К. М. Біницька orcid id 0000-0002-2111-5275 використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу «порівняльна педагогіка»


Активні  форми  навчання  [Електронний  ресурс]Сторінка7/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Активні  форми  навчання  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://lider.fpsu.org.ua/

profspilkova-osvita/157-aktivni-formi-navchannya. 

2. 

 Белых С. И. Особенности ценностей и психического состояния студентов современного универ-ситета // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 

2013. – № 7. – С. 7-14. С.7-8. – doi: 10.6084/m9.figshare.736501.

3. 

 Біницька К. М. Робоча програма з навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» для студентів з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / К.М.Біницька. 

– Хмельницький : ХГПА, 2013. – 20 с.

4. 

 Грудзинская Е. Ю., Марико В. В. Активные методы обучения в высшей школе. / Учебно-методи-ческие материалы по программе повышения квалификации «Современные педагогические и информаци-

онные технологии». – Нижний Новгород, 2007, 182 с., с.4.

5. 

 Долбнєва  Д.  В.  Інтерактивні  методи  навчання:  сутність  необхідність  та  використання  при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України / Д. В. Долбнєва // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2014. – Вип. 24.1. – С. 389-398.

6. 

 Іванеко Ю. В. Активні методи навчання як засіб актуалізації особистісного сенсу в пізнавальній діяльності студентів [Електронний ресурс] / Ю. В. Іванеко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драго-

манова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2012. – Вип. 37. – С. 93-96.

7. 

Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tolerspace.org.ua/psiholog/inter-tekhn1.htm.

8. 


 Лисак Г. О. Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів 

ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності / Г. О. Лисак, С. В. Король // Збірник наукових праць Хмель-

ницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2012. – № 5. – С. 121-124. 

9. 


 Москалюк О.  І. Ефективність упровадження активних методів навчання у підготовку магістрів-

соціальних педагогів / О. І. Москалюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету “Україна”. – 2013. – № 2. – С. 157-161. 

10.  Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. 

кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, О. О. Драч, К. О. Линьов, Л. В. Гонюкова, І. М. Зеліско, Ю. М. Жукова, 

М. Ю. Фещук, Т. Г. Купрій, М. М. Галицька. Н. А. Побірченко, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб. – 

К.: ВП «Едельвейс», 2014. – 615 с.

11.   Сисоєва С. Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології / С. Сисоєва // Освітологія. – 

2014. – Вип. 3. – С. 17–23.

12.   Dytfeld K. Smółka E.  metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki / katarzyna 

dytfeld ewelina sm

ółka // Projekt „kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania 

organizacji ucz

ącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” współfinansowany ze środków 

unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo

łecznego [Електронний Ресурс] . – Режим доступу : 

http://www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pliki/dok/publikacja_na_strone_p._katarzyny_dyfteld_i_p._eweliny_

smolki.pdf.

13.   Czepi
Каталог: dfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка