Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу


Завідувач кафедри __________________________________ С.СіденкоСкачати 305,68 Kb.
Сторінка2/21
Дата конвертації11.10.2019
Розмір305,68 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Завідувач кафедри __________________________________ С.Сіденко


Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин, протокол № 7 від “5” вересня 2016 р.Голова НМРР __________________________________ С. Біла

УЗГОДЖЕНО


Директор ННІМВ

_______________ А.Фоменко


"_____"____________2016 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних відносин.

Метою викладання дисципліни є отримання студентами знань з економічної теорії та економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем, з’ясування сутності та особливостей соціально-економічного розвитку та реформування транзитивної економіки України.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • теоретичне осмислення сутності фундаментальних категорій «Економічної теорії», формування у студентів економічного типу мислення;

 • виявлення закономірностей становлення, розвитку та еволюції сукупності економічних відносин у різноманітних економічних системах;

 • виявлення закономірностей дії об’єктивних економічних законів в процесі суспільного розвитку;

 • дослідження та осмислення базових засад теорії економічного розвитку суспільства, фундаментальних теоретичних основ функціонування ринкової економіки;

 • виявлення фундаментальних теоретичних основ мікроекономіки та макроекономіки;

 • дослідження та осмислення теоретичних базових засад та закономірностей розвитку світового господарства;

 • дослідження основних закономірностей суспільного відтворення та економічного зростання національної та світової економіки;

 • виявлення закономірностей розвитку людського капіталу в умовах ринку у сучасних економічних системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні поняття, завдання, предмет дослідження та функції економічної теорії;

 • визначення основних категорій економічної теорії та зміст основних економічних законів;

 • сутність ринкової економіки та ринкової інфраструктури, теоретичні засади їх функціонування та закономірності розвитку;

 • теорію формування та функціонування суспільного виробництва, системи виробничих відносин;

 • базові економічні категорії теорії мікроекономіки;

 • теоретичні засади функціонування національної економіки як цілого, закономірності суспільного відтворення, циклічних коливань та макроекономічної стабільності;

 • сутність, роль, функції держави та державного регулювання в умовах ринкової економіки;

 • сутність економічних категорій та базові закономірності розвитку світового господарства.

Вміти:

 • застосовувати категоріальний апарат економічної теорії в процесі подальшого навчання за спеціальністю та під час професійної діяльності;

 • аналізувати сутність та закономірності формування капіталу та доходів в умовах ринку, визначати особливості їх розподілу, перерозподілу і використання;

 • визначати закономірності функціонування системи виробничих відносин у ринковій економіці;

 • аналізувати стан та закономірності функціонування всіх сфер та складових сучасної ринкової економіки, виявляти перспективи її реформування під впливом ендогенних та екзогенних чинників;

 • застосовувати набуті знання у сфері економічної теорії в процесі мікроекономічного та макроекономічного аналізу;

 • застосовувати набуті знання у сфері економічної теорії в процесі аналізу теоретичних засад розвитку світового господарства, модифікації системи міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля, а саме «Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства та ринкової економіки», який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальна дисципліна «Економічна теорія» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Історія економічних вчень», та взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами, як: «Макроекономіка», «Мікроекономіка».Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка