукають можливості не дати один одному досягти певної мети. Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій у свідомості окремої людини, у міжособистісних стосунках індивідів або груп людей, пов'язаних з гострим негативним переживанням [2]. Ядром конфліктної поведінки виявляється незадоволена потреба в самоствердженні, відсутність упевненості втому, що наше Ягідне любові і поваги. Саме невпевнені у собі учні більше за інших мають потребу в нескінченному підкріпленні свого високого самооцінювання. Таким дітям важко уступити в конфлікті, визнати свою помилку. Але ще більше проблемі конфліктних ситуацій створює наявність захищеного самооцінювання в молодшого школяра. Дитина, що вважає себе набагато розумнішою від інших і тим більше навмисне ще підкріплює, неминуче викликає роздратування навколишніх (однокласників. Завищене самооцінювання дає можливість краще розібратися в такій рисі характеру, як надмірна вразливість. Це почуття виникає у відповідь на несправедливе до себе ставлення збоку інших.

Здійснення психологічної корекції конфліктної поведінки дітей доцільно починати вже у молодшому шкільному віці. На думку багатьох відомих психологів (М.Й.Боришевський, Я.Л.Коломінський, Л.С.Славіна та ін.), молодший шкільний вік відіграє виключно важливу роль у формуванні та закріпленні основних тенденцій поведінки дітей, утому числі й конфліктних. Тому звертати увагу на конфліктні ситуації у середовищі дітей та здійснювати спроби щодо їх коригування необхідно не в підлітковому віці, коли основні стереотипи поведінки вже сформувалися, а саме у молодшому шкільному віці,

коли ці реакції ще не набули характеру сталих і закріплених. Крім того, чим молодша дитина, тим легше на неї впливати і тим ефективніше буде як профілактична, такі корекційна робота з нею. Фахівці пропонують шляхи подолання конфлікту, що дадуть змогу не доводити його до відкритої конфронтації і вийти з конфліктної ситуації з найменшими втратами [1]: необхідно вибрати розумну послідовність власних дій відокремити дітей від проблем зосередитися на інтересах сторін, а не на позиціях
3)
шукати взаємовигідні варіанти наполягати на застосуванні об'єктивних критеріїв чітко усвідомити необхідність і можливість конфліктного вирішення суперечності звести до мінімуму свої власні негативні емоції щодо конфлікту неупереджено оцінити, через що насправді виник конфлікт продумати кілька варіантів вирішення основної суперечності вибрати критерій справедливості певного рішення знизити негативні емоції опонента стосовно вас провести відкриту розмову. Щоб уникати конфліктів або переборювати їх, можна користуватися безвідмовним методом - спілкуванням, ключові моменти якого наступні [3]: приділяти увагу немовним свідченням того, що слова розбігаються з думками. Виносити цю суперечність у відкрите обговорення стежити затим, щоб у вас або у іншої людини не було прихованих помилкових припущень або настанов. Обговорювати їх відкрито, так, щоб помилки можна було виправити намагатися робити спілкування більш відкритим. Дипломатично говорити проте, що думаєте або почуваєте і спонукати до цього опонента уникати незрозумілостей. Якщо вам що-небудь незрозуміло, то слід просити пояснити.

Основними шляхами та способами зниження рівня конфліктних проявів у поведінці молодших школярів також є застосування корекційних програм. Таким чином, враховуючи процес зростання, виховання і становлення дітей як особистості, дуже важливо вчасно вжити заходів у запобіганні конфліктних ситуацій серед молодших школярів, оскільки прояв агресії і вихід в конфліктну ситуацію дуже негативно позначається на психологічному стані молодшого школяра, а також на всьому процесі навчання і спілкування з однокласниками, вчителями, батьками, що в майбутньому веде до некерованої психологічної ситуації. Творчий підхід до розуміння проблеми конфліктної поведінки молодшого школяра може забезпечити правильне вирішення виходу з ситуації, що склалася.
Для покращення міжособистісних стосунків у класів потрібно проводити виховні години, бесіди, ігри. Слід вибирати теми виховних годин які будуть спрямовувати дитину замислитися про своє відношення до оточуючих. На перервах пропонувати дітям рухливі ігри, які допоможуть колективу зблизитись. Проводити бесіди з батьками на морально-етичні теми, допомагати їм у вихованні дитини. Таким чином, колектив характеризується духовним багатством індивідуальностей, гармонійністю їх відносин. Саме на духовному багатстві кожної особистості і закладається міцна основа повноцінного, змістовного життя колективу і гармонійних відносин мiж його членами. Список використаних джерел Долинська Л.В. Психологія конфлікту. Навчальний посібник / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. — К Каравела, 2011. — 304 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   46


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка