Кабінет міністрів україни


Характеристика освітніх галузейСторінка4/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Характеристика освітніх галузей1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції,

що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,

соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності

між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та

літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і

літературного компонентів, кожен з яких має свої складові.

Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови

національних меншин, іноземні мови, а до літературного -

українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською)

література (літературна освіта).


Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних

змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є

мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь

та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання,

читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про

мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування

мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і

духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють

стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і

морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) -

формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування

стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім

спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,

соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.
Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна,

літературознавча, культурологічна.


Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у

єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи

над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих

здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних

теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у

контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення

літератури як складової частини духовної культури українського та

інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію

учнів.
Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних

меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до

вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у

навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до

української мови як державної та до інших мов; розширюють та

активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів,

усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова

якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії,

культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних

народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби

користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку

в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні

переконання, національні та загальнолюдські цінності.


Зміст літературного компонента. Українська література,

зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають

формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої

літератури; створення на основі засвоєних літературних знань

оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості;

формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення

учнів до найкращих здобутків духовної культури.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка