Кабінет міністрів україниСторінка19/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

Основна школа

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в

основній школі є:
продовження розвитку уявлень про число, формування

обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;


розширення математичного апарату, засвоєного в початковій

школі;
формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів,

розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх

до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як

математичну модель;
вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових

уявлень і уяви;


формування уявлень про геометричні величини та навичок і

умінь їх вимірювання і обчислення;


навчання математичної мови;
формування уявлень про математичні поняття і методи як

важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Числа


Уявлення про числові множини

Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.

дійсні числа.

Знання правил виконання

Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.

дроби. Дії над числами.

Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над

розрахунки. Пропорції числами та простішими

числовими виразами;

розв'язувати текстові задачі


Вирази
Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний

показником. вигляд числа.


Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про

многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим

дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен,

виразів многочлен, дріб, арифметичний

квадратний корінь.
Уміння виконувати тотожні

перетворення виразів


Рівняння і нерівності
Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і

невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну

модель реальних відношень між

Рівняння з двома невідомими. величинами.

Лінійні рівняння з двома

невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про

лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним

невідомими. та з двома невідомими, систему

рівнянь з двома невідомими.

Застосування рівнянь і їх

систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та

квадратні рівняння; системи

лінійних рівнянь з двома

невідомими; лінійні та

квадратні нерівності; прості

текстові задачі за допомогою

рівнянь та їх систем
Функції
Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму

пропорційність, квадратична і координатну площину, про

функції. функціональні залежності між

змінними.

Числові послідовності

Знання основних відомостей про

способи задання функцій та

числових послідовностей, про

зазначені у змісті види

функції, про арифметичну і

геометричну прогресії.

Уміння будувати графіки і за

їх допомогою характеризувати

властивості функцій


Елементи комбінаторики Уявлення про множину.
Множини. Уміння розв'язувати

найпростіші комбінаторні

Комбінаторні задачі задачі
Початки теорії ймовірностей та

елементи статистики

Уявлення про теорію

Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як

випадкової події. науку; про випадкову подію,

ймовірність випадкової події,

Способи подання даних. частоту, середнє значення.

Частота. Середнє значення

Знання способів збирання і

подання даних з різних сфер

діяльності.
Уміння розв'язувати

найпростіші задачі на

обчислення ймовірностей;

подавати дані заданими

способами
Геометричні фігури
Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову

на площині. геометрії.


Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних

і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і

геометричних фігур. подібності фігур; видів

геометричних перетворень;

Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в

Геометричні перетворення. геометрії.

Координати і вектори.

Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні

побудови циркулем і лінійкою;

застосовувати набуті знання до

розв'язування задач, зокрема

прикладних


Геометричні величини
Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та

кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.


Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі

лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.

площі і об'єму

Уміння знаходити довжину

відрізка, міру кутів, площу і

об'єм геометричних фігур;

розв'язувати трикутник з

використанням тригонометричних

формулПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка