Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


Опис навчальної дисципліни “Гносеологія. Епістемологія. Праксіологія”Скачати 479,8 Kb.
Сторінка2/15
Дата конвертації09.01.2020
Розмір479,8 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Опис навчальної дисципліни

“Гносеологія. Епістемологія. Праксіологія”

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0203-гуманітарні наукиНормативна


Модулів – 1

Напрям

6.020301 – соціологіяРік підготовки:

Змістових модулів –1
4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -90

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4:

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври
26 год.
Практичні, семінарські
26 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

38 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –3:3


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників,що зумовлюють процес вироблення знання.

Завдання вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів продукування та функціонування наукового знання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати: - основні етапи розвитку гносеології,

  • основні гносеологічні парадигми та їх представників;

  • основну проблематику сучасної гносеології та епістемології;

  • орієнтуватися в шляхах вирішення цих проблем..

вміти: - розрізняти особливості гносеологічних концепцій,

  • аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних

гносеологічних проблем


Міжпредметні зв’язки:

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “філософія.”

При викладанні курсу “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” використовується знання з таких філософських дисциплін, як “Історія античної філософії”, “Історія середньовічної філософії”, “Логіка”, що вже отримані студентами на попередніх курсах. Паралельно з вивчення даної дисципліни відбувається вивчення “Історії філософії Нового часу”, що дозволяє більш глибоко опановувати історико-філософський курс та закріплювати знання з курсу “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” . Матеріал, вивчений в межах даного курсу, буде корисним для опанування курсу “Історія філософії Х1Х-ХХ ст.”та “Герменевтика та феноменологія”, які викладаються в У-У1семестр навчання.


Вивчення даного курсу виконує загальносвітоглядну й методологічну функцію при вивченні таких окремих розділів в курсі таких навчальних дисциплін, як “Соціальна філософія”, “Основні проблеми гендерної теорії”, “Психологія”, “Педагогіка” та генетично пов*язане з курсом “Ненаукові форми пізнання”, який продовжує вивчення проблем пізнання.  1. Програма навчальної дисципліни

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка