Кабінет міністрів україниСторінка7/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові

Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у

складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування

знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;

діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно

пунктуації оформлювати речення різних

видів, діалог
Соціокультурна лінія
Відомості про особливості Знання особливостей

національної культури, звичаї, національної культури.

традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці

діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під

події, державну символіку; час вивчення інших предметів,

побут населення міст, сіл, у власному мовленні.

культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення

пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених

Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати

твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати

фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші

відображення народного народнопоетичні твори, які

досвіду, особливостей відбивають особливості

національного характеру, їх матеріальної і духовної

етнокультурний колорит культури народу, його

світобачення; використовувати

їх у своєму мовленні;

дотримуватися правил

мовленнєвої поведінки

відповідно до загальнолюдських

норм та національної специфіки

культури
Діяльнісна (стратегічна) лінія


Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні

творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі

практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних

Основні комунікативні ситуаціях спілкування.

стратегії, стратегії

співпраці. Уміння користуватися основними

комунікативними стратегіями

Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху

(аудіювання)

Особистісна Уміння розуміти зміст

нескладних висловлювань, що

Тематичні блоки: стосуються особистісної,

суспільної, освітньої сфер, а

я, моя родина, друзі; також нескладні тексти

пізнавального та

відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст

покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів

що стосуються особистісної,

природа і погода, охорона суспільної, професійної і

освітньої сфер; розуміти

довкілля нескладні тексти, виділяти

головну думку, використовуючи

Публічна лінгвістичну та контекстуальну

здогадку; розуміти прості

Тематичні блоки: пояснення, що стосуються

використання різних видів

охорона здоров'я; транспорту, пересування в

незнайомому місті.

у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст

коротких простих повідомлень,

письменник, книга; оголошень, репортажів;

здобувати інформацію з

кіно і театр; коротких радіо- та телепередач

на побутову тематику;

телебачення; узагальнювати інформацію,

робити на її основі власні

музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання

Уміння розуміти зміст

наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів

різних жанрів і стилів, що

життя суспільства; співвідносяться з

особистісною, суспільною,

подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;

користуватися словником та

пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст

газетних, журнальних,

публікацій науково-популярного

і публіцистичного стилів,

виділяти головну думку. Уміння

переглянути значний за обсягом

текст (серію текстів) для

пошуку необхідної інформації;

здобувати інформацію з

оголошень, проспектів, меню,

розкладів, брошур, коротких

офіційних документів


Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне

повідомлення, використовуючи у

разі потреби лексичні або

зображувальні опори; робити

повідомлення за певною

ситуацією в межах визначених

сфер спілкування; передавати

основний зміст прочитаного,

побаченого або почутого,

висловлюючи своє ставлення до

осіб, подій, явищ тощо, про

які йдеться


Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки встановлювати і

підтримувати спілкування із

співрозмовником у межах

визначеної тематики і сфер

спілкування; ініціювати і

завершувати спілкування,

використовуючи для цього

відповідні зразки мовленнєвого

етикету, прийнятого в країні,

мова якої вивчається;

ініціювати і підтримувати

діалоги, доводити

співрозмовникові власну точку

зору
Письмо
Уміння робити нотатки;

складати план; заповнювати

анкету, опитувальний лист;

писати листа, повідомлення,

автобіографію; писати твори в

межах визначених сфер

спілкування
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості

фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для

вислови; граматична система висловлювання у межах

мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер

категорії, класи і структури спілкування.

нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно

яка вивчається; складати речення, необхідні

багатозначність слів, їх для використання у найбільш

зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.

граматична семантика; системи Знання основних правил

транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне

повідомлення з дотриманням

мовних правил


Соціокультурна лінія
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві

особливостей культури, функції, вживаючи загальні

звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.

діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету

науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.

реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне

реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,

архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,

музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова

мова якої вивчається якого вивчається


Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід

навчання (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки) і

застосовувати інші

компетенції, для того, щоб на

основі спостереження, аналізу,

узагальнення,

запам'ятовування, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка