«Життєтворчі цінності особистості основа виховання зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією»


Основними методами становлення ВСШ (Сторінка38/45
Дата конвертації24.03.2020
Розмір4,91 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45
Основними методами становлення ВСШ (виховної системи школи) на цьому етапі стали метод переконання, вимоги, перспективи. Метод переконання був актуальним при проведенні КТПАС «Калейдоскоп моїх вражень та емоцій», так як готовність педагогів була низькою. Було продумано проведення арт-справи, що дало можливість показати педагогам перспективу арт-справи та її результативність.

Забезпечено методичний рівень керівництва виховною системою. Надано методичні рекомендації щодо реалізації завдань виховної системи заступнику директора з навчально-виховної роботи, педагогу-організатору, практичному психологу, голові методичного об’єднання класних керівників, соціальному педагогу, класним керівникам 1-11 класів.

Соціально-психологічною службою закладу організовано соціально-психологічну діагностику виховного процесу, за результатми якого проведено аналітичну роботу. Вивчено рівень вихованості учнів школи. Практичним психологом протягом навчального року проведено моніторингові дослідження щодо взаємодії та результативності формування довіри серед учасників навчально-виховного процесу та батьківської громадськості. проведено діагностування рівня сформованості довіри суб'єктів соціально-освітнього простору.

У закладі створено арт-галерею, у якій систематично розміщаються арт-колажі «Територія серця», «Світ починається з тебе», «З Днем народження, Школо!», «Світ твоїх емоцій», «Школа, в якій хочеться навчатися», тощо.

Аналізуючи І етап впровадження виховної системи школи можна зазначити, що впровадження І етапу виховної системи школи є результативним і важливо необхідним у контексті виховної роботи школи. Виховна система школи є відкритою системою, самокерованою, цілеспрямованою і такою, що розвивається. Найважливішим механізмом залишаються виховні справи, які об’єднують навколо себе учнів, педагогів, батьків, громадськість в основі яких закладено аспект життєтворчого підходу.

Класні керівники мають досвід роботи щодо організації колективних творчих справ, колективних добрих справ, колективних свят, обізнані з сучасними виховними технологіями, що дало можливість втілити завдання І етапу виховної системи в повному обсязі. Протягом навчального року урізноманітнено систему виховних заходів, проведено нові за формою та змістом колективні творчі справи, колективні добрі справи, які об’єднували учасників навчально-виховного процесу. Відбулися позитивні зміни в учнівському середовищі, активізувала свою діяльність «Школа Лідерів». Учні були ініціаторами проведення КТС, КДС. В процесі реалізації завдань І етапу виховної системи школи створено сприятливий виховний простір школи.

У 2015-2016 навчальному році виховна система школи переходить на ІІ етап-етап відпрацювання та стабільного розвитку. На ІІ етапі відбувається подальший розвиток шкільного колективу, активізувалася роль учнівського самоврядування у реалізації завдань виховної системи школи, сплановано пріоритетні напрямки функціонування системи, які започатковано на І етапі, відпрацьовуються найбільш ефективні педагогічні технології (організація та проведення КТС, КДС, використання методів арт-терапії, розширено діапазон можливостей для активу школи). Наказом по школі та педагогічною радою затверджено завдання щодо реалізації завдань ІІ етапу виховної системи школи.

Тривав педагогічний пошук нових форм роботи, продовжують формуватися стилі взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, добираються нові виховні технології, започатковуються та оновлюються традиції школи. Продовжено впровадження в досвід роботи закладу ідей педагогічної спадщини Олександра Захаренка.


Новаторський стиль педагогіки Олександра Захаренка проявився у своєрідному використанні і поєднанні методів, прийомів і засобів виховання.

На ІІ етапі відбувався подальший розвиток педагогічного, учнівського та батьківського колективів, органів шкільного учнівського самоврядування, відпрацьовувалися найбільш ефективні виховні технології. Окремі педагоги стали ініціаторами проведення виховних заходів. Організовано та проведено КТС «Я Долю ткала квітами барвистими», «Фестиваль англомовної пісні», «Свято Рушника», «Калейдоскоп Успіху та Визнання». Активізовано роботу інтелектуального клубу «Золота Сова», мистецького клубу «9 Муз». Творчою групою закладу організовано системну роботу щодо підготовки шкільного рою для участі у міському етапі військово-патріотичної гри «Джура». Створено козацький рій «Сміливці», започатковано ведення роєм «Щоденника Доброго Діла». Відбулася посвята «рою» в козаки та «козачата».

Основними методами розвитку виховної системи школи на ІІ етапі є методи організації різнобічної діяльності, стимулювання й мотивації. Створено нові спортивні команди з учнів з проведенням обов’язкового «психологічного настрою» перед початком змагань. Для переможців конкурсів, змагань організовуються лінійки «Хвилина Успіху та Слави», оголошуються подяки.

У закладі започатковано проект «Волонтером бути престижно». Оновлено зміст та форми роботи волонтерського загону «Добро-дій». У кожному учнівському колективі створено волонтерські загони. До Дня волонтера у закладі організовано КДС «Волонтером бути престижно!», під час якої члени волонтерських загонів учнівських колективів презентували свою діяльність та створили тематичні колажі. Підсумки роботи волонтерських загонів закладу за навчальний рік представлено на шкільному «Фестивалі Доброчинності».Дієвою є робота учнівського самоврядування шкільного парламенту «Наш світ», що базувалася на принципах: демократизації та гуманізації виховного процесу, зв’язку виховання з реальним життям, єдності вимог та поваги до особистості, послідовності, систематичності і єдності виховних впливів, відповідності віковим та індивідуальним особливостям учнів, свідомості, самодіяльності, активності учнів. Важливою умовою громадянського становлення учнівської молоді є партнерська взаємодія дітей, батьків, вчителів та громадськості.

Значуща роль у створенні позитивного, життєтворчого виховного простору належить саме активістам органів учнівського самоврядування шкільного парламенту «Наш світ», які залучають до активної колективно-творчої діяльності інших учнів школи. Робота учнів у просторах шкільного парламенту сприяє вихованню почуття господаря школи, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму. Протягом навчального року продовжено подальший розвиток учнівського самоврядування через різні форми роботи, КТС, КДС, заняття Школи Лідерів. Продовжено реалізацію завдань проектів учнівського самоврядування: «Волонтером бути престижно!», «Квіти, що милують око», «Шкільна газета «Моя країна - Школярія». Інформаційний центр закладу здобув звання лауреату у Міжнародному конкурсі шкільних газет (м. Миколаїв). Актив учнів 7-9 класів учасник Всеукраїнського проекту «Впевнений старт», який реалізувався фахівцями ЦСССДМ за підтримки міжнародної організації «Партнерство кожній дитині». Учні 7-9 класів стали учасниками міжнародного грант-проекту «Табір «Мотивація для змін 2016», який організовує Американська Рада з міжнародної освіти, Бюро освітніх та культурних програм Державного департаменту США. Матеріали проекту висвітлено в ЗМІ (Сміла TV, на сайті організації «FLEX» http://www.bradleyherald.org/2016/04/12/motivation-for-change-camp-smila-ukraine/-Motivation for Change Camp: Smila, Ukraine ).

Аналізуючи роботу педагогічного колективу щодо реалізації завдань ІІ етапу виховної системи школи можна зазначити, що впровадження виховної системи школи дало можливість всім учасникам навчально-виховного процесу спільно планувати роботу закладу, ставити цілі та завдання, продумувати форми роботи з наступною їх реалізацією. Використовуючи системний підхід відбувається інтеграція зусиль суб’єктів виховної діяльності, зміцнюється взаємозв’язок компонентів педагогічного процесу, передбачається освоєння колективом закладу соціального й природного середовища, що в свою чергу, дозволяє розширити діапазон можливостей виховання впливу на особистість, приділяється увага формуванню традицій, вони надають стійкості системі, підвищують її життєздатність, створюються умови для самореалізації й самоствердження особистості учня, учителя, батьків, що сприяє творчому зростанню, виявленню індивідуальності, гуманізації взаємин у колективі. Учнівське самоврядування є одним із головних напрямків створення та функціонування виховної системи школи. Важливим моментом є підтримка розвитку учнівського самоврядування адміністрацією закладу та педагогами. Учнівське самоврядування в школі - це потужний живий механізм із своїми справами, ідеями, аспектом відповідальності.

Разом з тим впровадження ІІ етапу виховної системи школи доводить, що є потреба продовжити етап стабільного розвитку виховної системи школи у 2016-2017 навчальному році (ІІІ етап). Є доцільним створення умов для подальшого професійного зростання педагогічних працівників, класних керівників. Потребує подальшого оновлення та активізація роботи учнівського самоврядування шкільного парламенту «Наш світ», подальше виховання та становлення команди лідерів учнівського самоврядування. Необхідно продовжити роботу щодо подальшої зміни виховного простору, взаємодії вихователя й вихованця, що є ключовою умовою проектування виховного простору,  причому сама можливість перетворення педагогічної дії у педагогічну взаємодію, передусім має залежати від позиції педагога.

З вересня 2016 року з метою подальшого впровадження виховної системи школи «Життєтворчі цінності особистості - основа соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією» продовжено ІІІ етап - етап стабільного розвитку виховної системи школи. Розроблено та затверджено завдання даного етапу. Важливим є продовження зміни виховного простору, який є значним фактором особистісного розвитку дитини. Він захищає школярів від асоціальних впливів, формує навички стосунків на моральних засадах, забезпечує учням почуття захищеності. Головним механізмом є виховання довірчих стосунків між учасниками навчально-виховного процесу. Виховний простір школи став простором становлення життєвого досвіду вихованців та педагогів, результатом творчої діяльності вчителів та учнів, спрямованої на створення спільного ціннісного середовища школи, простір можливостей, динамічна система взаємопов’язаних педагогічних подій, які становлять основу життєдіяльності школи, спрямованих на особистісний розвиток учня, розвиток його життєвої компетентності. Простір забезпечує свободу учнів у виборі форм та власної участі у виховних справах, створив сприятливі можливості щодо розвитку та здійснення життєтворчості учнів, набуття та реалізації ними індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.

Проведено анкетування серед учнів 8-10 класів « «Життєтворчі цінності особистості». Аналіз анкетування показав, що учні серед запропонованих життєвих цінностей виділили 5 найважливіших цінностей: самостійність – 71% (34 учнів), доброта – 65% (31 учень), відповідальність - 54% (26 учнів), відкритість -50% (24 учні), розум, інтелект -50% (24 учні), працелюбність -46% (22 учні). Позитивним є те, що діти прагнуть самостійності у поєднанні з відповідальністю та активною життєвою позицією. Однією з важливих цінностей є доброта, відкритість, працелюбність, толерантність. Важливим є те, що для учнів в пріоритеті є розум та інтелект.

Виховний простір продовжив бути патріотично орієнтованим. Можливості виховного простору є цінними в контексті сьогодення щодо виховання громадянина-патріота. І учні і вчителі мають свободу вибору і особисте бажання щодо участі у КТС, КДС, які дають змогу досягти найбільшого успіху в самоствердженні, самореалізації, формуванні подальших довірчих стосунків. Проведено КТС: «Подорож до нової української школи», «Всьому початок є любов», «Фестиваль англомовної пісні», «Ода красі та Любові», «Мовознавчі ігри патріотів», «Флешмоб до Дня Добровольця». Позитивним є те що КТС організовуються спільно- вчителі та учні. У клубі «9 Муз» проведено зустріч з поетами рідного краю Савченко В.О., Горбівненко А.Т. Продовжено роботу козацького рою «Сміливці», творчий розвиток учасників вокального ансамблю «Любисток», створено новий вокальний ансамбль «ЕТНО».

Стабільною є робота Школа Лідерів, яка обєднала учнів-активістів. Позитивним є те, що учні стали більш відповідальними. З ініціативи активу учнів школи у закладі створено «Куточок спілкування», започатковано музичні перерви, для учнів молодших класів, проведено фестиваль англомовної пісні, «ранкові зустрічі на порозі школи». Це все організовано на самоврядуванні учнів.

Реалізація завдань ІІІ етапу виховної системи доводить, що виховна система школи (ВСШ) є самокерованою і такою, яка саморозвивається та змінюється відповідно до запитів учасників навчально-виховного процесу.

З вересня 2017 виховна система школи вийшла на останній ІУ завершальний етап розвитку. На даному етапі чітко прослідковується система роботи щодо реалізації завдань виховної системи школи, бажання педагогів та учнів до оновлення виховної системи, впровадження новиї ідей. Класні керівники володіють методикою організації та проведення КТС і організовують заходи у формі КТС (колективних творчих справ). Психологічною службою закладу другий рік поспіль організовано тренінгові групу для учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, індивідуального підходу «Дозволь собі бути щасливим!». Дієвими є зустрічі для батьків на «Платформі відповідального батьківства».

Важливим є те, що освітній заклад взяв участь у Міжнапродному грант-проекті «Батьки і діти», який організовує Американська Рада з міжнародної освіти, Бюро освітніх та культурних програм Державного департаменту США.

Проведено анкетування серед учнів 8-11 класів «Життєтворчі цінності особистості». Аналіз анкетування показав, що учні серед запропонованих життєвих цінностей виділили наступні цінності, які підвищилися в рейтингу: патріотизм -38% (20 учнів), збільшився на 5%, життєва позиція – 45% (24 учні), збільшилася на 3%,, відповідальність - 56% (30 учнів), збільшилася на 2%. Життєві цінності толерантність, життєва позиція, моральні принципи, мудрість, патріотизм, соціальна зрілість залишилися незмінними. Позитивним є те, що у учнів підвищився рівень відповідальності, патріотизму та особистої життєвої позиції. Практично всі інші життєві цінності зашилися на показниках 2016 року.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка