Кам’янець-Подільський 2017


Секція 1 Змістові та технологічні аспектиPdf просмотр
Сторінка11/46
Дата конвертації27.03.2020
Розмір1,95 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46
Секція 1
Змістові та технологічні аспекти
формування громадянської позиції
сучасної молодої людини (школяра, студента)


УДК 159.922.73
Аврамчук Анна Науковий керівник Столяренко ОБ. ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ У статті розглядається проблема розвитку моральної свідомості дитини молодшого шкільного віку. Встановлено, що психологічні передумови розвитку моральної свідомості молодшого школяра пов'язані з цілою низкою специфічних для цього віку особливостей розвитку особистості. Ключові слова моральна свідомість, моральні поняття, моральне становлення, моральні норми, саморегуляція. Зі зростанням науково-технічного й виробничого потенціалу людства дедалі важливішими стають морально-духовні цінності людини. За останні роки минулого століття моральний розвиток особистості як самостійна психологічна проблема починає активно привертати увагу вчених. Особливо актуальним стало виявлення умов, особливостей та механізмів становлення людини як моральної особистості у період молодшого шкільного віку. На цьому важливому віковому етапі онтогенезу вперше виразно стають помітні загальні тенденції морального розвитку особистості, зокрема, з'являються психологічні передумови цього розвитку елементи абстрактного мислення, зростання самостійності особистості, розвивається самосвідомість та відповідальність як особистісна якість. Мета статті висвітлення результатів дослідження, спрямованого на виявлення особливостей засвоєння та розуміння суті моральних категорій, цінностей, норм та моральних якостей молодшими школярами.

Методами дослідження є теоретичний аналіз психологічних праць, присвячених проблемі розвитку моральної свідомості в молодшому шкільному віці, метод спостереження, бесіда (методика Моральні якості людини, кількісне та якісне опрацювання отриманих даних. У вітчизняній віковій та педагогічній психології відомо немало праць, де вчені досліджували різноманітні проблеми, пов'язані з особистістю молодшого школяра. Ученими було вивчено мотиваційно-ціннісну сферу особистості О. В. Матвієнко [4], Г. С. Костюк [2]), обґрунтовано психологічні умови самоствердження молодшого школяра (С. Д. Максименко [3]), проаналізовано деякі характеристики розвитку моральної свідомості й самосвідомості І. Д. Бех [1], Р. В. Павелків [5]). У зарубіжній психології опрацьовано проблему генезису системи цінностей дітей молодшого шкільного віку (Ж. Піаже [6], Е. Еріксон [8],), складено моделі розв'язання дітьми різноманітних моральних ситуацій (Г. Флейк-Хобсон, Б. Робинсон, П. Скин [7]). Аналізуючи розглянуті теоретичні позиції, ми встановили, що психологічні передумови розвитку моральної свідомості молодшого школяра пов'язані з цілою низкою специфічних особливостей особистості молодшого школяра. Серед яких адекватне сприймання моральних норм, цінностей, принципів здатність до довільного прийняття рішення критичне ставлення до себе та навколишніх дотримування й виконання обов'язків і правил. Аналіз літератури з проблеми морального розвитку показав, що у молодшому шкільному віці закладаються основи моральної свідомості, аморальні знання, уявлення і міркування набувають усвідомленого змісту, збагачуються та узагальнюються. Встановлено, що важливою складовою розвитку моральної свідомості є засвоєння дітьми моральних знань. Оволодіння моральними знаннями, формування моральної мотивації свідчить про успішність процесу розвитку моральної свідомості і означає готовність самостійно, добровільно і свідомо слідувати моральним нормам. Відсутність або дефіцит даної умови та спілкування може ускладнити процес формування моральних знань дитини, сповільнити процес нагромадження ґрунту моральних понять і уявлень.

Завданням нашого дослідження стало отримати дані про особливості засвоєння моральних понять, нормі правилу молодшому шкільному віці, виявити існуючу динаміку в усвідомленні та використанні моральних понять на практиці. Для виявлення загальних тенденцій розуміння молодшими школярами моральних якостей особистості та встановлення рівня розуміння ними цих якостей ми використали методику Моральні якості людини. Дослідження відбувалося на базі НВК №8 м. Кам’янця-Подільського, до експерименту залучено було дітей різних вікових груп, що дозволило встановити вікову динаміку морального розвитку. Загальна кількість гетерогенної вибірки склала 68 осіб. Отримані результати засвідчують неоднорідність розуміння молодшими школярами моральних якостей особистості. Відповідно до отриманих даних було виявлено чотири рівні розуміння учнями моральних категорій, норм, якостей.
1.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка