Кабінет міністрів україниСторінка26/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Старша школа

Зміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в

учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та

побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні

загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з

професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;

формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі

можливості в різних видах діяльності.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному

середовищі Знання особливостей, переваг і

недоліків технічних об'єктів

та процесів.

Уміння охарактеризовувати,

пояснювати будову та принцип

дії технічного об'єкта;

здійснювати пошук та усувати

несправності в технічних

об'єктах
Технічний прогрес: його зако-

номірності, ознаки прояву та

вплив на суспільний розвиток.

Типологія, класифікаційні

ознаки та характеристика

технічних об'єктів і процесів


2. Технологічна діяльність

людини


Культура виробничого Уявлення про екологічні

середовища. наслідки технологічної

Раціональні умови діяльності людини.

функціонування системи "людина Знання елементів науково-

- техніка" у виробничому технічних основ виробничих

середовищі. процесів з опорою на знання

Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні

основи виробничої діяльності: загальновиробничих

суспільний розподіл праці та закономірностей.

утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати

типи виробництв, відповідність характеристик

стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу

діяльності. функціональним можливостям

Закономірності і перспективи людини.

розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні

виробничої та побутової умови здійснення технологічної

діяльності. діяльності

Екологічні наслідки

технологічної діяльності.

Вплив технологічної діяльності

на соціокультурні процеси в

суспільстві


3. Соціально-професійне

орієнтування людини на ринку

праці Знання об'єктивного оцінювання

майбутньої професійної

діяльності, коригування

професійного плану,

генерування, постановка і

оцінювання підприємницької

ідеї.

Уміння:


раціонально організовувати

трудовий процес;

створювати продукти праці

(матеріальні об'єкти чи

послуги), що мають естетичні

якості і споживчу вартість;

оцінювати ефективність

трудового процесу;

здійснювати аналіз результатів

економічної діяльності

(виробничої чи побутової)

Умови ефективної трудової

діяльності людини.

Професійна культура та її

складові елементи: культура

праці, професійна творчість,

професійна етика.

Наукова організація праці.

Економічні показники

організації та результатів

виробничої та побутової

діяльності.

Державна і регіональна

виробнича та освітня

інфраструктура.

Шляхи і форми професійної

освіти та працевлаштування
4. Графічна культура людини

Графічне зображення Знання правил графічного

функціональних залежностей відображення функціональних

властивостей технічних залежностей.

об'єктів і процесів. Уміння користуватися

Виконання графічних документів графічними редакторами при

за допомогою комп'ютерних виконанні документів за

засобів допомогою комп'ютерних засобів


5. Людина та інформаційна

діяльність

Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей

суспільстві. використання комп'ютерних

Програмне забезпечення мереж і систем;

навчального призначення. можливостей комп'ютерного

Робота з прикладними моделювання технічних засобів

програмами для розв'язування і процесів.

задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та

географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів

Розв'язування навчально- інформатизації суспільства;

дослідницьких задач. можливостей використання

Опрацювання експериментальних програмного забезпечення

даних. комп'ютера в навчальному

Телекомунікаційні системи. процесі;

Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій

Мультимедійні технології. програмування, сутності

Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного

Експертні системи. програмування.

Технології програмування. Уміння користуватися

Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і

технології. працювати з комп'ютерними

Інформаційні технології у системами різного призначення;

проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні

Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;

проектної діяльності адекватно добирати програмний

засіб як інструмент

пізнавальної діяльності


6. Проектна діяльність людини

у сфері матеріальної та

інтелектуальної культури

Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ

діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:

методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів;

Природні прототипи у проектній правових основ

діяльності. раціоналізаторської і

Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності.

і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами

проектної діяльності. проектної діяльності;

Проектування предметів праці виявляти відповідність

на основі заданих конструкції чи процесу

функціональних властивостей і технічним умовам;

вимог дизайну. знаходити протиріччя між

Раціоналізаторство і існуючими характеристиками

винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу

проектної діяльності. Прототип та вимогами до його

і його місце у творчому вдосконалення;

процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в

біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і

явища у винахідництві. прототипи;

Авторські права визначити умови реалізації

раціоналізаторів і проектного задуму;

винахідників: їх здійснювати конструювання за

підтвердження, забезпечення і технічними умовами;

правові основи захисту здійснювати макетування

об'єкта проектної діяльності
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка