Кабінет міністрів україни


Освітня галузь "Технологія"Сторінка24/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
6. Освітня галузь "Технологія"
Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у

формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,

підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво

необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства

і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури

учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення,

виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури

праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх

бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.


Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується:
формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти,

закріплення на практиці знань про технологічну діяльність,

спираючись на закони та закономірності розвитку природи,

суспільства, виробництва і людини;


ознайомлення учнів з місцем і роллю

інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві,

науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального

використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,

пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією,

зберіганням, поданням, передаванням;


ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності,

формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів

способів поводження з різноманітними засобами праці;
створення умов для професійного самовизначення,

обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей,

уподобань і інтересів;
формування в учнів культури праці, навичок раціонального

ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності

за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей,

потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного

розвитку суспільства;
виховання активної життєвої позиції, професійної

адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти,

конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно

включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку

діяльність;
створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого

підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.


Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює

необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і

навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне

змістове наповнення галузі.


Структурування змістового наповнення галузі відбувається на

основі таких змістових ліній:


людина в технічному середовищі;
технологічна діяльність людини;
соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;
графічна культура людини;
людина та інформаційна діяльність (елементи інформології,

основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і

програмування);
проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.
Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі

в основній і старшій школі та основані на наступності між

початковою, основною, старшою та вищою освітою.
Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та

інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності

людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.

Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати

варіативність у змісті трудової підготовки учнів.
Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко

виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином

на основі практичних форм і методів організації занять.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка