К. М. Біницька orcid id 0000-0002-2111-5275 використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу «порівняльна педагогіка»Сторінка5/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Рис. 1. Піраміда навчання

Джерело: Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tolerspace.org.ua/

psiholog/inter-tekhn1.htm76

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Випуск 4(45), 2015

студентів,  в  основі  якої  лежить  взаємодопомога 

й  співробітництво,  а  також  їх  організація  та 

проведення,  які  містять  відбиток  специфіки 

майбутньої професійної діяльності (Москалюк О. І., 

2013, с. 158).

Для  ефективного  використання  активних 

методів навчання викладачу необхідно враховувати 

фактори як: індивідуальні особливості студентів; 

навчально-методичний  матеріал;  розподіл 

студентів на невеликі групи; створення ситуацій 

експерименту; ефективне використання навчальної 

аудиторії.

Зазначимо, що робота в малих групах завжди 

є  засобом  для  досягнення  мети.  Правильно 

організована  робота  в  групі  дозволяє  створити 

відносини і взаємодію між викладачем і студентами. 

Зазначимо, що методи і прийоми з активізації 

незалежного  мислення  і  дій  студента  повинні 

бути  позитивно  мотивовані.  Серед  активних 

методів навчання ми найчастіше використовуємо 

такі:  мозковий  штурм;  світове  кафе;  карта  ідей; 

хронологія; «Плюси і мінуси»; метод проекту. Ці 

методи засновані на роботі в малих групах. Коротко 

опишемо кожен із вищезазначених методів роботи.

Мозковий штурм – один із популярних методів 

активації уваги студентів. Його суть в тому, щоб 

зібрати разом в короткий час велику кількість ідей 

для вирішення проблеми. Викладач дає завдання, 

а  ідеї  які  висувають  студенти  для  вирішення 

проблеми  записує  на  дошці.  Після  вичерпання 

ідей потрібно їх обговорити та вибрати найкраще 

рішення. Мозковий штурм ми використовуємо на 

лекційних заняттях для встановлення комфортного 

психологічного  клімату;  щоб  визначити  рівень 

знань студентів; щоб закріпити попередні знання; 

для  пошуку  найкращого  рішення  з  означеної 

проблеми.

Світове  кафе  (the  world  cafе)  –  це  метод 

роботи,  який  використовується  для  роботи  в 

малих  групах,  спрямований  на  обмін  думками, 

ідеями й досвідом. Учасників потрібно розподілити 

на  групи.  Кожна  група  займає  свій  столик, 

обговорює  проблему  і  після  закінчення  певного 

часу переходять до інших учасників, де проводять 

обговорення проблеми. 

Такі  раунди  обговорень  дають  можливість 

обміну  думками  й  розширюють  та  поглиблюють 

колективні  знання.  Метафоричне  ототожнення 

всього  світу  з  кафе  підкреслює  важливість 

мережі  словесного  обміну  й  особистих  взаємин, 

які  створюють  умови  для  пізнання.  Цей  метод 

ми  використовуємо  на  семінарських  заняттях 

(наприклад  вивчаючи  тему  «Система  загальної 

середньої освіти в провідних країнах світу»), коли 

студенти  вже  засвоїли  теоретичний  матеріал  та 

мають  уявлення,  які  необхідні  для  розв’язання 

поставлених завдань. 

Метод  світове  кафе  використовуємо:  для 

активізації колективної діяльності;  для вивчення 

студентами питань, що мають важливе значення; 

для знаходження розв’язання поставлених проблем; 

для  створення  можливостей  виявлення  нових 

оригінальних ідей; для стимулювання взаємодії між 

доповідачем й аудиторією;  для обміну досвідом і 

думками (Активні форми навчання, 2015).

Метод мікрофон використовуємо на лекційних 

та  семінарських  заняттях  для  закріплення 

теоретичних  знань,  активізації  студентів  та 

перевірки  рівня  засвоєння  знань  студентами 

шляхом  надання  ними  відповідей  на  запитання 

викладача  чи  одногрупників,  висловлення  своєї 

думки чи позиції.

Хронологія  –  це  один  з  методів  візуального 

представлення проблеми. Результатом цього методу 

є показ лінійності часу. Цей метод включає в себе 

маркування  подій  в  хронологічному  порядку  на 

довгому аркуші паперу або дошці. Найкраще його 

використовувати щоб зробити короткий опис подій, 

фактів чи фотографій з підписами, або представити 

їх  в  іншому  (графічному)  вигляді  коротко.  Цей 

метод ми використовуємо при вивчення періодів 

розвитку порівняльної педагогіки як науки. 

Метод  «Плюси  і  мінуси»  –  це  метод  аналізу 

проблеми  з  різних  точок  зору.  На  приклад,  при 

вивченні теми «Підвищення ефективності навчання 

у  провідних  країнах  світу»,  ми  обговорюємо 

позитивні та негативні сторони означеної проблеми 

для вироблення власної думки у студентів.

Метод  проекту  –  це  виконання  студентами 

завдання з великим обсягом навчального матеріалу 

(lubina e., 2005, s.224). 

Під  час  використання  цього  методу  необхідно 

врахувати етапи роботи над проектом: визначення 

предмету проекту; підготовка методичних реко менда-

цій  до  проекту;  робота  над  проектом;  презентація 

проекту; оцінювання якості виконаного проекту.

Тема проекту може бути одна для всієї групи, або 

дати конкретні теми поділивши студентів на малі 

групи. Однак, слід пам’ятати, що всі теми повинні 

вивчати одну проблему.

Зазначимо, що при використанні на заняттях з 

«Порівняльної  педагогіки»  активних  методів  ми 

зіткнулись з певними проблемами та труднощами

Тому, на нашу думку потрібно врахувати фактори, 

а  саме:  не  вміння  студентами  слухати  інших; 

не  бажання  студентами  у  процесі  обговорення 

змінювати  свою  думку,  йти  на  компроміс  та 

враховувати  думки  інших;  установка  на  пасивне 

сприймання  навчального  матеріалу;  звичка 

працювати за інструкційними вказівками викладача 

та невміння працювати в умовах невизначеності і 

відсутності чіткого алгоритму дій; студентам важко 

бути  мобільними;  студенти-лідери  намагаються 

«тягнути» групу, а слабші студенти відразу стають 

пасивними (Долбнєва Д.В., 2014, с.395-396).
Каталог: dfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка