Кабінет міністрів україни


Мовний компонент Українська мова. Мови національних меншин УкраїниСторінка10/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин України

Мовленнєва лінія


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного

Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,

мовлення. їх відмінностей; вміння

Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості

Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,

слова висловлюватись відповідно до

норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у

всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і

виголосити його з урахуванням

ситуації спілкування
Мовна лінія
Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати

мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних

стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність

норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах

їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів

орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати

нормативне і ненормативне

використання мовних засобів.

Знання мовних помилок
Соціокультурна лінія
Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших

етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших

поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,

пов'язані з національною та відображених у мові;

світовою культурою. загальнолюдських моральних

Відображення у мові цінностей, їх вияву у

особливостей бачення світу, національних традиціях.

способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із

особливостей культури, засвоєними етичними,

характерних для певного народу естетичними та іншими

цінностями свою мовленнєву і

життєтворчу діяльність;

розуміння особливостей бачення

світу, культури певного

народу, відображених у мові,

враховувати їх у спілкуванні


Діяльнісна (стратегічна) лінія
Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати

вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі

засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних

Комунікативні стратегії, ситуаціях спілкування.

стратегії співпраці

Вміння користуватися

комунікативними стратегіями,

стратегіями співпраці
Іноземні мови
Особистісна Розуміння із слуху

(аудіювання)

Тематичні блоки:

Уміння розуміти висловлювання

я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також

автентичні тексти

дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого

характеру.

харчування; покупки;

Уміння розуміти висловлювання

природа і погода; вчителя, учнів; розуміти

нескладні автентичні

проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту

технічну інформацію.

Публічна

Уміння розуміти основний зміст

Тематичні блоки: новин, що повідомляються,

пізнавальних радіо- і

охорона здоров'я; телепередач; розуміти

дискусію, що проводиться в

у бібліотеці; класі (або подається у

звукозапису).

літературні жанри, вітчизняні

та зарубіжні письменники;


кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання

скульптори;

Уміння розуміти нескладні

опис картин, відвідування автентичні тексти різних

музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі

художні, науково-популярні,

музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,

молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку

світі, участь молоді у з опорою на контекст або

розв'язанні громадських словотворчі елементи;

проблем; аналізувати окремі місця в

тексті; визначати найбільш

наука і технічний прогрес, значущу інформацію;

вплив науково-технічного систематизувати і коментувати

прогресу на життя людини і одержану інформацію;

стан довкілля;

Уміння користуватися

сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.

технології;

Уміння розуміти та аналізувати

життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння

житті людини і суспільства,

міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої

їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в

історія, політичний і певних сферах спілкування і

державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно

культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,

діячі побаченого або почутого,

висловлюючи та обґрунтовуючи

Професії. своє ставлення до осіб, подій,

явищ, про які йдеться; брати

Освітня участь у дискусіях, логічно та

аргументовано висловлюватися

Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,

доводити свою точку зору і

шкільне життя, типи своє ставлення до них.

навчальних закладів;

Уміння складати план, тези,

участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до

програмах змісту та теми


Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки спілкуватися з

носіями мови на основі

визначеної тематики;

використовувати лексичні

одиниці та найбільш уживані

формули, що надають

спілкуванню більшої

виразності, емоційності та

переконливості


Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на

фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;

вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та

мови, категорії, класи і інтонацією.

структури нормативної

граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,

багатозначність слів, їх змістовне письмове

зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та

граматична семантика; системи виділенням абзаців

транскрипційних знаків


Соціокультурна лінія
Система світоглядних, Уміння відображати засобами

культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу

етичних, історичних життя та мислення, особливості

відомостей, відображених у культури певного народу.

мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні

теми (музика, фільми тощо);

усвідомлювати відображення у

мові особливостей культури

певного народу, уміння

спілкуватися з урахуванням цих

особливостей з представниками

різних культур


Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий

навчання досвід, аналізувати,

узагальнювати,

запам'ятовувати, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка