Issn 2222-5501. Вісник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу іменІ аЛьФреда ноБеЛЯ. Серія «педагогІка і пСиХоЛогІЯ»Скачати 85,02 Kb.
Сторінка1/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір85,02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


iSSN 2222-5501.  ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ аЛьФреда ноБеЛЯ.

 

Серія «педагогІка І пСиХоЛогІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 2 (12) 

8

УДК 371.59(477)М.М. аЛьоХІн,

педагог-організатор Криворізької загальноосвітньої школи № 122

еВоЛЮцІЯ ФункцІй учнІВСького СаМоВрЯдуВаннЯ 

 

В українСькІй ШкоЛІ

У статті досліджено зміст поняття «функції учнівського самоврядування», проаналізовано де-

термінанти їх вибудови. Предметно розглянуто функції учнівського самоврядування в українській ра-

дянській школі, у загальноосвітньому навчальному закладі в епоху здобуття Незалежності та в умо-

вах модернізації вітчизняної освіти. Проаналізовано особливості функціонального навантаження на 

органи самоорганізації школярів в умовах впровадження моделі особистісно-орієнтованого відпові-

дального самоврядування учнів. Запропоновано новий поділ завдань учнівського врядування у кон-

тексті вибудови нової філософії вітчизняної освіти. Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад, учнівське самоврядування, функції учнів-

ського самоврядування, лідерство.

П
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка